พริ้ง อินฺทโชติ

พริ้ง อินฺทโชติ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2413 ตรงกับสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชาวคลองสาน ฝั่งธนบุรี หรือ จังหวัดธนบุรี ในสมัยนั้น เป็นบุตรของนายเวียน และนางสุ่น เอี่ยมทศ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 7 ปี

ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานกับพระมงคลเทพมุนี (พระอาจารย์เอี่ยม) อย่างเคร่งครัด ในปี พ.ศ. 2433 อุปสมบทที่วัดทองนพคุณ ท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม มักออกธุดงควัตรแสวงหาวิเวกไปยังป่าเขาลำเนาไพรเสมอ

จึงเป็นที่ศรัทธาเคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป ต่อมาได้มีผู้มานิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก เกียรติคุณของท่านยิ่งได้รับความเชื่อถือมากขึ้นอีก เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ทำให้บรรดาทหารเรือส่วนใหญ่เลื่อมใสมาสักการะท่านเป็นจำนวนมาก ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2479 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูประศาสน์สิกขกิจ

หลวงพ่อพริ้ง ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2490 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สิริอายุได้ 83 ปี พรรษา 63

พริ้ง อินฺทโชติ

พริ้ง อินฺทโชติ

Prin Inthachot Born in 1870, in the reign of King Mongkut. He was a native of Klongsan, on the Thonburi side or in Thonburi province, at that time was the son of Mr. Wien and Mrs. Sun Iamtos, ordained as a novice at the age of 7 years.

Studying the discipline and practicing Vipassana meditation with Phramongkolthepmuni. (Phra Achan Iam) strictly. In the year 1890 he was ordained at Wat Thong Noppakhun.

You have beautiful practices. Always go out and seek solitude to the forests of the mountains, Lam Na Phrai, always.

It is believed and respected by the general population. Later, people invited him to be the abbot of Wat Bang Pakok. His honor was even more trusted.

Reverend Father Pring He died in the year 1947, corresponding to the reign of King Ananda Mahidol. Phra Attharamathibodinthon Sirindhorn, age 83 years old, year 63

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง