พระครูธรรมธรแล

พระครูธรรมธรแล ทิตฺตพฺโพ นามเดิมชื่อ นายแล วาดวงศ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น อยู่วงศ์) เกิดเมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 เดือน 8 แรม 8 ค่ำ ปีมะโรง ณ บ้านไร่สัตว์ หมู่ 8 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ นายอยู่ นางทอง วาดวงศ์ มีพี่น้อง 7 คน เป็นชาย 4 หญิง 3 คน โดยหลวงพ่อเป็นคนที่ 6

เมื่ออายุครบ 20 ปี จึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดหนองไม้เหลือง จ.เพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2477 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8) โดยมีหลวงพ่อใหม่ วัดเขาทโมน เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีหลวงพ่อชื่น หลวงพ่อยอด หลวงพ่อเพลิน

วัดหนองไม้เหลือง เป็นพระคู่สวด เมื่อบวชแล้วได้จำพรรษา และร่ำเรียนวิชาต่างๆ อยู่กับหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง ด้วยความสนใจใฝ่รู้ในสรรพวิชาต่างๆ เมื่อร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อเพลินจนหมดสิ้นแล้ว ท่านจึงได้เดินทาง ไปร่ำเรียน วิชาคาถาอาคมจากพระคณาจารย์ชื่อดังต่างๆ ทั่วประเทศ

เรียนวิชาหนุมานกับหลวงพ่อพระครูสันต์ วัดเขาวัง จ.เพชรบุรี เรียนวิชาทำตะกรุดครั่งจากหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง

พระครูธรรมธรแล

พระครูธรรมธรแล

Phra Kru Thammathornlae Dittapho, formerly known as Mr. Lae Wadwong (now changed to Yoowong), was born on Wednesday, July 19, 1914, the 8th month of the 8th lunar month, the Year of the Dragon at Ban Rai Suat, Village No. 8, Rai Makham Subdistrict. Ban Lat District, Phetchaburi Province, is the son of Mr. Yu, Mrs. Thong Wadwong, has 7 siblings, 4 males, 3 females, with Luang Pho being the 6th.

At the age of 20, he was ordained as a monk at Wat Nong Mai Leuang, Phetchaburi Province on Sunday, June 24, 1934 (9th waxing moon of the 8th month), with Luang Por Mai, Wat Khao Thamon as preceptor. and with Luang Pho Chuen, Luang Pho Yot, and Luang Pho Plearn.

Wat Nong Mai Lueang as a monk When ordained, remember the Buddhist Lent and study various subjects with Luang Pho Plearn Wat Nong Mai Lueang with interest and curiosity in various subjects After studying the subjects with Luang Por Plearn until the end Therefore, he traveled to study magic spells from various famous monks. Nationwide

Learning Hanuman with Luang Por Phra Kru San, Khao Wang Temple, Phetchaburi Province, learning to make Takrud Krang from Luang Por Thongsuk. Wat Tanot Luang

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง