อาจารย์ชุ้น

สำหรับประวัติของ อาจารย์ชุ้น พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) มีนามเดิมว่าชุณห์ ภูศรี เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2468 ที่บ้านวังตะกู หมู่ 8 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม อดีตเคยรับราชการเป็นครูสอนที่โรงเรียนประชาบาลบ้านบ่อด่าน

วัดทัพยายท้าว อ.เมืองนครปฐม กระทั่งเมื่ออายุครบเกณฑ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค. 2488 ณ วัดทัพหลวง โดยมีพระราชธรรมาภรณ์ วัดดอนยายหอม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระวิหารการโกวิท วัดทัพหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการไข่ วัดม่วงตารศ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา กิตฺติวณฺโณ

หลังจากการเริ่มต้นมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระไตรปิฎกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท – เอกตามลำดับจากสำนักวัดปากน้ำภาษีเจริญได้มีส่วนร่วมกับชาวนครปฐมโดยเฉพาะด้านการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนพระไตรปิฎกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบสนามหลวงธรรมะเป็นสำนักงานใหญ่ของวัดวังตะกูเป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบสนามหลวงธรรมะ

ปัจจุบันบาลีเป็นคณะกรรมการฝึกอบรมก่อนการสอบสนามหลวงที่วัดไร่ขิงและที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาพระไตรปิฏกทั้งในภาควิชาธรรมและบาลี ในโรงเรียนนักเรียนจะได้รับการสอบภาษาบาลีเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในประโยคเกรด 9 และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัดนครปฐมเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดวังตะกูอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบาลีโรงเรียนพระปฐมเจดีย์

อาจารย์ชุ้น

As for the history of Ajarn Choon Phra Thamsenani (Choon Kiti Tiwano), the former name was Choonh Phasri, born on February 9, 1925, at Ban Wang Taku, Village No. 8, Wang

Taku Subdistrict, Mueang Nakhon Pathom District. Former government service as a teacher at Ban Bo Dan local school. Thap Yai Thao Temple Mueang

Nakhon Pathom District Until the age of completion Entered the ordination ceremony On Wednesday, 11 July 2488 at Thap Luang Temple with the royal duties of Don Yai Hom Temple as

Preceptor, Kovit Vihara of Thap Luang Temple as a Karma Teacher. And the Rector of Khai Wat Muang Tart, a young monk, was given the nickname

After the beginning, determined to study the Tripitaka that has graduated from Bachelor-Master-Doctorate degree respectively from the Office of Wat Pak Nam Phasicharoen, has participated with Nakhon Pathom people, especially in education since 1951.

Appointed as a Tripitaka teacher, appointed as the Sanam Luang Dharma Audit Committee, is the headquarters of Wat Wang Taku, a member of the committee Verified plaza religion

หลวงพ่อพรหม ถาวโร

ประวัติ หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพรหม ถาวโร ถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2426 ณ ตำบลบ้านแพรก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุตรนายหมี – นางล้อม โกสะลัง มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 4 คน คือ
1. นางลอย
2. นายปลิว
3. หลวงพ่อพรหม
4. นางฉาบ
ทุกคนถึงแก่กรรม

ในขณะเยาว์วัยได้ศึกษา อ่านเขียนกับพระในวัดใกล้บ้าน ศึกษาอักษรขอมควบคู่กับภาษาไทยตั้งแต่ก่อนอุปสมบท เมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบทที่วัดเขียนลาย ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2447 ได้รับฉายาว่า  ถาวโร โดยมีหลวงพ่อถม วัดเขียนลาย เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมจนชำนาญและเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

เริ่มศึกษาวิชาไสยศาสตร์และคาถาอาคมกับอาจารย์ที่เป็นฆราวาส ชื่ออาจารย์พ่วง ต่อมาเมื่ออุปสมบทแล้วจึงได้ศึกษาอสุภกรรมฐาน สมถะกรรมฐาน วิปัสสนา จากหลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไม่ทราบวัดอยู่ประมาณ 4 ปี ในพรรษาที่ 5 อาจารย์พ่วง ได้พาไปฝากอาจารย์ปู่วอน ซึ่งเป็นฆราวาส และได้ศึกษาวิชาแขนงต่างๆเป็นเวลา 5 ปีเต็ม จนกระทั่งอาจารย์ปู่วอนถึงแก่กรรม ซึ่งในภายหลังหลวงพ่อพรหมได้นำกระดูกมาเก็บไว้ที่วัดช่องแค จากนั้นหลวงพ่อพรหม ก็ไม่ได้ไปศึกษากับอาจารย์ท่านใดโดยตรงมีแต่ศึกษาแลกเปลี่ยนวิชากับอาจารย์รุ่นพี่และรุ่นเดียวกันในระหว่างธุดงค์ เช่น หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ เป็นต้น

สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือ หลังจากหลวงพ่อได้มรณภาพแล้วศพของหลวงพ่อไม่เน่าเปื่อย

1.เส้นผมงอกยาว 5-6 มม.

2.เส้นขนคิ้วงอกยาว 5-6 มม.

3.เส้นขนตางอกยาว 1 ซม.

4.หนวดงอกยาว 5-6 มม.

5.เคราใต้คางยาว 5-6 มม.

6.เล็บมืองอกยาว 1 ซม.

7.เล็บเท้างอกยาว 4-5 มม.

History of Luang Pho Prom Thawaro, Chong Khae Temple, Phrom Nim Subdistrict, Takhli District, Nakhon Sawan Province. Luang Pho Phrom Thawaro was born on Thursday, held 5 lunar months, 5 years of Goat, corresponding on 12 April 1883 at Ban Phraek Subdistrict, Maharaj District. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, the son of Mr-Nangluk Kosalang, has 4 siblings as follows
1. Nang Loi
2. Mr. Plewee
3. Luang Pho Phrom
4. Mrs. Putty
Everyone passed away

While he was young Read and write with the monks in the temple near the house. Study the Khmer script along with Thai language before the initiation. When he is ordained Was ordained at Wat Phra Kru Ban Phraek Subdistrict, Ban Phraek District, Ayutthaya Province on March 15, 2447, receiving the nickname Tawaro, with Luang Por Thom, the temple is painted as the preceptor And studied Khmer language until mastered and began practicing Vipassana

หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

ประวัติ หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการเดิมชื่อ ชาญ รอดทอง เกิดวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2457 ที่ตำบลเกาะไร่ อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนจบชั้น ป.5 จากโรงเรียนอภัยพิทยาคาร ( วัดแก้วพิจิตร) จังหวัดปราจีนบุรี กลับมาเพื่อช่วยบิดาทำนาข้าวจนถึงอายุอุปสมบท ออกบวชที่วัดคลองสวนตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพธิ์บ้านเกิดและไปที่วัดในวัดนิยาตราชอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางบ่อในปี 2510 และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อุปถัมภ์ในปี2511 และกลายเป็นอธิการอำเภอในปี 2513 ถึง 2541 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา คณบดีอำเภอบางบ่องานที่ดำเนินการมาตั้งแต่กลายเป็นเจ้าอาวาสวัดบางบ่อจนถึงปี 2548 ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพระอุปัชฌาย์ในฐานะพระภิกษุสามเณรนับภาพมากกว่า 5,000 ภาพเพราะคุณเป็นผู้มีคุณธรรมและการปฏิบัติที่ดี ดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบวินัยความมีอัธยาศัยดี

เป็นที่เคารพและซื่อสัตย์ต่อประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้จากการบวชในวัดต่าง ๆ ถึงแม้ว่าวัดนั้นจะมีพระอุปัชฌาย์แล้วก็ตาม แต่คนที่เชื่อในพระองค์ยังคงเชื้อเชิญให้คุณเป็นผู้อุปถัมภ์ นอกจากนี้กิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ ก็เสร็จสมบูรณ์เช่นการพัฒนาวัด ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ต้องการรับเชิญโดยไม่ปฏิเสธหากมีเวลา ปี2548

คำวิจารณ์ของพระครูธรรมกายคุณครูอายุ 91 ปีและ 72 ปีเป็นอาจารย์พิเศษ ขณะนี้คุณอายุมากขึ้น (3 เมษายน 2556) 99 ปี 80 ปีได้รับพระราชทาน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชในนามของพระคุณเจ้าขุนคุณพระมงคลวรากรณ์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 โดยมีอาวุโสที่สุด ยังคงมีสุขภาพที่ดีและฝึกหัดตามปกติเป็นที่เคารพนับถือของนักเรียนทั้งในอำเภอบางบ่อและบริเวณใกล้เคียง

หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

Reverend Father Chan, Bang Bo Temple

History of Luang Pho Phra Kru Criticism Dharmakhun, Abbot of Bang Bo Temple, Bang Bo Subdistrict, Bang Bo District, Samut Prakan Province, formerly known as Charn Rodtong, born 3 April 1914 in Ko Rai Subdistrict Bang Pho District Chachoengsao,

graduated from grade 5 from Aphai Phitayakhan School (Wat Kaew Phichit) in Prachin Buri province, returning to help his father rice fields until ordination. Ordained at Khlong Suan Temple, Ko Rai Subdistrict, Ban Pho District, Hometown and to Wat Nai Niyarat Temple, Bang Bo District, Samut Prakan Province

Later, was appointed the abbot of Wat Bang Bo in 1967 and was appointed a patron in 1968. And became district bishop in the years 1970 to 1998. Currently, is a consultant Dean of Bang Bo District, the work that has been carried out since becoming the Abbot of

Bang Bo Temple until 2005. Currently, most of them are preceptors as monks and novices. More than 5,000 images are counted because you are morals and good practices. Carry out in accordance with the discipline, good-natured

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

 พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

หลวงพ่อสมหวัง

หลวงปู่พวง

 

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา หลวงพ่อกบ เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพ และเลื่อมใสศรัทธา ชีวประวัติของท่านไม่ได้บันทึกไว้ชัดเจน เป็นแต่เพียงการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ท่านธุดงค์มาปักกลดอยู่ที่ชายป่าด้านเขาสาริกา เมื่อประมาณปลายปีพ.ศ. 2430 โดยที่ไม่มีใครทราบวาท่านมาจากไหน ชาวบ้านพบครั้งแรกในสภาพนุ่งห่มจีวรเก่าคร่ำคร่า แบกไม้คานหาบกระบุงเปล่าไว้บนบ่าสองใบ เดินผ่านมาด้วยสีหน้าเรียบเฉย ชาวบ้านร้องทักว่า “หลวงพ่อหาบกระบุงเปล่าไปทำไม” ท่านก็ตอบว่า “กูหาบมาใส่เงินใส่ทองโว้ย” ว่าแล้วก็เดินดุ่ม ๆ เข้าไปพำนักในวัดเขาสาริกา หมู่ 6 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดเก่า ๆ เกือบจะเป็นวัดร้าง

ที่มาของชื่อ “หลวงพ่อกบ”

หลวงพ่อกบจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาถ้ำสาริกา ผ่านไปหลายปี ชื่อเสียงของท่านโด่งดังมาก ครั้งหนึ่งช่วงออกพรรษาปี พ.ศ.ใดไม่ชัดเจน มีกฐินจากกรุงเทพฯ มาทอดที่วัดภายหลังเสร็จสิ้นจากพิธีถวายกฐิน ญาติโยมจากกรุงเทพฯ จำนวนหนึ่งจำเป็นต้องค้างแรมที่วัด หลวงพ่อท่านเมตตาให้ค้างแรมในกุฏิ คืนนั้นหลายคนนอนไม่หลับ เพราะไม่ได้ทานข้าวเย็น เนื่องจากที่วัดจัดให้มีไม่พอ เวลาผ่านไปประมาณ 3 ทุ่ม

ก็บังเกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาด ท้องฟ้าที่เคยแจ่มใส พลันก็เกิดเมฆดำทะมึนก่อตัวขึ้น สักครู่เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า พร้อมฝนห่าใหญ่ก็เทลงมา สายน้ำไหลเจิ่งนอง ประสานเสียงร้องของกบดังไปทั่ว มองลงไปที่ลานหน้ากุฏิ เต็มไปด้วยกบตัวใหญ่ๆ กระโดดโลดเต้นไปมา “ พวกเอ็งหิวไหมวะ ” เสียงเอ่ยถามของหลวงพ่อ ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกัน ” หิวขอรับ ” “ ถ้างั้นเอ็งรอเดี๋ยว กูจะลงไปแทงกบมาให้พวกเอ็งทำต้มยำกิน ”

ว่าแล้วท่านก็คว้าฉมวกลงกุฏิไปอย่างรวดเร็ว พวกเขามองตามลงไป เห็นหลวงพ่อกำลังใช้ฉมวกทิ่มแทงกบตัวแล้วตัวเล่า อนิจจา!!! ศรัทธาของพวกเขาเริ่มเหือดหายไป แต่ด้วยความหิว คืนนั้นต้มยำกบหม้อใหญ่ก็ถูกกินจนเกือบหมดเช้าวันรุ่งขึ้น มีคนหนึ่งสงสัยว่า ต้มยำกบที่เขากินเมื่อคืนเป็นกบจริงๆ หรือเปล่า เขาจึงย่องเข้าไปดูในโรงครัว เมื่อเปิดฝาหม้อดู เขาก็ต้องผงะ ตกตลึงด้วยความอัศจรรย์ใจ ด้วยว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในหม้อหาใช่กบไม่

แต่เป็นยอดกระถิน และใบมะขามอยู่เกือบครึ่งค่อนหม้อ เหตุการณ์นี้ถูกนำมาเล่าต่อๆ กันมาว่า หลวงพ่อท่านสร้างปาฏิหาริย์เสกใบไม้ให้กลายเป็นกบ จนกลายมาเป็นที่มาของนามท่าน “ หลวงพ่อกบ ” แต่ในบรรดาลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ได้รับการสอนธรรมะมักจะเรียกท่านว่า “สมเด็จพระบรมครู” หมายถึง ครูคนแรกในการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน แต่ภายหลังกลายมาเป็น สมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อเขาสาริกา หรือ หลวงพ่อเขาสาริกา แต่คนทั่วไปมักเรียกท่านว่า หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา จนทุกวันนี้

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา

Reverend Father Kob, Khao Sarika Temple

Temple, R. everend Father Kob Is a monk that Buddhists generally respect And believe His biography is not clearly recordedIt is only a tradition that has been passed on  hike to the forest at the edge of Sarika mountain. At the end of the year 1897.

knowing where he was from Villagers meet for the first time in an old-fashioned yellow robe. Carrying wooden beams on two shoulders of an empty basket Passed by with a plain expression Villagers say hello “Luang Pho hibbled empty basket why?Subdistrict, Ban Mi District, Lop Buri Province.

Caused strange phenomena The clear sky Immediately there were dark clouds forming. For a moment, the thunder and lightning with a downpour poured down. Flowing water The chorus of frogs rang throughout. Looking down at the cloister Full of big frogs Leap back and forth, “Are you hungry, are you?” Everyone responded in one voice.  I will go down to stab the frogs for you to make tom yum to eat. ”

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่เหลือง
หลวงพ่อกลั่น
หลวงปู่ฮก

หลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน

 

หลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน ยอดพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่ง ที่ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เมื่อครั้งสมัยยุคต้นๆปี พ.ศ.2500 ชาวตลาดพลูมักจะกล่าวกันว่า ถ้าจะหาพระด้านเมตตา ค้าขาย ต้องแขวนพระเครื่องหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี แต่ถ้าจะหาพระที่เหนียว สุดๆเอาแบบเชื่อถือได้ ต้องพระของหลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน

หลวงปู่เม่ง เดิมเป็นชาว จ.ชัยนาท เกิดที่บ้านโคกหม้อ ต.หน้าพระลาน อ.สรรค์บุรี ฐานะทางบ้าน ย า ก จนจึงได้ส่งท่านไปอยู่วัดตั้งแต่เล็กๆ จนเมื่อมีอายุครบบวช ได้อุปสมบทที่วัดท่าวน อ.สรรค์บุรี จ.ชัยนาท และได้ศึกษาวิชาอาคม ได้สักระยะหนึ่ง จึงได้เดินทางไปเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมต่อที่ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ

ครั้งต่อไปท่านสาธุคุณปู่เหมิงเดินทางไปเป็นนักเรียนของหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเต่า เพื่อศึกษาไสยศาสตร์และเวทย์มนตร์ชั้นสูงด้วยความจริงที่ว่าคุณมีความสนใจในวิชาที่ศึกษาดังนั้นคุณสามารถเรียนรู้ได้จนกว่าจะเชี่ยวชาญในทุกวิชาที่หลวงปู่สุขได้ถ่ายทอด ต่อมาเขาเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสมีลูกศิษย์เดินทางมากราบไหว้ ขอวัตถุมงคลจากหลวงปู่มากมายส่วนมากหลวงปู่มักจะทำตะกรุด ผ้ายันต์ รูปถ่ายขนาดห้อยคอ แจก และที่นิยมสุด คงหนีไม่พ้น หนังกลอง ที่ชำรุด หลวงได้นำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และจารอักขระ ไว้ทุกชิ้น ซึ่งพุทธคุณ เป็นที่กล่าวขวัญ

