ทองคำ คมฺภีโร

ทองคำ คมฺภีโร

ทองคำ คมฺภีโร เจ้าคณะตำบลระแงง , เจ้าอาวาสวัดป่าเทพประทาน ตำบลระงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่นิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต

บรรพชาเป็นสามเณร วันอาทิตย์ ที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดพรมศิลาแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูอรุณธรรมวิภัติ วัดพรมศิลาแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันพฤหัสบดี ที่๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ พัทธสีมาวัดสว่าง บ้านว่าน ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

เจ้าอธิการสา คมฺภีรปญฺโญ วัดสว่าง บ้านว่าน ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระอธิการสมเกียรติ คมฺภีโร วัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระอธิการขัน กิตฺติโก วัดโพธิ์ศรี บ้านผือ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ คมฺภีโร”

พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิมที่ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์

ทองคำ คมฺภีโร

ทองคำ คมฺภีโร

Gold Khom Phiro Priest of Ra-ngeng Sub-District, Abbot of Pa Thepprathan Temple, Ranong Sub-district, Sikhoraphum District Surin and is a Vipassana teacher Project of Vipassana meditation practice for B.Ed. students.

Ordained as a novice on Sunday, May 5, 1957, at Wat Phrom Silatele. Sikhoraphum District Surin Province, with Phrakhru Arunthamwiphati Phrom Silatel Temple Sikhoraphum District Surin as a preceptor

Ordained as a monk on Thursday, May 5, 1966 at Phatthasima Wat Sawang, Ban Wan, Bu Krang Subdistrict, Chom Phra District, Surin Province

Chao Achansa Khomphirapanyo, Sawang Temple, Ban Wan, Bu Krang Subdistrict, Chom Phra District, Surin Province. a preceptor , Phra Rector Somkiat Khomphiro, Wat Sattharom, Bu Krang Subdistrict, Chom Phra District

B.E. 2543: Received the rank of Phrakhru Sanyabat, the sub-district primate, first class in the royal name Phrakhru Khamphirathamvisut

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *