พระอาจารย์วิรัตน์ ฐานวโร

พระอาจารย์วิรัตน์ ฐานวโร ท่านเกิดเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2501 บิดาชื่อ ผล มารดาชื่อ โถ นามสกุล นพคุณ ปัจจุบันอายุ 59 ปี พระอาจารย์บวชครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2521 โดยมี พระครูสมุทรธรรมสุนทร (หลวงปู่สุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌาย์และได้อยู่จำพรรษาที่วัดศรีสุทธาราม(กำพร้า)

ได้ศึกษาวิชาอาคมและกรรมฐานจากหลวงปู่มณี อมโร (ศิษย์หลวงปู่รอด) และท่านไปขอเรียนกรรมฐาน กับพ่อเที่ยง น่วมมานา (พระอาจารย์ได้ไปสักยันต์กับพ่อเที่ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เมื่อครั้งยังเป็นสามเณร) เมื่อบวชพระก็ได้ไปขอศึกษา วิชากรรมฐาน กับพ่อเที่ยง แต่ท่านไม่ขึ้น (ครอบ) กรรมฐานให้เอง แต่พาไปหาปู่ชิด

อาจารย์พ่อเที่ยง เป็นผู้ขึ้นครอบกรรมฐานให้และพ่อเที่ยงเป็นผู้แนะนำรายละเอียดเคล็ดวิชาให้อีกทีหนึ่ง แต่ท่านก็บวชได้ไม่นาน ท่านต้องสึกจากพระไปทำงานเลี้ยงบิดามารดาและไปเป็นทหารอยู่ 2 ปี เมื่อออกจากทหาร ท่านได้ไปเรียนวิชาอาคมกับพ่อเที่ยง พ่อเที่ยงสอนวิชาต่างๆให้ และได้ครอบเข็มสักให้

ท่านได้ไปช่วยสักยันต์ในงานไหวครูอยู่หลายปี จนถึง พ.ศ. 2529 ท่านได้อุปสมบทอีกครั้ง โดยมีพระรามัญมุนีสมัย วัดป้อมวิเชียรโชติ-การาม อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌาย์

Phra Ajarn Wirat Thanavaro, you were born on April 1, 1958, father’s name, Phol, mother’s name, Tho, last name Noppakhun, at present age 59 years. Luang Pu Sud), Kalong Temple, Samut Sakhon, was the preceptor and lived in the Buddhist Lent at Wat Si Suttharam (Orphan).

Has studied magic and meditation from Luang Pu Mani Amaro (Disciple Luang Pu Rod) and he went to ask to learn meditation with Father Thien Nummana (Phra Ajarn had tattooed a talisman with Father Thiang since 1973 when he was still Being a novice) when ordained a monk, he went to ask to study meditation with Father Thiang, but he did not (cover) meditation for himself. But brought it to my grandfather

Teacher Father Thiang He is the master of meditation and Father Thieng is the one who recommends the details of the subject. But he was not ordained for long You have to leave the monk to work for your parents and go to the military for 2 years when leaving the military. He went to study magic with Father Thiang. Father Thiang teaches various subjects for And covered the tattoo needle for

He went to help a talisman in the work of the teacher for many years until 1986, he ordained again. With Raman Muni Samai Wat Pom Wichian Chot-Karam Former priest of Samut Sakhon Province Preceptor

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google  ยูฟ่าเบท

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พระอาจารย์วิรัตน์ ฐานวโร

พระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม

พระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม วัดในเตา(วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์) นับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ท่านหนึ่งในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ถ้ามีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ๆ จะต้องมีอาจารย์ประสูติ

ร่วมพิธีด้วยเสมอ พระเครื่องและวัตถุมงคลที่ท่านสร้างมีเยอะมากพอสมควร แต่จำนวนการสร้างแต่ละอย่างจะไม่มากนักแต่หลากหลาย เครื่องรางของขลัง ที่ท่านสร้างออกมาจะเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์

หุ่นพยนต์ รุ่นแรก ที่เป็นตะกรุดจะหายากมากไม่ค่อยมีหมุนเวียนในสนามพระ พระอาจารย์ประสูติ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาการผูก หุ่นพยนต์ ซึ่งหุ่นพยนต์ ของอาจารย์ประสูติจะเป็นได้ทั้งหญิงและชาย

ประวัติพระอาจารย์ประสูติ หมู่ที่ 1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากวัดหนึ่ง เป็นสายสำนักเขาอ้อ ซึ่งพระอาจารย์ประสูติ เป็นเจ้าอาวาส วัดในเตา หลวงพ่อประสูติ

ถือได้ว่าเป็นพระนักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและหลวงพ่อประสูติ เป็นพระนักพัฒนา ทำให้เป็นที่นับถือศรัทธาจากชาวบ้าน

Phra Ajarn Prasut Piyathammo, Nai Tao Temple (Wat Tham Phra Phutthakosi), is a very famous monk. One person in the past 4-5 years, if there was a large Putthaphisek ceremony Must have a Nativity teacher

Always attend the ceremony There are quite a lot of amulets and sacred objects that you create. But the number of individual builds is not huge, but varied. Amulet That you create will be needed by the disciples

The first robot model that was Takrud is very rare and rarely circulates in the Buddha field. Phra Ajahn Nativity With expertise in the science of robot tying which Of the Nativity teacher can be both female and male

History of Phra Ajarn Prasut, Village No. 1, Nai Tao Sub-district, Huai Yot District, Trang Province is a very famous temple. Is the branch of Khao Or In which the teacher was born Is the abbot of Wat Nai Tao, Luang Phor Prasut

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2454 บ้านโพนตูม อำเภอนาแก ตำบลก้านเหลือง จ.นครพนม พระมหาเถระรูปนี้เป็นอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง บรรพระชา บวชเมื่ออายุ 19 ปี ที่วัดศรีสำราญๆ ต.ก้านเหลือง จ.นครพนม พระอุปัชฌายะ พระอินทร์

บวชเณรหน้าไฟ ตอนอายุ 19 หลังจากบวชส่งศพคุณตาสู่จิตกาธารแล้ว ท่านจะสึก เจ้าอาวาสไม่ยอมสึกให้ ท่านจึงธุดงค์ไปทาง ขอนแก่น บ้านไผ ร้อยเอ็ด จนถึงอำเภอเขมราฐ ใช้เวลา 7 เดือน พร้อมอุปสมบทเป็นพระ ภิกษุ ฉายา จนฺทวํโส นามพระอุปัชฌายะ พระครูบริหารเกษมรัฐ วัดบ้านแก้ง อำเภอเข็มราช จังหวัดอุบลราชธานีทีนี้หลวงปู่แสง เป็นพระป่ากรรมฐานศิษย์สาย

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)
หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม

ได้ใช้เวลาเล่าเรียน นักธรรมตรี โท เอก จนสำเร็จ หลวงปู่แสง จนฺทวํโส เป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย เอาใจใส่การศึกษาปฏิบัติธรรม มีความรู้ความเห็นลึกซึ้ง

เพียงท่านจับมือใครคนนั้น ท่านจะรู้หมดทุกเรื่องในตัวคนนั้น และท่านจะบอกเรื่องดีๆให้แก่คุณเจริญรุ่งเรือง ท่านอยู่ในยุคราชการที่ 6 หลวงปู่แสงน่าจะเป็นพระมหาเถระ ที่มีอายุ 88 พรรษา

Reverend Grandfather Saeng Phrakhru Udomrangsee Born on March 10, 1911, Ban Phon Tum, Na Kae District, Kan Lueang Subdistrict, Nakhon Phanom Province, Phra Maha Thera is a former monk in Kan Lueang Subdistrict, Ban Ra, was ordained at the age of 19 at Sri Samran San Temple, Kan Lueang Subdistrict, Nakhon Phanom Province. Preceptor Indra

Ordained a novice at the age of 19. After the ordination sent Grandpa’s body to the mind, he would feel the abbot did not feel. He then took a pilgrimage to Khon Kaen, Ban Phai Roi-et to Khemarat district, took 7 months and was ordained as a monk, nicknamed Thavasonam, the preceptor. Phra Kru, Kasem State Administration, Ban Kaeng Temple, Khem Rat District, Ubon Ratchathani Province. Is a monk

Reverend Grandfather Satkantsilo
Luang Pu Man Phuritto
Somdet Phra Maha Wirawong (Kuantisso)
Reverend Grandfather Singkhan Tayak Mo

Has spent time studying the Dharma Master until successful. Pay attention to education and practice. Having profound knowledge

Just take that person’s hand You will know everything about him. And you will tell good things for you to prosper He is in the 6th governmental era, Luang Pu Saeng is likely to be Maha Thera at the age of 88 years.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

อาจารย์แปลก ร้อยบาง

อาจารย์แปลก ร้อยบาง ศิษย์อาจารย์ใหญ่ แห่งคลองพระอุดมถ้าเคยได้ยินวัดสะพานสูงนนทบุรี ก็จะนึกถึง พระเดชพระคุณ หลวงปู่เอี่ยม (ปฐมนาม) แห่งวัดสะพานสูง เจ้าของวิชาตะกรุดโสฟ์มงคล อันโด่งดังและศิษย์ของท่าน ที่สืบทอดวิชาสายนี้ ทั้งหลวงปู่กลิ่น

หลวงพ่อทองสุขแต่ถ้าไม่กล่าวถึงอาจารย์แปลกก็คงไม่ได้ ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เอี่ยม แม้จะสึกเป็นฆราวาสก็เข้มขลังไม่แพ้ใคร

การสร้างตะกรุดของอาจารย์แปลก นั้นเข้มขลังมาก พระยันต์ที่ประทับด้านในมักจะเป็นพระยันต์โสฟ์มงคลของวัดสะพานสูง ส่วนจารนอกก็แล้วแต่ท่านจะลงหรือไม่

มียันต์หลายๆแบบที่ใช้ในการประทับหน้า เวลาท่านจารและเสกตะกรุด คนที่มาขอตะกรุดท่านต้องไปนั่งห่าง ๆ ด้านหน้าพออาจารย์แปลกทำตะกรุดเสร็จก็จะโยนไปข้าหน้าที่ศิษย์มาขอ แล้วเอ่ยวาจาให้ศิษย์ก้มเก็บตะกรุดของท่าน

ในช่วงวินาทีที่มือของศิษย์ได้จับ สัมผัสกับตะกรุดแล้ว ในเวลานั้นอาจารย์แปลกก็จะหยิบหลาวไม้ยาวที่มีปลายเป็นเหล็กแหลม คว้างเข้าใส่อย่างแรงและเร็วเพื่อหวังจะได้เข้ากลางหลัง แต่หลาวดังกล่าวก็จะกระดอนออกไปจากตัวศิษย์ทุกครั้งไป

Teacher Weird Hundreds of Students, Principal If you have heard of Wat Saphan Sung, Nonthaburi, you will think of Phra Dech Phra Khun Luang Pu Iam (Genesis) of Wat Saphan Sung. Owner of Takrud Sophomongkol Famous and your disciple That inherited this subject Both Luang Pu Klin Luang Pho Thongsuk, but if not mentioned Master

It’s not strange. You are a major student of Luang Pu Iam. Even though it is secular, it is as dark and magical as anyone else.

Master’s Takrud creation strange Is very dark and magical The amulet that sits inside is often a sacred talisman of Wat Saphan Sung. As for the outside spy, it’s up to you or not

There are many types of talismans that are used to imprint the face. When you read and conjure up the Takrud The person who asks for Takrud, you have to sit away in front of you. Once Master Strang finishes the Takrud, he will throw it. Then speaks for the disciple to bend over to collect your takrud

The moment the disciple’s hand held In contact with the Takrud At that time Master Strang would pick up a long wooden spine with an iron tip. He hurled hard and fast in hopes of getting into the middle of the back. But the scare would bounce away from the disciple every time. ยูฟ่าเบท

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

อาจารย์แดง เก้ายอด

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดิมชื่อ เด็กชาย มั่น แก่นแก้ว บิดามารดาชื่อ นายคำด้วง-นางจันทร์ แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2513 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย

ณ บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในตระกูลชาวนา บิดามารดานับถือศาสนาพุทธ มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน ได้เข้าบวชเณรตอนอายุ ๑๕ ปี และสึกออกมาตามคำขอของบิดาตอนอายุ ๑๗ ปี

เพื่อช่วยงานทางบ้าน ต่อมาเมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ท่านได้บรรพชาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดศรีทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้ฉายาว่า “ภูริทตฺโต”

หลังอุปสมบทท่านได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน (ธรรมยุต)กับท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากนั้นท่านได้เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดปทุมวนาราม และได้ศึกษาอบรมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)พ วัดบรมนิวาส หลังจากนั้นท่านได้ออกฝึกปฏิบัติ “ธุดงคกรรมฐาน” ด้วยองค์ท่านเองตามลำพัง

Reverend Father Man Phuritatto, formerly known as Boy Man Kaenkaew, father and mother named Mr. Khamduang – Mrs. Chan Kaenkaew was born on Thursday, January 20, 1970, on the waning days of the yi-year lunar month.

At Ban Kham Bong, Khong Chiam Sub-district, Khong Chiam District Ubon Ratchathani Province In the farmer family Buddhist parents A total of 9 brothers and sisters, joined the monk at the age of 15 and came out at the request of his father at the age of 17.

To help around the house Later, at the age of 22, he ordained ordination as a monk at Wat Si Thong, Muang District, Ubon Ratchathani Province, on the 12th of June, 2436, nicknamed “Phuritto”.

After the ordination, he studied in the Vipassana Meditation department. (Thammayut) with Phra Ajarn Satat, Kanon Si Lo at Wat Liap, Ubon Ratchathani Province

After that he came to study Phra Pariyatidharma at Pathumwanaram Temple. And studied with Chao Khun Ubalikunupamajarn (Chan Sirijntho) Pha Borom Niwat After that he set out to practice “Ascetic practice” by himself alone sagame66

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงพ่อสด

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ชาติกำเนิดและชีวิตวัยเยาว์ พระมงคลเทพมุนี ท่านมีนามเดิมว่า สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก

ณ หมู่บ้านเหนือ ฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นบุตรของ นายเงิน มีแก้วน้อย และนางสุดใจ มีแก้วน้อย ท่านเรียนหนังสือกับพระน้าชายที่วัดสองพี่น้อง

วัยเด็กท่านเป็นเด็กฉลาดใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคง ตั้งใจทำสิ่งใดเป็นต้องพยายามทำจนสำเร็จ ไม่สำเร็จเป็นไม่ยอมเด็ดขาด ท่านเคยช่วยทางบ้านเลี้ยงวัว เมื่อวัวพลัดเข้าไปในฝูงวัวบ้านอื่น

ถ้าใช้วัวไถนาก็จะคอยสังเกตดูดวงตะวันว่าใกล้เพลหรือยัง เพราะท่านถือคติโบราณว่า เพลคาบ่าวัวถือว่าบาปมาก ท่านจะเลิกตรงเวลาจนโยมพี่สาวนึกว่าท่านขี้เกียจ

เหตุที่ปฏิญาณตนบวชจนตาย เมื่ออายุ 14 ปี บิดาได้เสียชีวิตลง เนื่องจากตรากตรำในการค้าข้าว ต้องมารับช่วงคุมงานแทน จนกระทั่งอายุย่างเข้า 19 ปี ระหว่างทำการค้าข้าวอยู่นั้น

หนึ่งท่านนำเรือเปล่ากลับบ้าน พร้อมกับเงินที่ได้จากการค้าหลายพันบาท จำเป็นต้องผ่านมาทางคลองเล็กซึ่งเป็นคลองลัดชาวบ้านเรียกว่า “คลองบางอีแท่น” คลองนี้ไม่ยาวมากนักแต่เปลี่ยวและมีโจรผู้ร้ายชุกชุม

ท่านซึ่งยืนถือท้ายเรืออยู่และเป็นจุดสำคัญที่โจรจะทำร้ายได้ก่อน ก็สับเปลี่ยนให้ลูกจ้างมาถือแทน ส่วนท่านหยิบปืนยาวไปถ่อเรือแทนลูกจ้างทางหัวเรือ พอเรือแล่นเข้าที่เปลี่ยวเข้าไปเรื่อยๆ

พลันก็เกิดความคิดแว่บขึ้นมาว่า “คนพวกนี้ เราจ้างเขามาเพียง 11 – 12 บาท เท่านั้น ส่วนตัวเราเป็นทั้งเจ้าของทรัพย์และเจ้าของเรือ เมื่อมีภัยใกล้ตายกลับโยนไปให้ลูกจ้าง”

Reverend Father Sot, Pak Nam Phasicharoen Temple, Birth and Youth Phra Mongkhonthepmuni His original name was Sod Mee Kaew Noi, born on Friday, October 10, 2427, on the waning day of 6 lunar months, 11 years of the Monkey.

In the north village Opposite of Song Phi Nong Temple, Song Phi Nong Subdistrict, Song Phi Nong District, Suphanburi Province, is the son of Ngoen Mee Kaew Noi and Nang Sut Jai Mee Kaew.

As a child, he was a smart, resolute, stable child. I intend to do whatever is necessary to try and accomplish Failure is not absolute. He used to help the house raise cattle. When the cows go into another home herd

If using a bull to plow, it will keep an eye and see if the sun is close to the plow or not. Because he holds the ancient motto that The cow’s shoulder pelkas are considered very sinful. You will stop on time until your sister thinks you are lazy.

The reason that he vowed to be ordained until his death at the age of 14 years his father died. Due to hard work in the rice trade Have to take over the supervision of work instead Until the age of 19 years during the rice trade

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

หลวงพ่อสด

อาจารย์ป่อง น่วมมานา

หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง

 

 

อาจารย์แดง เก้ายอด

อาจารย์แดง เก้ายอด เกิดเมื่อปี 2497 เป็นคนบางบัวทองโดยกำเนิด ได้รับการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากเรียนจบ ได้มาช่วยทางบ้านค้าขาย

จนกระทั่งอายุ 18 ปี ได้สมัครเข้าเป็นทหารพรานได้ไปรบกับพวกคอมิวนิสที่เมืองหลวงพระบาง หน่วย อ.แดง สังกัดอยู่ มีไปด้วยกัน 30 คน แต่เหลือรอดกลับมาเพียง 6 คน หลังจากใช้ชีวิตเป็นทหารอยู่ประมาณ 1 ปี

ก็ปลดประจำการ และกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด ใช้ชีวิตวัยรุ่นทั่วไป เป็นคนใจร้อน ใครพูดอะไรผิดหูไม่ได้

อ.แดงเล่าย้อนให้ฟังว่า สำหรับ อ.แปลกท่านนี้ไม่ธรรมดาครับ เพราะท่านเคยเป็นถึงศิษย์เอกของหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ต่อมาหลังหลวงพ่อจาดมรณะ ท่านได้โดนใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดี

ก็ขอให้เรือรำนี้ ลอยไปถึงวัดนั้น และหัวเรือไปเกยอยู่ที่ท่าน้ำของวัดนั้น ได้มาจอดอยู่ตรงท่าน้ำวัดสะพานสูง และศิษย์สายวัดสะพานสูงรู้จักท่านในนาม อ.แปลก เรือลอย

สมัยหลวงปู่กลิ่นเป็นเจ้าอาวาส เป็นคนที่ชอบเรื่องคาถาอาคม และได้เรียนคาถาอาคมกับหลวงปู่กลิ่นมาจนหมด เรียกได้ว่าเป็นศิษย์เอกเลยก็ว่าได้ ซึ่งในยุคนั้น ก็เป็นยุคเดียวกับที่ อ.แปลก ได้ลอยเรือมาถึงวัดสะพานสูง

Ajarn Daeng Nine Yot was born in 1954 as a person of Bang Bua Thong by birth. Has been educated to the 4th grade after graduating. Has come to help the trading house

Until the age of 18, he was enlisted as a rangers and went to battle with the Comunists in Luang Prabang.There were 30 people in Daeng district, but only 6 survived after living as a soldier. About 1 year

Was discharged And returned to the hometown Living a typical teenage life is impatient who can’t say anything wrong.

Teacher Daeng recalled that for A. Strange, this person is not normal. Because he had been the first disciple of Luang Pho Chad, Wat Bang Krabaao

Then ask this boat Float to that temple And the bow of the boat to run aground at the pier of that temple

Luang Pu Klin was the abbot. Is someone who likes witchcraft And have learned all the magic spells with Luang Pu Klin

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

อาจารย์ป่อง น่วมมานา

หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง

หลวงพ่อเกษม

พิษณุ ญาณธโร

พิษณุ ญาณธโร (อ.อินทร์ปัน) พระอาจารย์ท่านเกิดที่บ้านหนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น บวชสามครั้งครั้งแรกบวชเป็นสามเณรน้อยที่วัดศรีสว่างอ.กระนวน อยู่2ปี

บวชครั้งที่สองบวชเป็นพระ ฝ่ายกัมมัฏฐานที่อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ศึกษาแนวทางสมาธิกับหลวงปู่รอดวัดถ่ำทรายทอง 1พรรษาบวชครั้งที่สามที่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ศึกษาแนวทางแห่งวิปัสสนาญาณกับพระครูโสภณธรรมคุต

รองเจ้าคณะ อ.เพ็ญ และได้เที่ยวศึกษาแนวทางแห่งวิปัสสนาญาณกับหลายหลวงพ่อ แถบริมฝั่งแม่น้ำโขง เริ่มตั้งแต่หลวงพ่อบุญมาก ภูริปัญโญ กับอีกกลายคนาจารย์ และได้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับเรื่องมนต์คาถาไสย์ศาสต์วิชาต่างๆทั้งศึกษาเล่นเเร่แปรธาตุ

มนต์ขักขระยันต์ต่างๆทุกศาสต์ปัจจุบันท่านมีอายุกาลพรรษา20ฝนอายุย่างเข้า45ปีและท่านได้อยุดธุดงค์ปักกดสร้างวัดป่าขึ้นห่างจากหมู่บ้านศรีบุญเรือง ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ท่านได้ใช้วิชาความรู้ในศราสต์ในศิลป์แขนงต่างๆมาช้วยเหลือชาวบ้าน และมีวิชาเสือสมิงหัวขาดรวมอยู่ด้วยเมื่อครั้งที่ท่านได้บังเอิญรู้จักพ่อครูทองสุข

ได้เห็นอานุภาพแห่งยันต์เสือสมิงหัวขาด จึงขอร่ำเรียนจากพ่อทองสุข ก้อนบุญ แห่งบ้านโนนชนะสังคม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ท่านก็ให้ร่ำเรียนแต่โดยดีเพราะถูกอุปนิสัยใจคอกันทั้งพระอาจารย์

ความเคารพนับถือเสมือนเป็นพ่อคนหนึ่งจึงได้รับถ่ายทอดวิชาเสือสมิงหัวขาดนับจากวันนั้นท่านพระอาจารย์ก็ใช้วิชาหลากหลายด้านผสมผสานกันหมุ่นจนครบทุกด้าน

วิชาที่ท่านถนัดคือวิชาธรรมบรรลุ ซึ้งท่านได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน และในโอกาศดีนี้ท่านได้จัดสร้างเหรียญเสือสมิงหัวขาดขึ้นเพื่อหาปัจจัยจัดซื้อที่ดินเพื่อเอาไว้สร้างโบสถ์ในภายภาคหน้าให้กับวัดป่าชัยนิมต

Phitsanu Yantharo (In Phan) Phra Achan Than was born in Ban Nong Ko, Kranuan District, Khon Kaen Province, was ordained three times for the first time, was ordained as a young novice at Wat Si Sawang, Kranuan District for 2 years.

Second ordination. Ordained as a monk. Khammatthan Department at Tha Khantho District Kalasin Province, study meditation practice with

Luang Pu Rod, Tham Sai Thong Temple 1st ordination of the third ordination at Phen district, Udon Thani province, study the method of Vipassana wisdom with the Provost Sophon Thammakut

Deputy Archbishop Phen and traveled to study the method of Vipassana with many Luang Por The banks of the Mekong River Starting from

Luang Por Bunmak Phuripunho with another Khanajarn And studied and experimented with magic, magic, magic and various subjects, including studying, playing, alchemy

At present, he is 20 years old, the rain is 45 years old, and he has passed a hike to build a forest temple away from the village of Sri Bunruang,

Na Pu Subdistrict, Phen District, Udon Thani Province.

He used the knowledge of the arts in various fields to help the villagers.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

อาจารย์ป่อง น่วมมานา

พระขุนแผน

หลวงพ่อเกษม

ปู่บุญรอด สุขแสงจันทร์

ปู่บุญรอด สุขแสงจันทร์ จากที่ท่านย้ายมาข้างๆวัดบางเตย แถบบางกระปิ ท่านมีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร ตามแบบฉบับของหมอยาโบราณของตาบุญรอด

ขจรไกลไปมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้คนมาให้ตารักษาอยู่ตลอด กวาดยา ต้มยาหม้อบ้าง จึงมีคนเคารพรักและศรัทธาต่อ พ่อหมอรอด อยู่เป็นจำนวนมาก ที่บ้านของคุณยายเติมก็จะมีผู้คนเข้ามากันหนาตามากขึ้น

บ้างก็เข้ามาขอให้ตารักษา บ้างก็เอาเด็กมาให้ตากวาดยา บ้างก็เข้าพูดคุยหาความรู้กับตาบุญรอด เป็นอยู่อย่างนี้เกือบทุกวัน

จนอยู่มาวันหนึ่ง ซึ่งควรจะบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของคุณตาบุญรอด สุขแสงจันทร์ มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นคนพื้นที่วัดบางเตย

บ้านอยู่ริมคลองบางเตย ชื่อคุณย่ายวน (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)ท่านนอนหมดลมหายใจไปเฉยๆ ลูกๆต่างตกใจเพราะว่า คุณย่ายวน(ในตอนนั้นอายุประมาณ๕๐-๖๐)ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไร

สุขภาพร่างกายยังคงเเข็งแรง เมื่อลูกๆตั้งสติได้จึงวิ่งมาหา “พ่อหมอรอด” หรือคุณตาบุญรอด สุขแสงจันทร์

ให้ช่วยไปดูคุณย่ายวน ที่นอนหมดลมหายใจไปแล้ว เมื่อ”พ่อหมอรอด” คือคุณตาบุญรอดได้ไปถึง

ก็ได้จุดธูปเทียน สวดพระคาถาท่องบ่นมนต์พิธีต่างๆขอเทพพระเทวา และได้ทำพิธีอะไรบางอย่าง สักพักไม่นานเท่าไหร่ คุณย่ายวน ที่ได้นอนหมดลมหายใจไปแล้วก็กลับฟื้นคืนสติกลับมาได้

สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นว่าเป็น”ที่น่าอัศจรรย์” พ่อหมอรอด” ช่วยคนให้กลับฟื้นคืนกลับมาได้

Grandfather Boonrod Sooksangchan, from whom he moved next to Bang Toey Temple, Bang Krapi area, he is famous for treating diseases with herbal medicine.

Typical of the ancient medicine doctor of Boonrawd eye

The distance goes further and more. There are always people coming to heal their eyes, sweeping the decoction of the pot.

Therefore, there are many people who respect, love and believe in the father of doctors At Grandma’s house, there will be more and more people coming together.

Some came in and asked for his eye treatment. Some brought the children to the eyes to sweep the medicine.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

อาจารย์ป่อง น่วมมานา

พระขุนแผน

หลวงพ่อเกษม

หลวงพ่อปั้น วัดพิกุล

หลวงพ่อปั้น วัดพิกุล (โสคัณธ์) จังหวัดอยุธยา ท่านเป็นพระเถระยุคเก่าที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งพระคณาจารย์เมืองคนดีศรีอยุธยาที่ควรได้รับการยกย่องและสดุดี

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค, หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก และอีกหลายพระคณาจารย์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองอยุธยา ก็ยังเป็นศิษย์หลวงพ่อปั้น วัดพิกุล

หลวงพ่อดับไฟป่า หลวงพ่อปั้นสร้างวัดเนินกุ่ม เพราะ กตัญญูต่อพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อปั้นธุดงค์ มาองค์เดียว ปักกลดในป่าแห่งหนึ่งมีชื่อว่า ป่าดงหมี ( เข้าใจว่าคงจะไม่ไกลจากหมู่บ้านเนินกุ่มมากนัก )

ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ไฟป่ารอบ ๆ กลดดับหมด เมื่อท่านรอดชีวิตจากไฟป่าครั้งนั้น ต่อมาได้พบชาวบ้านเนินกุ่ม ครั้นสอบถามจึงรู้ว่าบ้านเนินกุ่มเป็นหมู่บ้านที่ใกล้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่ามากที่สุดฝ่าย ชาวบ้านเนินกุ่มเมื่อพบหลวงพ่อก็เกิดศรัทธา

หลวงพ่อบังตาได้ ครั้งหนึ่งในอดีต เมื่อประมาณ ๗๐ ปีมาแล้ว ปีนั้นเกิดอุทกภัย น้ำท่วมไร่นาเสียหายเป็นจำนวนมาก น้ำป่าท่วมมีสีแดง ชาวบ้านเนินกุ่มเรียกปีนั้นว่าปีน้ำแดง บรรดาสัตว์ป่าจะละทิ้งป่าไปอยู่ตาม

ที่ดอนเพื่อเอาชีวิตรอด อาชีพใหม่ของชาวบ้านคือล่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารและขายแทบจะทุกวัน หลวงพ่อปั้นท่านมีความเมตตาจึงพาพระลูกวัดขึ้นไปทางเหนือบ้านเนินกุ่ม แล้วท่านก็หยุดกลางทุ่งนา หันหน้าไปทางทิศตะวันออกยืนยกมือ

ฝ่ายชาวบ้านที่นิยมล่าสัตว์เป็นอาหาร ไม่ได้ฉงนใจ จึงออกล่าสัตว์ตามปกติก็ไม่พบสัตว์จึงนึก แปลกประหลาดใจว่า สัตว์จำนวนมากไม่รู้หายไหนหมด จึงต้องเลิกล่าสัตว์ทิศนั้นเปลี่ยนทิศไปทางอื่นจึงได้สัตว์

ฝ่ายหลวงพ่อปั้นท่านรู้เหตุ ท่านจึงออกช่วยสัตว์ในลักษณะเดิม ชาวบ้านจึงรู้ว่าหลวงพ่อปั้น ท่านศักดิ์สิทธิ์บังตาได้ จึงโจษขานเลื่องลือไปทั่วถึงความเมตตาของหลวงพ่อ

Reverend Father Pan, Wat Phikul (Sokan), Ayutthaya Province He is an old Thera who is regarded as the master jewel of the city faculty of the good people, Sri Ayudhya, who should be praised and praised.

Luang Pho Pan, Bang Nom Kho Temple, Luang Por Chong, outside window temple And many other monks Famous in the city of Ayutthaya. Was also a student of Luang Pho Pan, Wat Phikul

Reverend Father Fight Fire Luang Pho Pan built Wat Noen Kum because of his gratitude to Buddhism. One time, when Luang Pho Pan Thuong came alone in a forest called Pa Dong Mi (I understand that it might not be too far from Noen Kum village).

A wonderful phenomenon happened, the surrounding wildfire was completely extinguished when he survived the fire. Later met villagers Noen Kum After inquiring, he realized that Ban Noen Kum was the village closest to the forest fires. Noen Kum villagers, when they met Luang Por, became faithful.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

อาจารย์ป่อง น่วมมานา

พระขุนแผน

หลวงพ่อเกษม