หลวงปู่ฤาษีลิงดำ

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงปู่ฤาษีลิงดำ เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) จังหวัดอุทัยธานี มีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจน ได้วิชามโนยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) หลังการมรณภาพ สังขารร่างกายของท่านมิได้เน่าเปื่อยอย่างศพของ คนทั่วไป และได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าซุงจนถึง ปัจจุบันนี้

และท่านเคยทำนายบ้านเมืองว่า “ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นทาสของใคร อาตมาขอถวายชีวิตเป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ความเยือกเย็นจะเริ่มปรากฏ

ความมั่งคั่งสมบูรณ์จะมีขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชน แต่จะยังไม่ปรากฏชัดนัก แต่เราจะมองเห็นได้ชัดๆ ก็ต้องปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เปรียบเหมือนอรุณได้ขึ้นดีแล้วและเริ่มฉายแสงให้เห็นความมืดหมดไป” หลวงปู่ฤาษีลิงดำ

Royal Brahma (Wira Thawaro) เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2460 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนจันทรคติปีงูในเขตอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีในครอบครัวของเกษตรกรที่ดีที่มีพ่อคือนายเขวงสูงสุวรรณ์ชื่อแม่คือสมบูรณ์แสงสุวรรณ์บุตรคนที่ 3 จาก 5 พี่น้อง

หลวงปู่ฤาษีลิงดำ

Royal Brahma (Wirawarawaro) or commonly known as Luang Phor Ruesi Ling Dam Is a Buddhist monk in the Theravada Buddhism, Mahayana abbot of Wat Tha Sung (Chantharam Temple) Uthai Thani Province Has a reputation for asceticism Received Mano Jitthi subject (mental power) after death His body was not rotting like the bodies of the general public and has been kept at Wat Tha Sung to this day.

And he used to predict the country that “Our nation, our country will not become a slave to anyone. I would like to offer life insurance on this matter. From the year 1977 onwards, Thailand will continue to improve. The coolness will begin to appear.

Absolute wealth will be available to the nation and the people. But will not be very clear But we can see clearly. It must be 2524 B.E., it is like the dawn has improved and began to shine the light to see all darkness. ”

Royal Brahma (Wira Thawaro) was born on Thursday, June 28, 1917, coinciding with the Thursday of the 9th lunar month of the Year of the Snake, in the district of Bang Pla Ma District. Suphanburi Province In the family of a good farmer, whose father is Mr. Khuang Sungsuwan, the mother’s name is Somboon Sangsuwan, the 3rd child from 5 siblings.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่สรวง