หลวงปู่ศรี

พระเทพวิสุทธิมงคล หรือ หลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นศิษย์ของคณะวิปัสสนาของพระอาจารย์มูลภูริทโตอดีตเจ้าอาวาสวัดพระจอมเกล้าวนารามเดิมชื่อศรีเกิดในนามสกุลปากกากังเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 ปีที่หกของปีม้าที่บ้านคำป้อม อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพ่อของเขาชื่อนายองอาจ แม่ของฉันชื่อทุมพักก้าสีนาง

ในช่วงวัยเด็กของเขาเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนในท้องถิ่น วัดบ้านคำป้อมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำท้องถิ่นจบการศึกษาชั้นป. 6 และทำงานอย่างหนักมาเรียนที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดซึ่งเป็นโรงเรียนต่างจังหวัด

จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2480 การศึกษาของคุณในสมัยนั้นถือว่าอยู่ในระดับดีคุณได้เข้ารับราชการ เป็นครูในปีหน้าหลังจากสำเร็จการศึกษาชีวิตของเขาในฐานะครูเริ่มต้นที่โรงเรียนวัดบ้านชาดตำบลหัวมหามหาสารคามและต่อมาที่โรงเรียนบ้านสวนจิกตำบลโพรมาร์จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเขาได้รับการอุปสมบทในปี พ.ศ. 2488 ที่จังหวัดนครราชสีมาวัดราชรังสรรค์บ้านป่ายางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด พระโพธิยานุนิ (เขื่อนโพธิยาโน) คณบดีจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุทธ) เป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับฉายาชื่อมคธเป็นพิหารในฐานะ “มหาวิโร” ซึ่งเป็นผู้ให้ยืมคนแรก

ในชีวิตของพระที่ทอดทิ้งเขาคุณได้อาศัยอยู่ในการปฏิบัติธรรม อาจารย์มหากุ ณ ฑิตโมโมโม่อาจารย์ประชาบำรุงมหาสารคามที่วัดป่าแสนสำราญวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสเข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม ร่วมกับพระอาจารย์สิงห์ขันขันโมโมะนักเรียนคนสำคัญของพระอาจารย์มูลภูริทโต

หลวงปู่ศรี

Phra Thep Wisutthamongkol or Reverend Grandfather Sri Mahawiro is the Thera of Vipassana Business Disciples of Phra Ajarn Mun Phurittto, former Abbot of Prachakhom Wanaram Temple His original name, Sri, was born in the surname Pak Kasang on May 3, 1917, coinciding with the Friday of the sixth year of the Year of the Horse at Ban Kham Pom. Wapi Pathum District Mahasarakham province His father ‘s name is Mr. Onsi. My mother’s name is Thum Pakka Si-nang.

During his childhood, he attended local school. Ban Kham Pom Temple Which is a local boarding school Graduated from grade 6 and have worked hard Come to study At Sarakham Pittayakhom School Which is a provincial school

Until finishing high school year 3 when the year 2480. Your education In those days Considered to be at a good level You have entered government service. Be a teacher the next year After graduation His life as a teacher began at Wat Ban Chad School, Hua Ruea Maha Sarakham Subdistrict, and later at Ban Suan Chik School, Porphar Sub-district, Roi Et Province.

With faith In Buddhism He received ordination in 2488 B.E. at Phat Ratchasima, Rat Rangsan Temple, Ban Pa Yang, Muang District, Roi Et Province. With Phra Photiyanuni (Dam Photiyano), a provincial dean in Roi Et (Thamyut), was the preceptor and received the Buddhist nickname as Bihar as “Mahawiro”, the first lent.

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

 หลวงปู่คำสิงห์

หลวงปู่มั่น

หลวงปู่บุญ