เขาได้รับการเคารพจากเหล่านักเล่นพระ คนเฒ่าคนแก่ที่มีชื่อเสียงในท่าพระจันทร์หลายคนหลายคนยังเก็บเครื่องรางของหลวงปู่ไว้ เพื่อบูชากับพวกคุณหลายคนมักจะอธิบายถึงประสบการณ์ที่เหนียวแน่นใจดีของเหรียญหลวงปู่เม้งที่จะฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนในตลาดธนพลพลูเพื่อชมเหรียญหลวงปู่ เม่ง คือ “เหนียวมาก”

หลวงปู่เม่ง

Reverend Grandfather Meng

Reverend Grandfather Meng, Bang Sakae Temple in the top of a monk Who learned magic from Luang Pu Suk Wat Pak Khlong Makham Tao, in the early period of the year 2500 B.E., Talat Phlu people often say that If looking for a merciful Buddha amulet,have to hang the amulet of Reverend Grandfather To. Wat Pradu Chimplee, but if looking for a sticky Buddha Really, reliably. To the monk of Luang Pu Meng,

Bang Sakae Nai templeReverend Grandfather Meng was a native of Chainat Province, born in Ban Khok Mo, Na Phra Lan Subdistrict, San Buri District, until he sent him to the temple since small Until after being ordained Ordained at Tha Wan Temple, San Buri District, Chai Nat Province and studied magic For a while Therefore traveled to learn more subjects at Wat Bamban BunNext time, Reverend Grandfather Ming traveled to be a student of Luang Pu Suk, Pak Khlong Makham Tao Temple.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก

 พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

หลวงพ่อสมหวัง

หลวงพ่อเงิน

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ มีนามเดิมว่า  เงิน เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 10 ปีฉลู ตรงกับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2348

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ  เป็นชาวบ้านบางคลาน อำเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร เป็นบุตรคนที่ 4 บิดาของท่านชื่อ อู๋ เป็นชาวบ้านบางคลาน มารดาของท่านชื่อฟัก เป็นชาวบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งรัตนโกสินทร์ มีพี่น้องรวมทั้งสิ้น 6 คนด้วยกัน (มีพี่น้องร่วม บิดาเดียวกันทั้งหมด 6 คน คนที่ 1 ชื่อ พรม คนที่ 2 ชื่อทับ คนที่ 3 ชื่อ ทอง คนที่ 4 ชื่อ เงิน คนที่ 5 ชื่อ หล่ำ คนที่ 6 ชื่อ รอด)

ในปี ค.ศ. 1813 ท่านสาธุคุณพ่อเงินมีอายุ 5 ปี นายชุงพาหลวงพ่อเงินกลับกรุงเทพจนกระทั่งหลวงพ่อเงินเติบโตขึ้นเพื่อศึกษาธรรม (วัดชนะสงคราม) เพื่อศึกษาหนังสือที่วัดชนะสงครามจนมาถึงสาธุคุณพ่อเงินอายุ 12 ปีแล้วบวชเป็นสามเณร เมื่อเขาบวชเขาก็กลายเป็นพระที่วัดชนะสงครามชื่อเล่น พุทธโชติเพื่อปฏิบัติธรรมวินัยเรียนทางวิปัสสนากรรมฐานอยู่ได้ 3 พรรษาท่านได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์ เพื่อศึกษาศิลปวิทยาคมตลอดจนเรียนวิปัสสนาธุระ ในทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรี จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒจารย์(โต) พรหมรังสีวัดระฆังโฆสิตาราม

 

Reverend Father Ngeon Phutthachot, formerly known as Silver, was born on Friday, the 10th of the Year of the Ox, on the 16th of September 2348.

Luang Pho Ngo Phutthachot is a villager of Bang Khlan, Bang Khlan District, Phichit Province. Is the 4th son, his father’s name is Wu, is a villager of Bang Khlan His mother ‘

s name is Fak, a villager in Kamphaeng Phet Province. Coincided with the reign of Rama 1 of Rattanakosin With a total of 6 brothers and sisters (with siblings All 6 same fathers, 1 person, Phrom name, 2 overlapping names, 3 people, Thong name, 4 money names, 5 people names, and 6 people survive.)

In the year 1813, Reverend Father Ngeon was 5 years old. Mr. Chung took Reverend Father Ngeon back to Bangkok until Reverend Father Ngeon grew up to study theology. (Wat Chana Songkhram) to study at Wat Chana Songkhram until arriving at Reverend Father Ngeon, aged 12 years old and ordained as a novice.

When he was ordained, he became a monk at Wat Chana Songkhram, a nickname Buddhachot for practicing meditation and studying meditation for 3 years. He gave himself to be a pupil. In order to study the arts and sciences including studying

Vipassana Business In a way of mercy, great popularity, and being invulnerable From Chao Khun Somdet Phra Putchan (To) Phromsangsi, Rakhang Temple, Kositaram

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

 พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

หลวงพ่อสมหวัง

หลวงปู่พวง

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พระเดชพระคุณ   พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมชั้นสูงสุด  อุปนิสัยท่านเป็นคนเรียบร้อย  อ่อนโยน  นิสัยสุขุมเยือกเย็นและกว้างขวาง  ปรารภความเพียรแรงกล้าเด็ดเดี่ยว  ไปตามภูผาป่าเขาเพียงลำพัง  แสวงหาความสงบวิเวก  ยินดีต่อความสงบ  เป็นผู้มักน้อยสันโดษ  พอใจในปัจจัยสี่ที่ตนมีอยู่แล้วได้มาโดยชอบธรรม  เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาชนะกิเลส  มีสหธรรมมิกคือพระอาจารย์สิงห์  ขนฺตยาคโม  พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล  พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินโน  พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ  และพระอาจารย์กว่า สุมโน

ท่านมีพลังจิตสูง  หาผู้เสมอเหมือนได้ยาก  ดังเช่น

๑. สามารถเรียกฟ้าฝนได้เป็นที่อัศจรรย์  ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙  ชาวจังหวัดสกลนคร  เกิดทุพภิกขภัยอย่างหนักฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล จึงเข้าไปขอฝนกับท่าน  ท่านนั่งสมาธิบนลานกลางแจ้งประมาณครึ่งชั่วโมง  ท้องฟ้าที่มีแดดจ้าพลันมีเสียงฟ้าร้องคำราม  บังเกิดมีก้อนเมฆบดบังแสงอาทิตย์  มีฝนตกเทลงมาอย่างหนักนานถึง ๓ ชั่วโมง ในปีนั้นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล  ชาวบ้านได้ทำนาตามปกติโดยทั่วถึง

๒. ท่านสร้างวัดต้องมีการระเบิดหิน  ท่านไม่ต้องการให้หินช่วงไหนแตกร้าว  ท่านจะเอาปากกาไปเขียนยันต์ไว้  ตรงจุดนั้นระเบิดจะแรงขนาดไหนหินนั้นก็ไม่แตกร้าว

๓. ท่านนั่งสมาธิใต้ต้นกระบก  ลูกกระบกตกลงกับพื้นเสียงดังน่ารำคาญ  ท่านกำหนดจิตไม่ให้ลูกกระบกตก  ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา  ลูกกระบกต้นนั้นไม่หลุดหล่นลงพื้นอีกเลย

Pa Udom Somphon Temple Phanna Nikhom District Sakon Nakhon Province Phra Pracharun Luang Pu Fan Ajaro, the highest virtuous monk His character is a gentle, gentle personality, prudent, cool and spacious. Foreword, perseverance,

determination Along the mountain forest alone Seek peace Happy Being a loner Satisfied with the four factors that they already have acquired rightfully

Is a fighter to overcome lust There is a fellowship, namely Phra Ajahn Singkhan Tayakmo, Phra Ajahn Mahapinyapalo, Ajahn Ku Thammathinno, Ajahn Aon Yan Siri.

He built temples with stone bombs. You don’t want the stone to crack at any point. You will use the pen to write the talisman.

He meditated under the Krabok tree The cubes fell to the floor, annoying noise. He set his mind to not let the baby cubes fall.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

 พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

หลวงพ่อสมหวัง

หลวงปู่พวง