หลวงกลั่น ธมฺมโชติ

หลวงกลั่น ธมฺมโชติ ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2390 ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฎาบดินทร์ ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ณ ต.อรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนได้ให้กำเนิดเด็กชายผู้มีบุญมาเกิด นามว่า “กลั่น” ในสมัยเด็ก

ท่านต้องช่วยพ่อแม่ทำงานตามลำพัง และเพียงลำพังคนเดียว ทำให้ท่านเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว จนกระทั่งเมื่อมีอายุได้ 27 ปี ท่านได้อุปสมบท ณ วัดโลกยสุธาศาลาปูน โดยมี พระญาณไตรโลก (สอาด) ต่อมาเป็นพระธรรมราชานุวัตร (อาจ) เจ้าคณะใหญ่อยุธยา

เป็นพระอุปัชฌายะ พระครูกุศลธรรมธาดา วัดขุนยวน (วัดพรหมนิวาส) กับ พระอธิการชื่น วัดพระญาติฯ เป็นคู่สวด ได้ฉายาว่า ธมฺมโชติ แปลว่า เป็นผู้สว่างในทางธรรม หลังจากนั้นท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดประดู่ทรงธรรม ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย และ เรียนรู้วิชาอาคม จนแตกฉาน

เมื่อฝึกฝนวิชาต่าง ๆ จนเชี่ยวชาญแล้ว จึงได้ออกธุดงค์ไปทั่วป่าเขาลำเนาไพรเผชิญสัตว์ร้ายนานา จากออกธุดงค์ มาถึงวัดพระญาติการามในเวลาค่ำ ท่านพิจารณาว่า วัดนี้เงียบสงบดี เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม สามารถเจริญสมาธิและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้สะดวก

พระอธิการชื่น วัดพระญาติฯ เป็นคู่สวด ได้ฉายาว่า ธมฺมโชติ แปลว่า เป็นผู้สว่างในทางธรรม หลังจากนั้นท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดประดู่ทรงธรรม ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัย และ เรียนรู้วิชาอาคม จนแตกฉาน เมื่อฝึกฝนวิชาต่าง ๆ

Luang Klunthamchoti was born in 1847 at the end of the reign of King Rama V, Phra Nang Klao Chao Yu Hua at Aranyik Subdistrict, Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. A poor family gave birth to a boy with merit called “Klan” in his childhood.

You have to help your parents to work alone. And all alone Makes you strong and resolute Until he was 27 years old, he was ordained at Wat Lokyasutha, Sala Poon with Phra Yaan Tri Lok (Sa-At), later Phra Thammarat Nuwat (May), Ayutthaya’s great primate.

Preceptor Phra Kru Kusol Thammathada, Wat Khunyuan (Wat Phrom Niwat) and Phra Rector Chuen, Wat Phra Relatives as his great grandmother, nicknamed Dhammachote, translated as the light in the Dharma. After that, he remembered Buddhist Lent at Wat Pradu Songtham. He has studied the Dharma Vinai and learned magic until proficient.

When practicing various subjects until mastering So he went on a hike through the forest of Khao Lam Na Phrai, faced many beasts from the hike to Wat Phra Relat Karam in the evening. You consider that This temple is quiet. Suitable for religious practice Able to concentrate and practice Vipassana meditation easily

The bishop Chuen, Wat Phra Somdej, is his great granddaughter. After that, he remembered Buddhist Lent at Wat Pradu Songtham. He studied the Dharma Vinai and learned magic techniques until he became proficient when practicing various subjects. databet88

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google 

หลวงกลั่น ธมฺมโชติ

หลวงพ่อครูบาวัง พรหมเสโณ

หลวงพ่อครูบาวัง

หลวงพ่อครูบาวัง ซึ่งเป็นบุตรคนที่ 3 ของเจ้าคำปวนและเจ้าบัวเงา จึงมีเชื้อสายจากเจ้าเมืองภาคเหนือสืบมาบิดาและมารดาดำรงชีวิตอยู่ด้วยการประกอบอาชีพทำไร่ทำนา และค้าขายมาโดยตลอด ภูมิลำเนาเดิมซึ่งตั้งอยู่ในชนบท

ย่อมห่างไกลจากความเจริญของบ้านเมืองเป็นธรรมดา การศึกษาเล่าเรียนของเด็กสมัยก่อนนั้น ต้องอาศัยสถานที่ของวัด หรือศาลาวัดเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน เพื่อหาความรู้ใส่ตน

เมื่ออายุประมาณ ๙ ขวบ บิดาจึงนำไปฝากไว้เป็นเด็กวัด ให้อยู่กับครูบาสม ณ วัดบ้านเหมืองจี้ เพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนภาษาพื้นเมืองและภาษาไทย พออ่านออกเขียนได้คล่องประมาณ ๓ ปีต่อมา จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕

เมื่ออายุครบบวช จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ เวลา๑๓.๑๕ น.

ณ พัทธสีมาวัดบ้านแป้น โดยมีพระครูกันธิยะ เป็นพระอุปัชฌา มีพระอธิการปั้น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มี พระอธิการปุ้ม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเวลา ๒ พรรษา จึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบ้านเหมืองจี้ ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน เมื่อย้ายกลับมาอยู่ ณ วัดบ้านภูมิลำเนาเดิมแล้ว ก็ได้ศึกษาเวทย์มนต์คาถาเป็นภาษาขอมเพิ่มเติมอีก ๓ พรรษา

Reverend Father Kruba Wang Who was the third son of Chao Khampuan and the shadow lotus Therefore having the lineage from the northern governors, dating to their father and mother, living by working in farming And always trade Hometown, located in the countryside

Surely far from the civilization of the country The education of children before that Requires the location of the temple Or a temple hall as a study place To educate oneself

When he was about 9 years old, his father took it as a temple boy. To stay with Kruba Som at Ban Mueang Chi Temple To study the native language and Thai language About 3 years later he was able to read and write fluently, so he was ordained as a novice in 1945.

When matriculation Therefore ordained as a monk in Buddhism on May 5, 1955 at 13.15 hrs.

Na Phatthasima Wat Ban Paen With provost Kantiya Is a Buddha image With a bishop molding Is a pastor with a bishop pum A young monk

ขอขอบคุณข้อมูลได้ที่ Google databet88

หลวงพ่อครูบาวัง พรหมเสโณ

หลวงพ่อสุด วัดกาหลง

หลวงพ่อสุด วัดกาหลง พระเกจิดัง จอมโจรตี๋ใหญ่ศรัทธาต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หรือ “หลวงพ่อสุด” หรือ “พระครูสมุทรธรรมสุนทร” ท่านเป็นอาจารย์ของ “ตี๋ใหญ่” จอมโจรในอดีต ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลง จ. สมุทรสาคร

เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เป็นที่นับถือของชาวสมุทรสาคร แล้วท่านก็ยังเป็นเจ้าของยันต์ตะกร้อที่ทำให้อยู่ยงกระพันชาตรี หลวงพ่อสุด วัดกาหลง

เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2445 ท่านได้บรรพชาป็นสามเณรตอนเมื่ออายุ 16ปี โดยมีพระครูเม้าเป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาท่านได้เป็น เจ้าอาวาสวัดกาหลง และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสมุทรธรรมสุนทร ท่านเป็นผู้ที่แก่กล้าทั้งทางด้านคาถา อาคมและทางด้านธรรมปฏิบัติ

จวบจนท่านมรณภาพเมื่ออายุ14สิงหาคม พ.ศ.2526 สิริรวมอายุได้ 81ปี ยันต์ตะกร้อ เป็นยันต์ที่หลวงพ่อสุดได้ปลุกเสกขึ้นมา โดยตอนปลุกเสกนั้นหลวงพ่อท่านได้ลงคาถาอาคมโดยใช้ภาษาขอม เขมร และลาว โดยที่บทสวดที่ท่านสวดมีใจความว่า จะกระสุนก็ดี จะไฟก็ดี

เนื้อหนัง และกระดูกได้ นอกจากนี้ยันต์ตะกร้อยังเป็นที่กล่าวขานและเป็นที่นิยมกันใน ชาว จ.สมุทรสาคร

Luang Pho Sud, Wat Kalong, Phra Kechi Dang, thief, Tee Yai Faith, Kalong Subdistrict, Muang District, Samut Sakhon Province, or “Luang Pho Sud” or “Phra Kru Samut Thammasunthorn” Abbot of Kalong Temple, Samut Sakhon Province

Is a famous master of Rattanakosin Which is revered by the people of Samut Sakhon And then he still owns the Takraw talisman that makes Yong Kraphan Chatri Luang Pho Sud of Kalong Temple

Born in the reign of King Chulalongkorn on May 7, 1902, he was ordained as a novice when he was 16 years old, with the Provost Mouse as the preceptor.

Later he became Abbot of Kalong Temple And received the title of Phra Kru Samut Thammasoontorn He is an excellent person in both witchcraft. Magic and fair practice

Until his death at the age of 14 August 2526. Siri total age 81 years Takraw talisman is a talisman that Luang Por Sud has chanted up. At the time of chanting

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พระอาจารย์วิรัตน์ ฐานวโร

พระอาจารย์วิรัตน์ ฐานวโร

พระอาจารย์วิรัตน์ ฐานวโร ท่านเกิดเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2501 บิดาชื่อ ผล มารดาชื่อ โถ นามสกุล นพคุณ ปัจจุบันอายุ 59 ปี พระอาจารย์บวชครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2521 โดยมี พระครูสมุทรธรรมสุนทร (หลวงปู่สุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌาย์และได้อยู่จำพรรษาที่วัดศรีสุทธาราม(กำพร้า)

ได้ศึกษาวิชาอาคมและกรรมฐานจากหลวงปู่มณี อมโร (ศิษย์หลวงปู่รอด) และท่านไปขอเรียนกรรมฐาน กับพ่อเที่ยง น่วมมานา (พระอาจารย์ได้ไปสักยันต์กับพ่อเที่ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เมื่อครั้งยังเป็นสามเณร) เมื่อบวชพระก็ได้ไปขอศึกษา วิชากรรมฐาน กับพ่อเที่ยง แต่ท่านไม่ขึ้น (ครอบ) กรรมฐานให้เอง แต่พาไปหาปู่ชิด

อาจารย์พ่อเที่ยง เป็นผู้ขึ้นครอบกรรมฐานให้และพ่อเที่ยงเป็นผู้แนะนำรายละเอียดเคล็ดวิชาให้อีกทีหนึ่ง แต่ท่านก็บวชได้ไม่นาน ท่านต้องสึกจากพระไปทำงานเลี้ยงบิดามารดาและไปเป็นทหารอยู่ 2 ปี เมื่อออกจากทหาร ท่านได้ไปเรียนวิชาอาคมกับพ่อเที่ยง พ่อเที่ยงสอนวิชาต่างๆให้ และได้ครอบเข็มสักให้

ท่านได้ไปช่วยสักยันต์ในงานไหวครูอยู่หลายปี จนถึง พ.ศ. 2529 ท่านได้อุปสมบทอีกครั้ง โดยมีพระรามัญมุนีสมัย วัดป้อมวิเชียรโชติ-การาม อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌาย์

Phra Ajarn Wirat Thanavaro, you were born on April 1, 1958, father’s name, Phol, mother’s name, Tho, last name Noppakhun, at present age 59 years. Luang Pu Sud), Kalong Temple, Samut Sakhon, was the preceptor and lived in the Buddhist Lent at Wat Si Suttharam (Orphan).

Has studied magic and meditation from Luang Pu Mani Amaro (Disciple Luang Pu Rod) and he went to ask to learn meditation with Father Thien Nummana (Phra Ajarn had tattooed a talisman with Father Thiang since 1973 when he was still Being a novice) when ordained a monk, he went to ask to study meditation with Father Thiang, but he did not (cover) meditation for himself. But brought it to my grandfather

Teacher Father Thiang He is the master of meditation and Father Thieng is the one who recommends the details of the subject. But he was not ordained for long You have to leave the monk to work for your parents and go to the military for 2 years when leaving the military. He went to study magic with Father Thiang. Father Thiang teaches various subjects for And covered the tattoo needle for

He went to help a talisman in the work of the teacher for many years until 1986, he ordained again. With Raman Muni Samai Wat Pom Wichian Chot-Karam Former priest of Samut Sakhon Province Preceptor

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google  ยูฟ่าเบท

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พระอาจารย์วิรัตน์ ฐานวโร

พระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม

พระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม วัดในเตา(วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์) นับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ท่านหนึ่งในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ถ้ามีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ๆ จะต้องมีอาจารย์ประสูติ

ร่วมพิธีด้วยเสมอ พระเครื่องและวัตถุมงคลที่ท่านสร้างมีเยอะมากพอสมควร แต่จำนวนการสร้างแต่ละอย่างจะไม่มากนักแต่หลากหลาย เครื่องรางของขลัง ที่ท่านสร้างออกมาจะเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์

หุ่นพยนต์ รุ่นแรก ที่เป็นตะกรุดจะหายากมากไม่ค่อยมีหมุนเวียนในสนามพระ พระอาจารย์ประสูติ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาการผูก หุ่นพยนต์ ซึ่งหุ่นพยนต์ ของอาจารย์ประสูติจะเป็นได้ทั้งหญิงและชาย

ประวัติพระอาจารย์ประสูติ หมู่ที่ 1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากวัดหนึ่ง เป็นสายสำนักเขาอ้อ ซึ่งพระอาจารย์ประสูติ เป็นเจ้าอาวาส วัดในเตา หลวงพ่อประสูติ

ถือได้ว่าเป็นพระนักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและหลวงพ่อประสูติ เป็นพระนักพัฒนา ทำให้เป็นที่นับถือศรัทธาจากชาวบ้าน

Phra Ajarn Prasut Piyathammo, Nai Tao Temple (Wat Tham Phra Phutthakosi), is a very famous monk. One person in the past 4-5 years, if there was a large Putthaphisek ceremony Must have a Nativity teacher

Always attend the ceremony There are quite a lot of amulets and sacred objects that you create. But the number of individual builds is not huge, but varied. Amulet That you create will be needed by the disciples

The first robot model that was Takrud is very rare and rarely circulates in the Buddha field. Phra Ajahn Nativity With expertise in the science of robot tying which Of the Nativity teacher can be both female and male

History of Phra Ajarn Prasut, Village No. 1, Nai Tao Sub-district, Huai Yot District, Trang Province is a very famous temple. Is the branch of Khao Or In which the teacher was born Is the abbot of Wat Nai Tao, Luang Phor Prasut

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2454 บ้านโพนตูม อำเภอนาแก ตำบลก้านเหลือง จ.นครพนม พระมหาเถระรูปนี้เป็นอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลือง บรรพระชา บวชเมื่ออายุ 19 ปี ที่วัดศรีสำราญๆ ต.ก้านเหลือง จ.นครพนม พระอุปัชฌายะ พระอินทร์

บวชเณรหน้าไฟ ตอนอายุ 19 หลังจากบวชส่งศพคุณตาสู่จิตกาธารแล้ว ท่านจะสึก เจ้าอาวาสไม่ยอมสึกให้ ท่านจึงธุดงค์ไปทาง ขอนแก่น บ้านไผ ร้อยเอ็ด จนถึงอำเภอเขมราฐ ใช้เวลา 7 เดือน พร้อมอุปสมบทเป็นพระ ภิกษุ ฉายา จนฺทวํโส นามพระอุปัชฌายะ พระครูบริหารเกษมรัฐ วัดบ้านแก้ง อำเภอเข็มราช จังหวัดอุบลราชธานีทีนี้หลวงปู่แสง เป็นพระป่ากรรมฐานศิษย์สาย

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)
หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม

ได้ใช้เวลาเล่าเรียน นักธรรมตรี โท เอก จนสำเร็จ หลวงปู่แสง จนฺทวํโส เป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย เอาใจใส่การศึกษาปฏิบัติธรรม มีความรู้ความเห็นลึกซึ้ง

เพียงท่านจับมือใครคนนั้น ท่านจะรู้หมดทุกเรื่องในตัวคนนั้น และท่านจะบอกเรื่องดีๆให้แก่คุณเจริญรุ่งเรือง ท่านอยู่ในยุคราชการที่ 6 หลวงปู่แสงน่าจะเป็นพระมหาเถระ ที่มีอายุ 88 พรรษา

Reverend Grandfather Saeng Phrakhru Udomrangsee Born on March 10, 1911, Ban Phon Tum, Na Kae District, Kan Lueang Subdistrict, Nakhon Phanom Province, Phra Maha Thera is a former monk in Kan Lueang Subdistrict, Ban Ra, was ordained at the age of 19 at Sri Samran San Temple, Kan Lueang Subdistrict, Nakhon Phanom Province. Preceptor Indra

Ordained a novice at the age of 19. After the ordination sent Grandpa’s body to the mind, he would feel the abbot did not feel. He then took a pilgrimage to Khon Kaen, Ban Phai Roi-et to Khemarat district, took 7 months and was ordained as a monk, nicknamed Thavasonam, the preceptor. Phra Kru, Kasem State Administration, Ban Kaeng Temple, Khem Rat District, Ubon Ratchathani Province. Is a monk

Reverend Grandfather Satkantsilo
Luang Pu Man Phuritto
Somdet Phra Maha Wirawong (Kuantisso)
Reverend Grandfather Singkhan Tayak Mo

Has spent time studying the Dharma Master until successful. Pay attention to education and practice. Having profound knowledge

Just take that person’s hand You will know everything about him. And you will tell good things for you to prosper He is in the 6th governmental era, Luang Pu Saeng is likely to be Maha Thera at the age of 88 years.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

หลวงปู่แสง พระครูอุดมรังษี

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

อาจารย์แปลก ร้อยบาง

อาจารย์แปลก ร้อยบาง ศิษย์อาจารย์ใหญ่ แห่งคลองพระอุดมถ้าเคยได้ยินวัดสะพานสูงนนทบุรี ก็จะนึกถึง พระเดชพระคุณ หลวงปู่เอี่ยม (ปฐมนาม) แห่งวัดสะพานสูง เจ้าของวิชาตะกรุดโสฟ์มงคล อันโด่งดังและศิษย์ของท่าน ที่สืบทอดวิชาสายนี้ ทั้งหลวงปู่กลิ่น

หลวงพ่อทองสุขแต่ถ้าไม่กล่าวถึงอาจารย์แปลกก็คงไม่ได้ ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เอี่ยม แม้จะสึกเป็นฆราวาสก็เข้มขลังไม่แพ้ใคร

การสร้างตะกรุดของอาจารย์แปลก นั้นเข้มขลังมาก พระยันต์ที่ประทับด้านในมักจะเป็นพระยันต์โสฟ์มงคลของวัดสะพานสูง ส่วนจารนอกก็แล้วแต่ท่านจะลงหรือไม่

มียันต์หลายๆแบบที่ใช้ในการประทับหน้า เวลาท่านจารและเสกตะกรุด คนที่มาขอตะกรุดท่านต้องไปนั่งห่าง ๆ ด้านหน้าพออาจารย์แปลกทำตะกรุดเสร็จก็จะโยนไปข้าหน้าที่ศิษย์มาขอ แล้วเอ่ยวาจาให้ศิษย์ก้มเก็บตะกรุดของท่าน

ในช่วงวินาทีที่มือของศิษย์ได้จับ สัมผัสกับตะกรุดแล้ว ในเวลานั้นอาจารย์แปลกก็จะหยิบหลาวไม้ยาวที่มีปลายเป็นเหล็กแหลม คว้างเข้าใส่อย่างแรงและเร็วเพื่อหวังจะได้เข้ากลางหลัง แต่หลาวดังกล่าวก็จะกระดอนออกไปจากตัวศิษย์ทุกครั้งไป

Teacher Weird Hundreds of Students, Principal If you have heard of Wat Saphan Sung, Nonthaburi, you will think of Phra Dech Phra Khun Luang Pu Iam (Genesis) of Wat Saphan Sung. Owner of Takrud Sophomongkol Famous and your disciple That inherited this subject Both Luang Pu Klin Luang Pho Thongsuk, but if not mentioned Master

It’s not strange. You are a major student of Luang Pu Iam. Even though it is secular, it is as dark and magical as anyone else.

Master’s Takrud creation strange Is very dark and magical The amulet that sits inside is often a sacred talisman of Wat Saphan Sung. As for the outside spy, it’s up to you or not

There are many types of talismans that are used to imprint the face. When you read and conjure up the Takrud The person who asks for Takrud, you have to sit away in front of you. Once Master Strang finishes the Takrud, he will throw it. Then speaks for the disciple to bend over to collect your takrud

The moment the disciple’s hand held In contact with the Takrud At that time Master Strang would pick up a long wooden spine with an iron tip. He hurled hard and fast in hopes of getting into the middle of the back. But the scare would bounce away from the disciple every time. ยูฟ่าเบท

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

อาจารย์แดง เก้ายอด

หลวงปู่ดวงดี

หลวงปู่ดวงดี พระมงคลวิสูตรหรือครูบาดวงดี (24 เมษายน พ.ศ. 2449 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553) ฉายาสุภัทโทเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ นักธรรมชั้นเอก

อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าจำปีและอดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2484 – 6 กุมภาพันธ์ 2553) เป็นลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัยรุ่นสุดท้าย และพระภิกษุอายุถึง 104 ปี ยูฟ่าเบท

หลวงปู่ครูบาดวงดีเดิมชื่อดวงดีสุทธิเลิศเกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2449 ปีมะเมียบิดาชื่อนายอุ๊บสุทธิเลิศมารดาชื่อนางจันทร์สุทธิเลิศตำบลทุ่งสะโตก อ. สันป่าตองจ. เชียงใหม่

หลวงปู่ครูบามรณภาพเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 06:40 น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อายุ 103 ปี 83 พรรษา

เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2563 พระครูมงคลญาติคุณ (หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดิอาติโก) พระสงฆ์ล้านนาสิริยุ 105 ปี 82 พรรษาอดีตเจ้าอาวาสวัดวุฒิราษฎร์ (บ้านโพน) ต. หนองควายอ. หางดงจ. เชียงใหม่ด้วยความสงบ ณ วัดบาฟ่อนซึ่งจะมีพิธีอาบน้ำศพในช่วงบ่ายวันที่ 19 สิงหาคม 2563

หลวงปู่ดวงดี

Luang Pu Duangdee, Phra Mongkol Visut or Kruba Duangdee (24 April 1906 – 6 February 2010), nicknamed Supattho, is an ordinary prelate. First class divine Past tenure Abbot of Tha Jamphi Temple

And the former priest of Thung Satok Subdistrict San Pa Tong District Chiang Mai Province (1941 – 6 February 2010) is a student of the last generation of Kruba Srivijaya. And a monk aged up to 104 years

Reverend Grandfather Kruba Duangdee, formerly known as Duangdee Suthilert, was born on 24 April 1906, year of the Horse, his father’s name is Mr. Ub Suthilert, her mother’s name is Mrs. Chansuthilert in Thung Satok Subdistrict. San Pa Tong District Chiang Mai Province

Reverend Grandfather Kruba Death on February 6, 2010, at 6:40 am at Maharat Nakorn Chiang Mai Hospital, age 103 years old, 83 years old.

At approximately 3:00 AM on August 17, 2020 Phra Kru Mongkhonyatikun (Reverend Grandfather Kruba, Chao Duang Diatiko), the most prosperous Lanna monk, Siriyu, 105 years old,

82 years old, former abbot of Wat Wuthirat (Ban Phon), Nong Kwai Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai Province With calmness at the Bafon Temple, which will have a funeral bathing ceremony on the afternoon of August 19, 2020.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

อาจารย์แดง เก้ายอด

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดิมชื่อ เด็กชาย มั่น แก่นแก้ว บิดามารดาชื่อ นายคำด้วง-นางจันทร์ แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2513 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย

ณ บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในตระกูลชาวนา บิดามารดานับถือศาสนาพุทธ มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน ได้เข้าบวชเณรตอนอายุ ๑๕ ปี และสึกออกมาตามคำขอของบิดาตอนอายุ ๑๗ ปี

เพื่อช่วยงานทางบ้าน ต่อมาเมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ท่านได้บรรพชาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดศรีทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้ฉายาว่า “ภูริทตฺโต”

หลังอุปสมบทท่านได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน (ธรรมยุต)กับท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากนั้นท่านได้เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดปทุมวนาราม และได้ศึกษาอบรมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)พ วัดบรมนิวาส หลังจากนั้นท่านได้ออกฝึกปฏิบัติ “ธุดงคกรรมฐาน” ด้วยองค์ท่านเองตามลำพัง

Reverend Father Man Phuritatto, formerly known as Boy Man Kaenkaew, father and mother named Mr. Khamduang – Mrs. Chan Kaenkaew was born on Thursday, January 20, 1970, on the waning days of the yi-year lunar month.

At Ban Kham Bong, Khong Chiam Sub-district, Khong Chiam District Ubon Ratchathani Province In the farmer family Buddhist parents A total of 9 brothers and sisters, joined the monk at the age of 15 and came out at the request of his father at the age of 17.

To help around the house Later, at the age of 22, he ordained ordination as a monk at Wat Si Thong, Muang District, Ubon Ratchathani Province, on the 12th of June, 2436, nicknamed “Phuritto”.

After the ordination, he studied in the Vipassana Meditation department. (Thammayut) with Phra Ajarn Satat, Kanon Si Lo at Wat Liap, Ubon Ratchathani Province

After that he came to study Phra Pariyatidharma at Pathumwanaram Temple. And studied with Chao Khun Ubalikunupamajarn (Chan Sirijntho) Pha Borom Niwat After that he set out to practice “Ascetic practice” by himself alone sagame66

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงพ่อสด

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ชาติกำเนิดและชีวิตวัยเยาว์ พระมงคลเทพมุนี ท่านมีนามเดิมว่า สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก

ณ หมู่บ้านเหนือ ฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นบุตรของ นายเงิน มีแก้วน้อย และนางสุดใจ มีแก้วน้อย ท่านเรียนหนังสือกับพระน้าชายที่วัดสองพี่น้อง

วัยเด็กท่านเป็นเด็กฉลาดใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคง ตั้งใจทำสิ่งใดเป็นต้องพยายามทำจนสำเร็จ ไม่สำเร็จเป็นไม่ยอมเด็ดขาด ท่านเคยช่วยทางบ้านเลี้ยงวัว เมื่อวัวพลัดเข้าไปในฝูงวัวบ้านอื่น

ถ้าใช้วัวไถนาก็จะคอยสังเกตดูดวงตะวันว่าใกล้เพลหรือยัง เพราะท่านถือคติโบราณว่า เพลคาบ่าวัวถือว่าบาปมาก ท่านจะเลิกตรงเวลาจนโยมพี่สาวนึกว่าท่านขี้เกียจ

เหตุที่ปฏิญาณตนบวชจนตาย เมื่ออายุ 14 ปี บิดาได้เสียชีวิตลง เนื่องจากตรากตรำในการค้าข้าว ต้องมารับช่วงคุมงานแทน จนกระทั่งอายุย่างเข้า 19 ปี ระหว่างทำการค้าข้าวอยู่นั้น

หนึ่งท่านนำเรือเปล่ากลับบ้าน พร้อมกับเงินที่ได้จากการค้าหลายพันบาท จำเป็นต้องผ่านมาทางคลองเล็กซึ่งเป็นคลองลัดชาวบ้านเรียกว่า “คลองบางอีแท่น” คลองนี้ไม่ยาวมากนักแต่เปลี่ยวและมีโจรผู้ร้ายชุกชุม

ท่านซึ่งยืนถือท้ายเรืออยู่และเป็นจุดสำคัญที่โจรจะทำร้ายได้ก่อน ก็สับเปลี่ยนให้ลูกจ้างมาถือแทน ส่วนท่านหยิบปืนยาวไปถ่อเรือแทนลูกจ้างทางหัวเรือ พอเรือแล่นเข้าที่เปลี่ยวเข้าไปเรื่อยๆ

พลันก็เกิดความคิดแว่บขึ้นมาว่า “คนพวกนี้ เราจ้างเขามาเพียง 11 – 12 บาท เท่านั้น ส่วนตัวเราเป็นทั้งเจ้าของทรัพย์และเจ้าของเรือ เมื่อมีภัยใกล้ตายกลับโยนไปให้ลูกจ้าง”

Reverend Father Sot, Pak Nam Phasicharoen Temple, Birth and Youth Phra Mongkhonthepmuni His original name was Sod Mee Kaew Noi, born on Friday, October 10, 2427, on the waning day of 6 lunar months, 11 years of the Monkey.

In the north village Opposite of Song Phi Nong Temple, Song Phi Nong Subdistrict, Song Phi Nong District, Suphanburi Province, is the son of Ngoen Mee Kaew Noi and Nang Sut Jai Mee Kaew.

As a child, he was a smart, resolute, stable child. I intend to do whatever is necessary to try and accomplish Failure is not absolute. He used to help the house raise cattle. When the cows go into another home herd

If using a bull to plow, it will keep an eye and see if the sun is close to the plow or not. Because he holds the ancient motto that The cow’s shoulder pelkas are considered very sinful. You will stop on time until your sister thinks you are lazy.

The reason that he vowed to be ordained until his death at the age of 14 years his father died. Due to hard work in the rice trade Have to take over the supervision of work instead Until the age of 19 years during the rice trade

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

หลวงพ่อสด

อาจารย์ป่อง น่วมมานา

หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง