หลวงพ่อเนียม วัดน้อย

หลวงพ่อเนียม วัดน้อย สาธุคุณพ่อเนียม, วัดน้อย, จังหวัดสุพรรณบุรีพ่อของเขาเป็นชาวหมู่บ้านตำบลสองมดอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี แม่ชื่อพะพฤกษ์พฤกษ์อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ชื่อที่ไม่รู้จักเพิ่งรู้ว่าหนึ่งในนั้นมีพี่สาวชื่อชาด

หลวงพ่อเนียมเกิดในปี พ.ศ. 2370 (พ. ศ. 2470) ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าเกล้าหัว ณ บ้านป่าพฤกษ์ตำบลตะค่าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาเขาบวชเป็นสามเณร จนกระทั่งอายุเสร็จสิ้นการบวชจึงอุปสมบท (สันนิษฐานว่าเป็นวัดป่าภูกซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของเขาใกล้บ้านของคุณ) หลังจากศึกษาธรรมะที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานคร (ตามชื่อของคุณในรายการ ของพระที่ปฏิบัติมหาธาตุ)

และสันนิษฐานว่าเขาเคยอยู่ในฤดูฝนศึกษาความรู้จากวัดระฆังโฆสิตารามในรัชสมัยสมเด็จสมเด็จพุทโธรังษี (Topho Rangsee) แม้กระทั่งอายุประมาณ 40 ปีก็เดินทาง กลับไปที่บ้านเกิดของเขาจำปาในวัด Waicharoen ในความขัดแย้งกับเจ้าอาวาสในที่สุดเขาย้ายไปเข้าพรรษาในวัดน้อย การบูรณะวัดน้อยจากวัดร้างเป็นวัดที่ได้รับการพัฒนา

หลวงพ่อเนียมมีความสนใจในวิธีการทำธุรกิจของวิปัสสนาเขาช่วยศึกษานักเรียนอย่างเต็มที่ เขามีชื่อเสียงในการรักษาโรคมากมาย เขาสามารถเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าเหมือนดวงตาอันศักดิ์สิทธิ์ การถ่ายภาพ ว่ากันว่าการถ่ายภาพเป็นไปไม่ได้ มือใหม่ที่ละเมิดวินัยคุณสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครบอกคุณ มีเรื่องราวใน Krishadapinhan เขาใจดีต่อสัตว์ทุกชนิด กิจวัตรประจำวันของคุณคือตื่นเช้าเอาเสื้อคลุมและตบะหลังจากนั้นนั่งและสนทนากับพระในวัดเป็นการฝึกให้ตัวเอง พ่อในตอนเช้าจึงขอร้องให้ญาติโยม กลับมาที่มื้ออาหารของฉันและจะนำอาหารไปเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพาพระวิหาร

เขาเสียชีวิตในฐานะพระพุทธรูปปางไสยาสน์เป็นพระภิกษุคนแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 ในตอนท้ายของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิริอายุ 80 ปี ครบรอบ 60 ปีเมรุเผาศพในเดือนเมษายน พ.ศ. 2451 ด้วยวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า (บุญคนทโชติ) ในรัชสมัยของนครชัยศรี และสมเด็จพระอารีย์วงศ์ขสากานต์ (Patis Devo) ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยธรรมมณฑลนครชัยศรีคณบดีก็เข้ามาทำงานเช่นกัน

หลวงพ่อเนียม วัดน้อย

Luang Pho Niam, Wat Noi Sathu, Pho Ni Ni, Wat Noi, Suphan Buri Province. His father is a village, Song Mod Sub-district, Si Prachan District, Suphan Buri Province. Mother’s name is Phruek Pruek Pruek, Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province. But an unknown name, just know that one of them has an older sister named Chad

Reverend Father Niem was born in the year 1827 (B.E. 2470), coinciding with the reign of King Rama VII at Ban Pa Pruek, Takha Subdistrict, Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province. Later, he became a novice monk. Until the completion of ordination, therefore ordained (Assumed to be Wat Phu Phu, which is the temple of his hometown near your home) after studying Dharma at Wat Mahathat,

Tha Prachan, Bangkok (According to your name in the list And assumed that he had been in the rainy season to study the knowledge of Wat Rakhang Kositaram during the reign of Somdet Somdet Phutthorangsee (Topho Rangsee), even about 40 years old,

then returned to His hometown of Champa in Waicharoen Monastery. In opposition to the Abbot, he eventually moved to Lent in the Noi temple. The restoration of Wat Noi from an abandoned temple is a temple that has been developed.

Beginners who violate discipline, you can know by yourself without anyone telling you. Have a story in Krishadapinhan He is kind to all animals. Your daily routine is to wake up early, take a robe and penance. After that, sit and chat with the monks in the temple to

train yourself. Father in the morning therefore begged kith and kin Returning to my meal and bringing food to the animals that rely on the temple.

He died as a reclining Buddha image, being the first monk in Thailand on November 17, 1907, at the end of the reign of King Chulalongkorn. Siri is 80 years, 60th anniversary of crematorium. In April 1908, with the way of life of the Lord Buddha (Bunkhon Choti)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงพ่อเปิ่น

หลวงปู่หมุน

หลวงปู่โต๊ะ