เกลี้ยง เตชธมฺโม

เกลี้ยง เตชธมฺโม

เกลี้ยง เตชธมฺโม หลวงปู่เกลี้ยง’เกิดที่บ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของนายบุญมี คุณมานะ และนางผิว คุณมานะ มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน

ในช่วงวัยเด็กได้ศึกษาในโรงเรียนวัดบ้านโนนแกด จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเรียนต่อ ม.3 จบในปี 2466 และท่านด้ำงานช่วยสอนหนังสือแทนครู โรงเรียนบ้านโนนแกด

สอนได้สองเดือนทางราชการให้ย้ายไปช่วยสอนที่โรงเรียนบ้านโพรง ตำบลไพรบึง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน และท่านก็ไปสอบ นักธรรมตรีที่สนามหลวง

มีพระ สามเณร ไปสอบจำนวน 47 รูป ปรากฏว่าหลวงปู่เกลี้ยงและพระภิกษุสิงห์ สอบผ่านแค่ 2 รูป เท่านั้น จากนั้นก็เรียนต่อนักธรรมโทที่จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ในช่วงขณะนั้นทางราชการให้ท่านต้องเกณฑ์ทหาร ท่านจึงจำต้องลาสิกขาบท

จากนั้นท่านได้อุปสมบทอีกทีเมื่อปี พ.ศ. 2518 ณ วัดบ้านแทง ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระเกษตรศีลาจารย์ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์

เกลี้ยง เตชธมฺโม

During his childhood, he studied at Wat Ban Non Kaed School. until finishing primary 4th grade and continuing to M3, graduating in 1923 and working as a teaching assistant on behalf of teachers Ban Non Gad School

Teaching for two months, the government moved to help teach at Ban Prong School, Prai Bueng Subdistrict, Khukhan District, Sisaket Province for 3 years and 6 months and he went to take the exam Dharmatri at Sanam Luang

There were 47 monks and novices who took the exam. It appears that Luang Pu Kliang and Monks Sing passed only 2 exams. Then they studied at the Dharma Master in Buriram Province. But during that time, the government had to conscript you into the military. Therefore, he had to leave the sixth chapter.

Then he was ordained again in 1975 at Wat Ban Tang, Tam Sub-district, Mueang Sisaket District. Sisaket Province with Phra Kaset Silachan Wat Jiang E Si Mongkhon Wararam, Mueang Tai Subdistrict, Mueang Sisaket District Sisaket Province a preceptor

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *