พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล อดีตเจ้าอาวาสวัดในปากทะเล พระสงฆ์ไทยสังกัดมหานิกายผู้มีชื่อเสียงในแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งท่านเป็นชาวหมู่บ้านตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ถึอกำเนิดในครอบครัวชาวสวน อาศัยในหมู่บ้านตะปอนน้อย ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่ออายุครบบวชก็ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดประยุรวาศาวาส (วัดรั้วเหล็ก)

จังหวัดธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2406 ภายหลังได้ออกธุดงควัตรไปพบชาวอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จึงได้เดินทางมาอยู่วัดในปากทะเล (วัดปากทะเล) ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีพระวรคุณญาณมุณี (แก้ว)

เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาพระอธิการปลอดได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อแก้วให้อยู่ดูแลรักษาวัด และเป็นเจ้าอาวาสต่อมา พระอธิการปลอดได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลปากทะเล

ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันพัฒนาบูรณะวัดในปากทะเล ได้มีการสร้างกุฏิเพิ่มขึ้นใหม่อีก ๔ หลัง

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล

The Rector is not free. Temple in Pak Talay Former Abbot of Wat Pak Talay Thai monks belong to the famous Maha Nikaya on the western coast in Ban Laem District.

Phetchaburi Province He is a native of Tapon Noi Village, Khlung District, Chanthaburi Province

Born in a farmer family Lives in Tapon Noi Village, Tapon Subdistrict, Khlung District, Chanthaburi Province When he was ordained, he was ordained at Phatthasima, Wat Prayurawatsawas. (Measure the iron fence)

Thonburi Province in 1863 after he went out to meet the people of Ban Laem District. Phetchaburi Province Therefore, he traveled to Wat Nai Pak Thale (Wat Pak Thale), Tambon Pak Thale, Ban Laem District. Phetchaburi Province which has Phra Worakhun Yanmuni (Kaew)

Be the abbot Later, the rector was assigned by Luang Por Kaew to take care of the temple. and later abbot The rector was free to join with the villagers of Pak Thale Subdistrict.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *