หลวงปู่มั่น

หลวงปู่มั่น ภูริโต หรือตามพระเครื่องว่าพระครูวิญญู Manphuritto (20 มกราคม 2456 – 11 พฤศจิกายน 2492) เป็นพระภิกษุที่มีปลายนิกาย คนอุบลราชธานีใครเป็นครูในป่าพระในประเทศไทย

หลวงปู่มั่น ภูริโต ได้ปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามพระภิกษุด้วยการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่สวยงามจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทุกคนว่าเป็นพระที่ยอดเยี่ยม

เขาวางแนวทางสำหรับการปฏิบัติของความพึงพอใจและวิปัสสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากับพระอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งมีพระภิกษุและฆราวาสมากมายคำสอนของพระองค์เป็นที่รู้จักกันดีในนามคำสอนของพระภา (พระอาจารย์มาน)

หลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี 2492 ยังมีพระที่เป็นนักเรียนของเขาดำเนินการปฏิบัติและประเพณี นักเรียนเรียกว่าพระเครื่องทำสมาธิจากวัดป่าหรือพระเครื่องจากหลวงปู่หมันด้วยเหตุนี้เขาจึงได้รับเกียรติจากผู้ศรัทธาในฐานะอาจารย์ใหญ่ของวัดป่าหรืออาจารย์ใหญ่ของวัดป่ามาจนถึงปัจจุบัน

หลวงปู่มั่น

Reverend Grandfather Man Phuritto, or as according to the amulet that Phra Kru Winaithon Manphuritto (20 January 2413 – 11 November 1949) was a Buddhist monk with the end of the sect. Ubon Ratchathani people Who is a teacher in the forest monk in Thailand

Phra Ajarn Mun Phurittato has strictly adhered to the Master’s teachings. And adheres to the monk with the beautiful cultural practices Until it was regarded by all believers as excellent monk

He laid out the guidelines for the practice of contentment and Vipassana according to the teachings of the Lord Buddha to the monks widely.

Until there are many monks and lay people His teachings are well known as Phra Pa teachings (Phra Ajarn Man).

After his death in the year 1949, there are still monks who are his pupils carry on his practices and traditions.

The students called The meditation Buddha amulet from the Wat Pa or the amulet from Luang Pu Man For this reason he was honored by believers as Headmaster of Wat Pa, or Headmaster of Wong, Dhamma of Wat Pa Until now

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่บุญ

หลวงพ่อโต

หลวงพ่อเพี้ยน

หลวงปู่บุญ

หลวงปู่บุญ พระวิสุทธิหรือสาธุคุณบุญบันโชติ (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2391 – 4 เมษายน พ.ศ. 2478) เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว วัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเหรียญเจ้าสัวพระยาพญาวาสนาชินนามมณีและพรีเมี่ยมที่มีเวทมนตร์ทั้งการรักษาและความเมตตาความนิยมอย่างมากและการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ดีให้ดีขึ้น

Prime Buddha’s Way ชื่อเดิมคือบุญเกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1848 ซึ่งเป็นจุดจบของรัชสมัยของสมเด็จพระนางเจ้านางเกล้า ที่ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรชายคนโตของพี่น้องทั้ง 6 คนของนายเส็งและนางลิม

หลวงปู่บุญ เมื่อเด็กเล็กมีไข้อย่างรุนแรง พ่อแม่เข้าใจว่าคนตายในขณะเตรียมการฝังเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง จึงเรียกว่าเมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตป้าของคุณได้ฝากพระพระธาตุทองวัดกองการาม (วัดกลางบางแก้ว) อำเภอนครชัยศรี

เมื่อเขาอายุ 15 ปีเขาบวชเป็นสามเณร และออกบวชที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2412 โดยมีปลัดแพนตุ๊กตาเป็นพระอุปัชฌาย์พระปลัดทองกลางวัดบางแก้วอธิการบดีวัดงิ้วไร่และพระสงฆ์ 2 รูปและได้รับฉายาธรรมโชติโชติ

หลวงปู่บุญ

Reverend Grandfather Boon Phra Buddha Withi Or Reverend Grandfather Bunkan Thachot (3 July 1848 – 4 April 1935) was a former abbot of Wat Klang Bangkaew.

His sacred object that is considered the most famous is Coin magnate Phra Chao Phaya Ya Wassana Chindamanee and the premium that has magic, both healing and mercy, great popularity and solving bad situations to become better

Prime Buddha’s Way Former name was Bun Born on 3 July 1848, exactly the end of the reign of King Nang Klao. At Tha Mai Subdistrict Krathum Baen District Samut Sakhon Province Is the oldest son of the 6 younger siblings of Mr. Seng and Nang Lim

Reverend Grandfather Bun when a young child had a severe fever. Parents understand that dead While preparing to be buried, he revived again. Therefore called When his father passed away Your aunt has deposited with Phra Palad Thong, Wat Kong Karam (Wat Klang Bang Kaeo), Nakhon Chai Si District.

When he was 15 years old, he was ordained a novice. And ordained at the Phitsanulok on June 21, 2412 with the Permanent Secretary Pan Doll as the preceptor Phra Palad Thong, Klang Wat Bang Kaew Rector of Wat Ngio Rai and 2 monks and received the nickname Dharma Chotachot

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google
หลวงพ่อโต
หลวงพ่อเพี้ยน
พระธรรมวิสุทธิมงคล

 

หลวงพ่อโต

หลวงพ่อโต สมเด็จพระพุทธาจารย์ (Topharahmari Si) (ชื่อเดิม: ถึง) หรือชื่อที่นิยม “สมเด็จเทิด” “หลวงปู่โต” หรือ “สมเด็จวัดระฆัง” เป็นพระมหายาน เป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญของมหาเถระที่เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย

เขาเป็นเจ้าอาวาสวัด Rakhang, Kositaram Woramahaviharn ในช่วงรัชสมัย 4-5 เขาชอบครอบครัวตระกูลผู้ดีของกรมหลวงอนันตติวงศ์ซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สอง เมื่อเขาบรรลุเรื่องทางศาสนาและโลกก็บวชเพื่อชีวิต

สมเด็จพระพุทธาจารย์ (Tophari Rasi) เป็นพระเถระที่มีแนวปฏิบัติที่น่าชื่นชม ได้รับการเคารพโดยทั่วไปตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่กษัตริย์จนถึงคนทั่วไป [และนอกเหนือจากความพึงพอใจอันยอดเยี่ยมของพระองค์แล้วพระองค์ยังทรงเป็นคุณธรรมในการตรัสรู้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล “พระสมเด็จ” ที่คุณได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักการะของชาวพุทธ ถูกจัดเข้าสู่พระเครื่องหรือเป็น 1 ใน 5 ของพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยและราคาซื้อปัจจุบันต่อหนึ่งหน่วยคือล้านบาทด้วยการตรัสรู้และเวทมนต์ของเขา

ก่อให้เกิดพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้เคารพว่าเขาเป็นรูปปั้นอมตะของประเทศไทยและมีผู้ติดตามมากมายในปัจจุบัน หลวงพ่อโต

หลวงพ่อโต

Somdej Phra Putthachan (Topharahmari Si) (former name: To) or the popular name “Somdej To” “Luang Pu To” or “Somdej Wat Rakhang” is a Mahayana monk. Is an important image of the Maha Thera that is very popular in Thailand

He was the abbot of Rakhang Temple, Kositaram Woramahaviharn during the 4-5 reign. He likes the noble family of Krom Luang Anantiya Wong, who is the second daughter. Once he attained religious matters and the world was ordained for life.

Somdej Phra Putthachan (Tophari Rasi) is a monk Therajarn who has admirable practices. Has been generally respected since he was still alive From the King to the common people [and in addition to his outstanding contentment His Highness is also a virtue in the Enlightenment.

Especially a sacred object “Phra Somdej” that you have created to be a Buddhist worship. Was organized into the Buddha amulet Or the top 1 in 5 sacred Buddha amulets in Thailand and the current purchase price per one unit is millions of baht With his enlightenment and magic

Causing Thai Buddhists to respect that he is an immortal statue of Thailand And there are many followers today

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google
หลวงพ่อเพี้ยน
พระธรรมวิสุทธิมงคล
หลวงพ่อรวย

หลวงพ่อเพี้ยน

หลวงพ่อเพี้ยน วันอาทิตย์เดือนจันทรคติที่ 5 ปีที่ 3 ของเสือในปี พ.ศ. 2469 ที่เคอร์นกฐินตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรม มีพี่น้องชายหญิง 7 คนซึ่ง ได้แก่

1. Mr. Pua Yodwan
2. พระครูวิมลสมนาวัฒน์ (สาธุคุณพ่อเพียรเอกอัครธรรม)
3. หลวงพ่อพินยอดยอดวันตาย
4. นางชวลโยดวัน (เพชรฮ่องกง)
5. นางนามเย็นยศวรรณ (นวลเมฆ)
6. นางลำใยยอดวรรณ
7. นางสำเริงยอดวรรณ

หลวงพ่อเพี้ยน จบการศึกษาชั้นป. 4 ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2519 ที่พัทลุงวัดกำแพงแสน อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีกับพระครูพิพัฒน์แสนขุน (ทองเชา) เจ้าอาวาสวัดกำแพงแสนเป็นพระอุปัชฌาย์ที่ได้รับฉายา Akotham Dhammo ซึ่งมีความหมายมากในธรรมะหลังจากได้รับการบวชเพื่อทำสมาธิ

โดยการทบทวนวิชาที่ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์จากหลวงพ่อปานเกรียงศักดิ์กฐินและการถ่ายทอดเชื้อสายจากพ่อของเขาเป็นคนที่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีจนเป็นที่นับถือของชาวบ้าน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ในฐานะเจ้าอาวาสวัดกะทะนกฐิน และเป็นเครื่องรางของขลัง, เครื่องรางของขลัง, ตะกรุดโทนและเครื่องรางของขลังแดง

Reverend Father Phian On Sunday, the 5th lunar month, 3rd year of the Tiger in 1926, at Kern Kathin, Ban Chee Subdistrict, Ban Mi District Lopburi The family has an agricultural career. There are 7 brothers and sisters, which are

1. Mr. Pua Yodwan
2. Phra Kru Wimon Somnawat (Reverend Father Phian Aek Akthammo)
3. Luang Pho Phin Yod Wan Death
4. Mrs. Chaluayod Wan (Petch Kong)
5. Mrs. Namyen Yodwan (Nuan Mek)
6. Mrs. Lamyai Yodwan
7. Mrs. Samruean Yotwan

He graduated from the 4th grade. Later, he was ordained on 4 August 1976 at Phatthalung, Wat Kamphaeng. Ban Mi District Lopburi With Phra Kru Phiphat Sankhun (Thong Chuea), Abbot of Wat Kamphaeng Is preceptor Received the nickname Akotham Dhammo, meaning Great in Dharma After being ordained In order to perform the meditation

By reviewing the subjects that have studied science from Luang Pho Pan Kreang Kathin Temple And the transmission is from his father Is a person who practices good practices Until being respected by the villagers

Later, in the year 2537 as the Abbot of Wat Kathen Kathin. And is the supreme talisman, talisman, Takrud tone and red talisman

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

พระธรรมวิสุทธิมงคล

หลวงพ่อรวย

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

 

พระธรรมวิสุทธิมงคล

พระธรรมวิสุทธิมงคล เดิมชื่อบัวบัวดีชื่อเล่นว่า “พาโนนู” หรือที่รู้จักกันในชื่อหลวงตาหาบัวหรือหลวงตาบัว (12 สิงหาคม 2456 – 30 มกราคม 2554) เป็นพระภิกษุสิ้นสุดคณะ ชาวเมืองอุดรธานีเจ้าอาวาสคนแรกของวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรสีนาคุณ)

เป็นพระพุทธรูปพระนั่งสมาธิในประเทศไทยนักเรียนของพระครูไวยิธรมันภูริตโตผู้มีโอกาสรับใช้หลวงปู่หมันตั้งแต่อายุยังน้อยและเป็นคนที่บันทึกรายละเอียดของหลวงปู่มันในรายละเอียดในภายหลัง

หลวงตามหาบัว เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ทำสมาธิที่มีความมั่นคงมั่นคงแน่วแน่และจริงจัง ลูกศิษย์ทุกคนของหลวงปู่มูลนั้นเป็นที่เคารพนับถือเป็นหนึ่งในสาวกของเขาที่มีลักษณะคล้ายกับหลวงปู่มูลภูริทัตโต

มีคำพูดที่เหนือธรรมชาติมากมายเกี่ยวกับเขาเช่นการรู้จักจิตใจของอีกคนหนึ่งเส้นผมของเขาเล็บและชิ้นส่วนของเขากลายเป็นวัตถุโบราณตั้งแต่เขายังมีชีวิตพระธรรมวิสุทธิมงคล

Phra Thammavisutthimongkol, former name, Bua Bua Dee, nicknamed “Pano noo” or popularly known as Luang Tamha Bua or Luang Ta Bua

(12 August 1913 – 30 January 2011) is a monk The monks of the Faculty of Dharma ended the sect. Udon Thani residents The first abbot of Wat Pa Ban Tat (Wat Kesorn Sinakun)

Is a meditation Buddha amulet in Thailand The pupil of Phra Kru Winaithorn Manphuritto, who had the opportunity to serve Luang Pu Man during the old age and was the one who later recorded the details of Luang Pu Man in detail later.

Luang Tamahua Bua is known as a meditation practitioner who has a stable, steadfast, decisive and serious practice.

All the pupils of Luang Pu Mun are well respected as one of his disciples who resembles Luang Pu Mun Phurithatto.

There are many supernatural remarks about him, such as knowing the mind of another person, his hair, nails, and pieces of his pieces becoming relics since he was still alive.

After the economic crisis in Thailand in 1997, Luang Tamha Bua became more widely known both inside and outside the country.

Due to His Majesty carrying out robes of gold and silver in the US Dollars under the name “Project to help With Luang Tamha Bua Yannasampanno “as a reserve fund in Thailand

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงพ่อรวย

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

หลวงพ่อคูณ

 

หลวงพ่อรวย

ขอแสดงความนับถือ หลวงพ่อรวย ภาสเตยซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงที่วัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสังขศิริอายุ 95 ปี 7 เดือน 10 วัน และยังเป็นพระภิกษุผู้พัฒนา – ผู้ฝึกหัดจนเป็นที่นับถือของชาวพุทธ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มีรายงานว่านายพ่อ Ruarapasthigo หรือพระมงคลสิทธิขันเจ้าอาวาสวัดตะโกตำบลดอนหญ้านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียชีวิตอย่างสงบในตอนเย็นของวันที่ 19 กรกฎาคมที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 7 เดือนกับ 10 วัน (76 ปี) ทำให้เกิดความเศร้าสำหรับสาวกที่เคารพศรัทธาของหลวงเป็นอย่างมาก

สำหรับประวัติศาสตร์สาธุคุณพ่อรวยเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านเวทย์มนตร์เป็นอมตะ สาธุคุณพ่อผู้ร่ำรวยเป็นนักเรียนที่มีความเรียบง่ายมีความเข้าใจและเคารพนับถือทั่วประเทศ ดีที่เมตตา

หลวงพ่อรวยมีชื่อเดียวกับนามสกุล “รวย” “ศรฤทธิ์” เกิดวันศุกร์ที่ไอรากะเมื่อวันที่ธันวาคม 2464 ที่บ้านตะโกหมู่บ้านหมายเลข 2 ตำบลดอนหญ้านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจาก 20 ปี ดังนั้นการบวชที่จังหวัดพัทลุงวัดตะโกเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2484 จึงได้รับสมญานามพระพุทธศาสนา “ปาโซติโก” หลวงพ่อจำปาพันธุ์ที่วัดตะโกมาจนถึงปัจจุบัน

การตรวจสอบธรรมะหลวงพ่อมาสเตอร์ในปี พ.ศ. 2485 และการสอบวิชาเอกในปี พ.ศ. 2487 จนกระทั่งการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักบวชธรรมะเขาจึงทิ้งลูกศิษย์คนหนึ่งไปเรียนทำสมาธิกับหลวงพ่อจอมวัดภาชีเจ้าอาวาส หลวงพ่อรวย

Reverend Father Ruay Pasatigo, a famous monk at Tako Temple, Ayutthaya and Sangkhasiri, aged 95 years, 7 months and 10 days. And is also a monk, a developer-a practitioner Until being respected by Buddhists

On 20 July 2017, it was reported that Reverend Father Ruarapasthigo or Phra Mongkhon Sittakharn Abbot of Tako Temple, Don Ya Nang Subdistrict, Phachi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Had died peacefully on the evening of July 19 at Vichaiyut Hospital, aged 95 years, 7 months and 10 days (76 years), causing sadness for disciples who respect the faith of Luang very much

For history, Reverend Father Rich is one of the famous master monks in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province The magical side is timeless. Reverend Father Rich is well-being, simple, understated and respected by pupils throughout the country. Good at mercy

Luang Phor Ruai has the same name as “Rich” surname. “Sornrit” was born on Friday, Ai Raka, on December 1921 at Ban Tako, Village No. 2, Don Ya Nang Subdistrict, Phachi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, after 20 years. Therefore complete ordination at Phatthalung, Wat Tako, on 12 April 1941, was given the nickname Buddhism “Paso Tigo” Luang Pho Jum Phansa at Tako Temple to the present day

Luang Por Master Dharma Examination in the year 2485 and the Doctoral Dharma Examination in the year 2487 until the completion of the Buddhist Dharma Priest level, so he left himself a pupil to study meditation with Luang Por Chom, Wat Phachi Abbot.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

หลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อพร้า

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิตทาโร่) เป็นกษัตริย์ อดีตเจ้าอาวาสแห่งสัมพันธวงศ์วงศ์วานวัดวรวิหารและอดีตสมาชิกคณะกรรมการของคณะสงฆ์สังฆราชาเคยดำรงตำแหน่งพระสังฆราชด้วยวิถีทางที่เรียบง่ายสวยงามและสวยงาม

เมื่อเดินไปบนเส้นทางเดียวกับพระพุทธานนท์หลวงปู่มันภูริทโตเน้นการฝึกฝนการสวดอ้อนวอนด้วยการปฏิบัติตามวินัยอย่างเข้มงวดก่อนที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขามุ่งหน้าไปศึกษาพระคัมภีร์ตามวิธีการ “ซานทานแดร์” จนบรรลุผลสูงสุด

สอนเก้าประโยคของธรรมะและแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่การฝึกอบรมและการสอนของคณะผู้บริหาร บริษัท ที่นับถือศาสนาพุทธนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนาโดยรวม

สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ที่บ้านบ่อฉนวนตำบลหนองแก๋วอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ) ชื่อของพ่อเรียกว่าแม่ของเชื้อยามะคือกาซึ่งมีนามสกุลคือคุนบุญเป็นลูกคนที่ 4 ในหมู่พี่น้อง 11 คน

นอกเหนือจากเจ้าพระยาสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางศาสนา 2 รายการจากบ้านบ่อจันทร์และญาติ 2 คนของพระสมเด็จสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จสมเด็จหลวงปู่ขาว Analayo และพระราชมณีมุนี (ลำมหาวิริยโย, เจ้าอาวาสวัด 7) บ่อชื่นและคณบดีจังหวัดอำนาจเจริญคณบดี (ภาพปัจจุบัน)

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

Somdet Phra Mahawirawong (Manit Thawaro) is the King. Former Abbot of Samphanthawongsaram Worawihan Temple And former board member of the Sangha Synod Used to hold the position of the Supreme Patriarch With a simple, beautiful, and beautiful path of behavior

Once walking on the same path as the Phra Phutthamonthon, Luang Pu Man Phuritto, emphasizing the practice of prayer with strict observance of the discipline Before turning his life,

heading to study the Buddhist Scriptures according to the “Santander” method until the highest achievement

Taught the nine sentences of the Dharma and introduced the Buddha’s teachings into practice Training and teaching of Buddhist companies Executive Council Bring prosperity to Buddhism as a whole.

Somdet Phra Mahawirawong (Manit Tawaro) was born on December 29, 1917 at Ban Bo Chaneng, Nong Kaeo Sub-district, Amnat Charoen District.

Ubon Ratchathani (Currently, Hua Taphan District Amnat Charoen province) Father’s name is named Chuay Yama’s mother is Ka, whose surname is Koonboon, the 4th child among 11 siblings.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google
หลวงพ่อคูณ
หลวงพ่อพร้า
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

หลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ พระเทพวิทยาคมชื่อเดิมคือคุณฉัตรชาติพลรังหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อขุน (4 ตุลาคม 2466 – 15 พฤษภาคม 2558) เป็นพระ อดีตเจ้าคณะภาคที่ 11 และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่

หลวงพ่อคูณ พ่อเกิดในชื่อและนามสกุลคนแรกของโลกคุนฉัตรพลกรังวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2466 ตรงกับเดือน 10 เดือน 10 ปีที่บ้านไร่หมู่บ้านหมายเลข 6 ตำบลกุดพิมานตำบลด่านขุนทด ตำบล นครราชสีมาเป็นลูกชายคนโตของบุญ (พ่อ) และท้องเขา (แม่) ซึ่งเป็นชาวนา พี่น้องสามคน:

พระเทพวิทยาคม (ขุน Parisutho)
คำวงศ์วงษ์กาญจนรัตน์ (เพศหญิง)
Thonglor Phenchan (หญิง)

ผู้ปกครองของหลวงพ่อคุณเสียชีวิตในขณะที่ลูกสามคนยังเด็กอยู่เด็กชายคูณกับพี่สาวทั้งสองดังนั้นภายใต้การอุปถัมภ์ของป้าเมื่อคุณขุนอายุ 6-7 ปีเขากำลังศึกษากับพระอาจารย์เชือมวิโรธรพระอาจารย์ชัย และพระอาจารย์ลีทั้งภาษาไทยและภาษาเขมร สอนเวทมนตร์เพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ คุณคุนจึงมีความรู้เรื่องเวทย์มนตร์ดำในเวลานั้น

หลวงพ่อคูณ

Phra Thep Witthayakhom, former name Koon Chatphonkrang, also known as Luang Pho Khun (4 October 1923 – 15 May 2015) is a monk. Former Region 11 Primate Advisor and Former Abbot of Ban Rai Temple

Reverend Father Koon was born in the world’s first and last name, Koon Chatphon Krang, on Thursday 4 October 1923, corresponding to the 10-month lunar month of 10 years at Ban Rai, Village No. 6, Kud Phiman Subdistrict, Dan Khun Thot District. Nakhon Ratchasima Is the eldest son of Bun (father) and Thong Khao (mother), who is a farmer. There are three siblings:

Phra Thep Witthayakhom (Koon Parisutho)
Khamwong Wong Kanchanarat (female)
Thonglor Phenchan (Female)

The parents of Luang Pho Khun Died while their three children were still young The boy multiplied with both sisters Therefore under the patronage of aunt When Khun Koon was about 6-7 years old, he was studying with Phra Ajarn Chueam Wiratho, Phra Ajahn Chai. And Phra Ajahn Lee in both Thai and Khmer languages. Also taught sorcery To prevent various dangers, Khun Koon then had knowledge in black magic at that time.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google
หลวงพ่อพร้า
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก
พระครูบาบุญชุ่ม

 

หลวงพ่อพร้า

หลวงพ่อพร้า ชื่อเดิมคือ ประยูร ดำเนิมโนมม ชื่อบิดาคือนายออนอดดำดำเนินเชาดงขอนยมซึ่งมีชื่อนางบุญมียศดีเลิศ (พูนเกล้า) ผู้คนในตำบลศรีราชา หลวงพ่อพร้า เกิดในเดือนที่ 5 ของดวงอาทิตย์ในปี 2509 มีพี่น้อง 6 คนชาย 3 คนและหญิง 2 คน พ่ออายุน้อยที่สุด

ในปัจจุบันมีพี่ชายเพียงคนเดียวคือลุงเชื้อสาย เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนคุณพ่อประภาภาก็สิ้นชีวิต หลังจากให้กำเนิดญาติของเขาก็ใช้ชื่ออธิษฐาน

ตัวละคร

แม้ว่าพ่อจะเป็นพ่อ แต่เขาก็ยังได้รับความอบอุ่นจากญาติ ๆ เพราะคุณเป็นเด็กดีเชื่องคุณเป็นเด็กฉลาด ความรักการศึกษาความขยันอดทนหลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา แต่เนื่องจากคนจนดังนั้นเขาจึงไม่ได้ศึกษาหลวงพ่อได้กำหนดไว้ว่าหากมีโอกาสได้เป็นพระและเมื่อไหร่จะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่มีพ่อแม่ที่ยากจน

การบวช

เมื่อเขาอายุยี่สิบปีเขาบวชใน 2486 B.E ที่วัดโคกดอก พระครูเป็นผู้อุปถัมภ์ พระเครื่องสีเขียวเป็นคำปราศรัยของท่านผู้มีเกียรติสูงสุด ได้รับฉายาว่าอ็อตโตซานโตลเป็นคนเงียบสงบ

ในปี พ.ศ. 2491 หลวงพ่อได้รับเลือกให้เป็นศิษยาภิบาล และในขณะเดียวกันก็ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทให้ดำรงตำแหน่งในตำบลดงคอนอีกครั้ง

เมื่ออายุเพียง 25 ปีหลวงพ่อพร้าวเป็นเจ้าอาวาสที่เคร่งครัดของวัด มีระเบียบวินัยมากมาย ความซื่อสัตย์ที่จะทำ ทุกคนกลัวและเคารพทุกคน

หลวงพ่อพร้า

Formerly known as Prayod Damnernnomyam, Father’s name is Mr. Onyod Damnoenchao, Dong Khon Yom, whose name is Mrs. Boonmiyodnerndhun (Poonklin), people of Subdistrict Sriracha Luang Pho Prao was born on the 5th month of the Sun in the year 1966. There were 6 siblings, 3 male and 2 female. The father was the youngest.

At present, there is only one elder brother, Uncle Chuayoddumnern. When Khun Mae was 3 months pregnant, Reverend Father Prapa died. After giving birth, his relatives took the name of Pray.

character

Even if fatherless But he also received warmth from relatives Because you are a good boy docile You are a smart child. Love education, diligence, patience after primary education, but due to the poor So he didn’t study Luang Pho has made a determination that If there is an opportunity to become a monk and when Will provide scholarships to children with poor parents

Ordination

When he turned twenty years old He was ordained in 2486 B.E. at Khok Dok Temple. Provost is a preceptor. Green Buddha amulet is the discourse of the Supreme Reverend. Was given the nickname Otto Santol as a peaceful person

In the year 2491 B.R.H. Luang Pho has been chosen to black down as a pastor. And at the same time being appointed From the Chainat Province clergy To be another position in Dong Khon Subdistrict

At only 25 years of age, Luang Pho Prao is the strict abbot of the temple. There is a lot of discipline. To be honest, to do it. Everyone is afraid and respects everyone.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

พระครูบาบุญชุ่ม

หลวงปู่นรสิงห์

 

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก เราเห็นพระต่อสู้ตลอด หลังจากนั้นจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ คนที่ตายในภาคใต้ของประเทศไทย แต่ไม่เท่ากับกรุงเทพเพราะหลังจากนั้นไม่นานคลื่นขนาดใหญ่ก็จะแตกจากฝั่งตะวันออกเพื่อทำให้เสาไฟฟ้าท่วม …

นี่คือบทสนทนาที่ฟังดูเหมือนเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่หายนะครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่าง “หลวงปู่สังวาลย์เขมโกะ” กับ “หลวงพ่อสนั่นคตพุนโย”

ในช่วงเวลา (หลวงพ่อแสนกำปอดปูโน) ยังคงมีอยู่เขาได้พูดคำของหลวงปู่สังวาลย์ซ้ำดังนี้: “สิ่งที่เหลืออีกสองสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดคือการต่อสู้ของพระและน้ำท่วมในกรุงเทพ หลายคนจะตายสาธุคุณตากว่าบอกว่าระวังฝน 7 วัน 7 คืนท้องฟ้ามืดไม่มีดวงอาทิตย์แสงตะวันหมดสติน้ำท่วมอาคาร 4 ชั้นไม่มีความหมาย ”

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ยังเล่าให้หลวงหลวงฟังว่า “เมื่อฝนตก 7 วัน 7 คืนถ้าน้ำท่วมมาที่ชลบุรีรีบไปที่สระบุรีเขาใหญ่ใหญ่ที่นั่นจะไม่ตาย … ” ไทย

คำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว: น้ำท่วมใต้ (สึนามิ), พระทะเลาะกัน
คุณเป็นอย่างไร? ด้วย “พระ 6 อันดับแรกที่เป็นคำทำนายที่แม่นยำที่สุดในอนาคต” สามารถพูดได้ว่าแต่ละคนเป็นพระที่เชื่อในศรัทธา รวมถึงเป็นพระเจ้าที่สามารถทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้เช่นกันศักดิ์สิทธิ์จริงๆ

Reverend Grandfather Sangwan Khemko, we see the monks fighting all over. After that, a large flood will occur. Deadly people in southern Thailand But not equal to Bangkok Because shortly thereafter, a huge wave would break from the east bank to flood the electric pole …

This is a dialogue that sounds like a warning signal before the great disaster will come between “Luang Pu Sangwan Khemko” and “Luang Pho Sanong Kotpunyo”.

In the period (Luang Pho San Kampot Puno) is still in existence, he has repeated the words of Luang Pu Sangwan as follows: “The remaining two things that haven’t yet been born are the battle of the monks and the floods of Bangkok. Many people will die. Reverend Grandfather Than told to be careful of rain, 7 days 7 nights, dark skies, no sun, sun light, all blackouts, floods to the 4-story building. no meaning”

Reverend Grandfather Sangwan Khemko also told Luang Pho that “When it rains, 7 days and 7 nights, if the floods come to Chon Buri, hurry to go to Saraburi. Khao Yai Yai Yai over there will not die …” Thai

Prophecies that have already happened: Southern floods (tsunami), monks quarrel
How are you? With the “Top 6 Monks as the most accurate prediction of the future” can say that each person is a monk as people believe in faith. As well as being a god who can predict future events as well Really holy

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

พระครูบาบุญชุ่ม

หลวงปู่นรสิงห์

หลวงปู่ฤาษีลิงดำ