เกลี้ยง เตชธมฺโม

เกลี้ยง เตชธมฺโม หลวงปู่เกลี้ยง’เกิดที่บ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของนายบุญมี คุณมานะ และนางผิว คุณมานะ มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน

ในช่วงวัยเด็กได้ศึกษาในโรงเรียนวัดบ้านโนนแกด จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเรียนต่อ ม.3 จบในปี 2466 และท่านด้ำงานช่วยสอนหนังสือแทนครู โรงเรียนบ้านโนนแกด

สอนได้สองเดือนทางราชการให้ย้ายไปช่วยสอนที่โรงเรียนบ้านโพรง ตำบลไพรบึง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน และท่านก็ไปสอบ นักธรรมตรีที่สนามหลวง

มีพระ สามเณร ไปสอบจำนวน 47 รูป ปรากฏว่าหลวงปู่เกลี้ยงและพระภิกษุสิงห์ สอบผ่านแค่ 2 รูป เท่านั้น จากนั้นก็เรียนต่อนักธรรมโทที่จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ในช่วงขณะนั้นทางราชการให้ท่านต้องเกณฑ์ทหาร ท่านจึงจำต้องลาสิกขาบท

จากนั้นท่านได้อุปสมบทอีกทีเมื่อปี พ.ศ. 2518 ณ วัดบ้านแทง ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระเกษตรศีลาจารย์ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์

เกลี้ยง เตชธมฺโม

During his childhood, he studied at Wat Ban Non Kaed School. until finishing primary 4th grade and continuing to M3, graduating in 1923 and working as a teaching assistant on behalf of teachers Ban Non Gad School

Teaching for two months, the government moved to help teach at Ban Prong School, Prai Bueng Subdistrict, Khukhan District, Sisaket Province for 3 years and 6 months and he went to take the exam Dharmatri at Sanam Luang

There were 47 monks and novices who took the exam. It appears that Luang Pu Kliang and Monks Sing passed only 2 exams. Then they studied at the Dharma Master in Buriram Province. But during that time, the government had to conscript you into the military. Therefore, he had to leave the sixth chapter.

Then he was ordained again in 1975 at Wat Ban Tang, Tam Sub-district, Mueang Sisaket District. Sisaket Province with Phra Kaset Silachan Wat Jiang E Si Mongkhon Wararam, Mueang Tai Subdistrict, Mueang Sisaket District Sisaket Province a preceptor

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

ทองคำ คมฺภีโร

ทองคำ คมฺภีโร เจ้าคณะตำบลระแงง , เจ้าอาวาสวัดป่าเทพประทาน ตำบลระงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่นิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชาเป็นสามเณร วันอาทิตย์ ที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดพรมศิลาแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูอรุณธรรมวิภัติ วัดพรมศิลาแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันพฤหัสบดี ที่๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ พัทธสีมาวัดสว่าง บ้านว่าน ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

เจ้าอธิการสา คมฺภีรปญฺโญ วัดสว่าง บ้านว่าน ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระอธิการสมเกียรติ คมฺภีโร วัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระอธิการขัน กิตฺติโก วัดโพธิ์ศรี บ้านผือ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ คมฺภีโร”

พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิมที่ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์

ทองคำ คมฺภีโร

ทองคำ คมฺภีโร

Gold Khom Phiro Priest of Ra-ngeng Sub-District, Abbot of Pa Thepprathan Temple, Ranong Sub-district, Sikhoraphum District Surin and is a Vipassana teacher Project of Vipassana meditation practice for B.Ed. students.

Ordained as a novice on Sunday, May 5, 1957, at Wat Phrom Silatele. Sikhoraphum District Surin Province, with Phrakhru Arunthamwiphati Phrom Silatel Temple Sikhoraphum District Surin as a preceptor

Ordained as a monk on Thursday, May 5, 1966 at Phatthasima Wat Sawang, Ban Wan, Bu Krang Subdistrict, Chom Phra District, Surin Province

Chao Achansa Khomphirapanyo, Sawang Temple, Ban Wan, Bu Krang Subdistrict, Chom Phra District, Surin Province. a preceptor , Phra Rector Somkiat Khomphiro, Wat Sattharom, Bu Krang Subdistrict, Chom Phra District

B.E. 2543: Received the rank of Phrakhru Sanyabat, the sub-district primate, first class in the royal name Phrakhru Khamphirathamvisut

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

ธงชัย ธมฺมธโช

ธงชัย ธมฺมธโช สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นามเดิม ธงชัย ฉายา ธมฺมธโช เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ รองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มีนามเดิมว่า ธงชัย เอี่ยมสอาด เกิดเมื่อวันวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ภูมิลำเนาอยู่บ้านแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ต่อมาได้บวชเป็นสามเณรเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517

ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุวรรณธีราจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสุนทรคุณธาดาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ธมฺมธโช

ธงชัย ธมฺมธโช

ธงชัย ธมฺมธโช

Thongchai Thammathacho Somdej Phra Maha Ratchamongkol Muni, former name Thongchai, nickname Thammathacho, is the Maha Nikaya Rajabhat University. currently holding office middle primate Director of the Sangha Council

Somdej Phra Maha Ratchamongkhon Muni, formerly known as Thongchai Iamsaard, was born on Saturday, February 21, 1953. His hometown was in Laem Khae. Na Pradu Subdistrict, Phan Thong District, Chonburi Province

He was ordained as a novice on Friday, December 8, 1967 at the Ubosot of Wat Traimit Wittayaram. with Phra Thammaha Weeranuwat (Sawai Thitweero), the abbot of Wat Traimit Wittayaram a preceptor and was ordained as a monk on Friday, April 19, 1974.

At the ubosot of Wat Traimit Wittayaram with Phra Wisutthathibodi (Sawai Thitweero) as the preceptor Phra Suwantheerachan is a karmic word teacher. Phra Sunthonkunthada was a monument, nicknamed Thammathacho

Phutthakhun in this coin, outstanding in Metta Mahaniyom, Klawklad, invincible. and is in the Benjapakee of Thai amulets Luang Pu Chui’s coin is a rare coin.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

ฉุย สุโข

ฉุย สุโข เหรียญรุ่นแรก สร้างปี 2465 สร้างแจกในโอกาสทำบุญฉลองมณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช ซึ่งเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญยอดนิยมของวงการ สำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2467 เป็นเหรียญตาย

สร้างพร้อมกับรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริง เพื่อประดิษฐานในมณฑป ปลุกเสกโดยหลวงพ่อมงคล และ หลวงพ่อแฉ่ง สำหรับเหรียญรุ่นแรกนี้มีด้วยกัน 2 พิมพ์ คือ พิมพ์โมมีไส้ และพิมพ์โมไม่มีไส้

พุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทาง เมตตามหานิยม แคล้วคลาด อยู่ยงคงกระพัน และอยู่ในชุดเบญจภาคี ของพระเครื่องไทยตลอดมา เหรียญของหลวงปู่ฉุยจัดว่าเป็นเหรียญที่หาย่าก

หลวงปู่ฉุยได้ก่อร่างสร้างฐานรากที่แข็งแกร่งทางการศึกษาให้ลูกหลานชาวเพชรบุรีได้มีที่สถานศึกษาเล่าเรียนที่มีคุณภาพดี[2] และสร้างบุคคลกรที่ดี คุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบไป โดยหลวงปู่ฉุยได้ย้ายโรงเรียนของหลวงพ่อริด จาก วัดพลับพลาชัยที่เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2437

เหตุว่าวัดพลับพลายชัยคับแคบ มาเรียน ณ วัดคงคารามวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบำรุงไทย ” ภายหลังโรงเรียนบำรุงไทยได้เปลียนเป็นชื่ออื่นเรื่อยมาและและกิจการด้านการเรียนการสอนได้เจริญรุดหน้าเป็นลำดับ

สถานที่ของโรงเรียนในวัดคงคารามวรวิหารคับแคบเกินกว่าจะขยายฐานการศึกษาให้ใหญ่โตได้ จึงได้ย้ายโรงเรียนจากวัดคงคารามวรวิหารมาตั้ง ณ บริเวณวัดร้างเชิงเขาวัง

ฉุย สุโข

ฉุย สุโข

Cui Sukho The first coin, made in 1922, made to give away merit-making in celebration of the Mondop enshrining Phra Buddha Chinnarat. This coin is considered the most popular coin in the industry. For the year coin 1924 is a die.

Constructed with a life-size statue. to be enshrined in the monastery Consecrated by Luang Por Mongkhon and Luang Por Chang, there are 2 types of this first coin, which are Pim Mo with filling and Pim Mo without filling.

Phutthakhun in this coin, outstanding in Metta Mahaniyom, Klawklad, invincible. and is in the Benjapakee of Thai amulets Luang Pu Chui’s coin is a rare coin.

The reason that Plub Plai Chai Temple is cramped, came to study at the Gangaram Worawihan Temple in the year 1901 by naming the school as “Bamrungthai School” after Bamrungthai School has been changed to another name, and the teaching and learning business has progressed sequentially.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

พริ้ง อินฺทโชติ

พริ้ง อินฺทโชติ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2413 ตรงกับสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชาวคลองสาน ฝั่งธนบุรี หรือ จังหวัดธนบุรี ในสมัยนั้น เป็นบุตรของนายเวียน และนางสุ่น เอี่ยมทศ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 7 ปี

ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานกับพระมงคลเทพมุนี (พระอาจารย์เอี่ยม) อย่างเคร่งครัด ในปี พ.ศ. 2433 อุปสมบทที่วัดทองนพคุณ ท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม มักออกธุดงควัตรแสวงหาวิเวกไปยังป่าเขาลำเนาไพรเสมอ

จึงเป็นที่ศรัทธาเคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป ต่อมาได้มีผู้มานิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก เกียรติคุณของท่านยิ่งได้รับความเชื่อถือมากขึ้นอีก เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ทำให้บรรดาทหารเรือส่วนใหญ่เลื่อมใสมาสักการะท่านเป็นจำนวนมาก ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2479 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูประศาสน์สิกขกิจ

หลวงพ่อพริ้ง ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2490 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สิริอายุได้ 83 ปี พรรษา 63

พริ้ง อินฺทโชติ

พริ้ง อินฺทโชติ

Prin Inthachot Born in 1870, in the reign of King Mongkut. He was a native of Klongsan, on the Thonburi side or in Thonburi province, at that time was the son of Mr. Wien and Mrs. Sun Iamtos, ordained as a novice at the age of 7 years.

Studying the discipline and practicing Vipassana meditation with Phramongkolthepmuni. (Phra Achan Iam) strictly. In the year 1890 he was ordained at Wat Thong Noppakhun.

You have beautiful practices. Always go out and seek solitude to the forests of the mountains, Lam Na Phrai, always.

It is believed and respected by the general population. Later, people invited him to be the abbot of Wat Bang Pakok. His honor was even more trusted.

Reverend Father Pring He died in the year 1947, corresponding to the reign of King Ananda Mahidol. Phra Attharamathibodinthon Sirindhorn, age 83 years old, year 63

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

แก้ว พระวรคุณญาณมุณี

แก้ว พระวรคุณญาณมุณี เป็นพระสงฆ์ไทยสังกัดมหานิกาย นามเดิม “แก้ว” โดยอุปสมบทจากวัดพระทรง หลังจาก 3 พรรษาแล้วได้ไปจำพรรษาในถ้ำเขาหลวง 1 พรรษา

จำพรรษาที่วัดในปากทะเล หลังจากนั้นจึงได้ธุดงค์เลียบชายฝั่งทะเลไปภาคตะวันออก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี บ้านบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม แขวงเมืองเพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรี)

เมื่อเจริญวัยได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดพระทรง ตำบลท่าราบ อำเภอคลองกระแชง (อำเภอเมืองเพชรบุรี) แขวงเมืองเพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรี)

ได้เป็นสหธรรมิกร่วมสมัยกับหลวงพ่อมี วัดพระทรง โดยจำพรรษาอยู่ 3 ปี ก่อนที่จะไปจำพรรษาอยู่ในถ้ำเขาหลวง ตำบลคลองกระแชง อำเภอคลองกระแชง (อำเภอเมืองเพชรบุรี) แขวงเมืองเพชรบุรี

พรรษา ณ วัดในปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกับพระภิกษุธุดงค์ออกจากวัดปากทะเลเลียบชายฝั่งไปยังภาคตะวันออก ไปจำพรรษาอยู่ ณ วัดเครือวัลย์ แขวงเมืองบางปลาสร้อย (จังหวัดชลบุรี)

หลวงพ่อแก้ว ขณะอยู่วัดในปากทะเล ซึ่งเป็นช่วงที่พระภิกษุจะต้องออกกำลังก่อสร้างวัดเอง ก็ได้มีการแจกวัดถุมงคลสำหรับโยมที่ได้นำซุงมาถวายวัดเพื่อใช้ในการก่อสร้างวัด

แก้ว พระวรคุณญาณมุณี

แก้ว พระวรคุณญาณมุณี

Glass Phra Worakhun Yanamuni is a Thai monk under Maha Nikaya, formerly known as “Kaew”. He was ordained from Wat Phra Song. After 3 years, he went to Khao Luang Cave for 1 year.

Remember the Buddhist Lent at a temple in Pak Talay After that, he took a hike along the coast to the east. holding the position of abbot Wat Kruewan Chonburi Province Ban Bang Kaeo, Bang Kaeo Subdistrict, Ban Laem District Mueang Phetchaburi (Phetchaburi Province)

When he was growing up, he was ordained at Phatthasima, Phra Song Temple, Tha Rap Subdistrict, Khlong Krachaeng District. (Mueang Phetchaburi) Mueang Phetchaburi (Phetchaburi Province)

Being a contemporary Saha Dhammakaya with Luang Por Mee, Wat Phra Song for 3 years before going to live in Tham Khao Luang. Khlong Krachaeng Subdistrict Khlong Krachaeng District (Mueang Phetchaburi District) Mueang Phetchaburi Sub-District

Phansa at Wat Nai Pak Thale, Pak Thale Subdistrict, Ban Laem District Phetchaburi Province After that, he joined the monks on a pilgrimage from Wat Pak Thale along the coast to the east. to live in the Buddhist Lent at Wat Kruawan Mueang Bang Pla Soi Subdistrict (Chonburi Province)

Luang Por Kaew While at the temple in the mouth of the sea This is the period when the monks have to work on the construction of the temple themselves. Also, auspicious temples were distributed for Yom, who brought the logs to the temple for use in the construction of the temple.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ

สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทพนมดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระเกจิมหาเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณแห่งดินแดนอิสานใต้ พระมงคลรังษี,วิ. (สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ)

หลวงปู่ธรรมรังษีเป็นพระที่มีใจใฝ่ปฏิบัติสมาธิภาวนา และกรรมฐาน ได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กับการศึกษาพระเวทย์วิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์

จนมีวิชาแก่กล้าแตกฉานและเชี่ยวชาญหลายแขนงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน และจังหวัดใกล้เคียงในประเทศกัมพูชาในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่หลวงปู่ธรรมรังษีท่านอายุ ๒๐ ปี ท่านเน้นศึกษาสายพระเวทย์ วิทยาคมจากครูบาอาจารย์หลากหลายสำนัก รวมทั้งศึกษากับพระสังฆราชชวน นาถ (พระสังฆราชองค์ก่อนในยุค ๒๔๙๐)

พระสังฆราชชวน นาถ ท่านเป็นมหาปราชญ์แห่งประเทศกัมพูชา หลวงปู่ธรรมรังษีท่านเรียนพระเวทย์เขมรโบราณชั้นสูง ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี (ถึงอายุ ๕๕ ปี) ควบคู่กับการปฏิบัติกรรมฐาน ก่อนที่หลวงปู่ธรรมรังษีจะหันมามุ่งเน้นการปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังเพียงอย่างเดียวในครั้งเวลาต่อมาในขณะนั้นหลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์ เป็น “ พระครูธรรมรังษี “ เป็นเจ้าคณะอำเภอโมงรือแซ็ย

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ ขณะที่สงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชาร้อนระอุถึงขั้นวิกฤตนั้นหลวงปู่ธรรมรังษีในฐานะทายาทผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตกอยู่ในฝ่ายตรงข้ามเขมรแดง เนื่องจากวัดวาอารามในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดพระตะบอง

สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ

Suwat Ching Former Abbot of Wat Phra Phutthabat Phanom Din, Tha Tum District, Surin Province He is a monk, a senior monk who has knowledge of the land of the Southern Isan. Phra Mongkhon Rangsee, Wi. (Suwat Janthasuwanno) Luang Pu Thammarangsee is a monk who has a heart to practice meditation and meditation. He has studied Vipassana meditation along with studying Phra Wet Wittayakom from monks.

Till there are old, bold and proficient subjects in many fields that are respected by the villagers. and nearby provinces in Cambodia at that time very much Ever since Luang Pu Thammarangsee, he was 20 years old, he focused on studying the Vet. Science from teachers from various schools including studying with Patriarch Chuan Nath (the first bishop in the 1947 era).

Patriarch Chuan Nath, the great philosopher of Cambodia. Reverend Grandfather Thammarangsee studied high-class ancient Khmer magic for 35 years (up to the age of 55) along with meditation practice. Before Luang Pu Thammarangsee turned to focus only on serious meditation practice, later at that time Luang Pu was given the title of “Phra Kru Thammarangsee” as the abbot of Mong Rue Sai District.

In 1875, as the civil war in Cambodia heated up to a critical point, Luang Pu Thammarangsee, as the successor to Buddhism, fell in opposition to the Khmer Rouge. Because of the temples in nearby provinces of Battambang Province

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

สุข สุจิตโต

สุข สุจิตโต เป็นพระคณาจารย์อีกรูปหนึ่ง เป็นผู้มีเมตตาสูง ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อหนึ่ง วัดห้วยโรง เพชรบุรี ท่านจึงมีวิทยาคมไม่แพ้เกจิอาจารย์อื่น ๆ

ในรุ่นราวคราวเดียวกับท่านเป็นที่เคราพนับถือของชาวบ้านในถิ่นนั้นตลอดจนถิ่นอื่น ๆ เป็นอันมาก วัตถุมงคลของท่าน สร้างไว้ ก็มีเหรียญ พระปรกใบมะขาม และลูกอม ดีทางเมตตาและป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ

ท่านมีนามเดิมว่า ทองสุข กลิ่นนาค เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 ที่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บิดามารดามีอาชีพทำนา อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2464

มีพระอธิการหนึ่ง วัดห้วยโรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์นิ่ม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เซ่ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า สุจิตโต

ในระหว่างที่เป็นพระได้ศึกษาวิชาอักขระขอมจนแตกฉาน ต่อมาจึงได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบันไดทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2479 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส และได้รับสมณศักดิ์ต่าง ๆ มากมาย

สุข สุจิตโต

สุข สุจิตโต

Suk Suchitto is another teacher. high-minded He was a disciple of Luang Por Nueng, Wat Huai Rong, Phetchaburi, so he had the same wisdom as the other masters.

At the same time as him, he was revered by many villagers in that area as well as in many other places. His sacred objects were created with coins, tamarind amulets and candies

He was born on February 24, 1897 at Village No. 2, Huai Rong Sub-district, Khao Yoi District, Phetchaburi Province. Parents are farming Was ordained in 1921

There is a rector of Wat Huai Rong as a preceptor. Phra Ajarn Nim as a monk Phra Ajarn Seng is a monument Received the nickname Suchitto

During his time as a monk, he studied the Khmer character subject until he became fluent. Later, he went to live in the Buddhist Lent

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล อดีตเจ้าอาวาสวัดในปากทะเล พระสงฆ์ไทยสังกัดมหานิกายผู้มีชื่อเสียงในแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งท่านเป็นชาวหมู่บ้านตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ถึอกำเนิดในครอบครัวชาวสวน อาศัยในหมู่บ้านตะปอนน้อย ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่ออายุครบบวชก็ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดประยุรวาศาวาส (วัดรั้วเหล็ก)

จังหวัดธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2406 ภายหลังได้ออกธุดงควัตรไปพบชาวอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จึงได้เดินทางมาอยู่วัดในปากทะเล (วัดปากทะเล) ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีพระวรคุณญาณมุณี (แก้ว)

เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาพระอธิการปลอดได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อแก้วให้อยู่ดูแลรักษาวัด และเป็นเจ้าอาวาสต่อมา พระอธิการปลอดได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลปากทะเล

ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันพัฒนาบูรณะวัดในปากทะเล ได้มีการสร้างกุฏิเพิ่มขึ้นใหม่อีก ๔ หลัง

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล

The Rector is not free. Temple in Pak Talay Former Abbot of Wat Pak Talay Thai monks belong to the famous Maha Nikaya on the western coast in Ban Laem District.

Phetchaburi Province He is a native of Tapon Noi Village, Khlung District, Chanthaburi Province

Born in a farmer family Lives in Tapon Noi Village, Tapon Subdistrict, Khlung District, Chanthaburi Province When he was ordained, he was ordained at Phatthasima, Wat Prayurawatsawas. (Measure the iron fence)

Thonburi Province in 1863 after he went out to meet the people of Ban Laem District. Phetchaburi Province Therefore, he traveled to Wat Nai Pak Thale (Wat Pak Thale), Tambon Pak Thale, Ban Laem District. Phetchaburi Province which has Phra Worakhun Yanmuni (Kaew)

Be the abbot Later, the rector was assigned by Luang Por Kaew to take care of the temple. and later abbot The rector was free to join with the villagers of Pak Thale Subdistrict.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

ตัด ปวโร

ตัด ปวโร สมณศักดิ์เดิมคือ พระครูบวรกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดชายนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรรูปหนึ่ง

พระพุทธวิริยากร (ตัด ปวโร) เป็นพระเกจิที่มีวิชาอาคมในด้านปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ท่านเป็นพระที่ชอบเรียนวิชาอาคมมาก สนใจตั้งแต่ยังหนุ่ม ท่านบอกว่า “สมัยก่อน ปี 2496 เอาหมด เอาทุกอย่างที่ไหนเขาว่าดีไปหมด

ท่านเรียนวิชาการทำ “ตะกรุด” จาก ล.พ.ทอง อยู่ที่วัดเขากระจิวและ เรียนตำราของ ล.พ.กริช ที่ตกทอดมาซึ่งเป็นพระยุคเก่าเป็นอาจารย์สาย ล.พ.กุน วัดพระนอน เรียนทำ “ปลัด” จาก ล.พ. ชุ่ม

วัดกุฏิบางเค็ม ซึ่งมีเคล็ดลับว่าให้ใช้ “ไม้ผูกคอตาย ทำถึงจะดี” และ ท่านยังได้เดินทางไปต่อวิชากับ ล.พ.ทองศุข วัดโตนดหลวง รวมทั้งอีกหลายอาจารย์

ท่านเป็นพระที่ใฝ่หาความรู้วิชาอาคมต่างๆ อย่างจริงจัง วัตถุมงคลของท่านนั้นทำเพื่อแจกและให้แก่ผู้ร่วมทำบุญบูรณะวัดอย่างแท้จริง หลวงพ่อไม่อวดตน ไม่ให้สัมภาษณ์หรือนำเรื่องของท่านและวัตถุมงคลไปลงหนังสือ

ตัด ปวโร

ตัด ปวโร

cut Pawaro was originally Phrakhru Bowonkit Kosol Former abbot of Wat Chai Na, Tha Yang District, Phetchaburi Province He is a monk of the Phet River Valley.

Phra Buddha Wiriyakon (Tad Pawaro) is a monk who has magical skills in consecrating amulets. He is a monk who likes to study magic very much. Interested since I was young, he said, “In the past, in 1953, I took it all away. Wherever everything was taken, they said it was all good.

He studied the making of “Takrut” from LP Thong at Wat Khao Krachiew and studied the textbooks of LP Krit passed down, an old monk who was a late LP Kun, Wat Phra. Sleep, learn how to make “Permanent” from LP Chum.

Wat Kuti Bang Khem Which has a secret to use “Hanging sticks to do good things” and he has also traveled to continue with LP Thongsuk, Wat Tanod Luang, as well as many teachers.

He is a monk who seriously seeks knowledge of various magical arts. His sacred objects are made to give away and give to those who make merit and truly renovate the temple. Father does not boast. Not giving interviews or bringing your story and sacred objects into the book.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง