สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ

สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ

สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทพนมดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระเกจิมหาเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณแห่งดินแดนอิสานใต้ พระมงคลรังษี,วิ. (สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ)

หลวงปู่ธรรมรังษีเป็นพระที่มีใจใฝ่ปฏิบัติสมาธิภาวนา และกรรมฐาน ได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กับการศึกษาพระเวทย์วิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์

จนมีวิชาแก่กล้าแตกฉานและเชี่ยวชาญหลายแขนงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน และจังหวัดใกล้เคียงในประเทศกัมพูชาในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่หลวงปู่ธรรมรังษีท่านอายุ ๒๐ ปี ท่านเน้นศึกษาสายพระเวทย์ วิทยาคมจากครูบาอาจารย์หลากหลายสำนัก รวมทั้งศึกษากับพระสังฆราชชวน นาถ (พระสังฆราชองค์ก่อนในยุค ๒๔๙๐)

พระสังฆราชชวน นาถ ท่านเป็นมหาปราชญ์แห่งประเทศกัมพูชา หลวงปู่ธรรมรังษีท่านเรียนพระเวทย์เขมรโบราณชั้นสูง ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี (ถึงอายุ ๕๕ ปี) ควบคู่กับการปฏิบัติกรรมฐาน ก่อนที่หลวงปู่ธรรมรังษีจะหันมามุ่งเน้นการปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังเพียงอย่างเดียวในครั้งเวลาต่อมาในขณะนั้นหลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์ เป็น “ พระครูธรรมรังษี “ เป็นเจ้าคณะอำเภอโมงรือแซ็ย

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ ขณะที่สงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชาร้อนระอุถึงขั้นวิกฤตนั้นหลวงปู่ธรรมรังษีในฐานะทายาทผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตกอยู่ในฝ่ายตรงข้ามเขมรแดง เนื่องจากวัดวาอารามในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดพระตะบอง

สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ

Suwat Ching Former Abbot of Wat Phra Phutthabat Phanom Din, Tha Tum District, Surin Province He is a monk, a senior monk who has knowledge of the land of the Southern Isan. Phra Mongkhon Rangsee, Wi. (Suwat Janthasuwanno) Luang Pu Thammarangsee is a monk who has a heart to practice meditation and meditation. He has studied Vipassana meditation along with studying Phra Wet Wittayakom from monks.

Till there are old, bold and proficient subjects in many fields that are respected by the villagers. and nearby provinces in Cambodia at that time very much Ever since Luang Pu Thammarangsee, he was 20 years old, he focused on studying the Vet. Science from teachers from various schools including studying with Patriarch Chuan Nath (the first bishop in the 1947 era).

Patriarch Chuan Nath, the great philosopher of Cambodia. Reverend Grandfather Thammarangsee studied high-class ancient Khmer magic for 35 years (up to the age of 55) along with meditation practice. Before Luang Pu Thammarangsee turned to focus only on serious meditation practice, later at that time Luang Pu was given the title of “Phra Kru Thammarangsee” as the abbot of Mong Rue Sai District.

In 1875, as the civil war in Cambodia heated up to a critical point, Luang Pu Thammarangsee, as the successor to Buddhism, fell in opposition to the Khmer Rouge. Because of the temples in nearby provinces of Battambang Province

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *