ธงชัย ธมฺมธโช

ธงชัย ธมฺมธโช

ธงชัย ธมฺมธโช เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ รองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานมูลนิธิร่มฉัตร

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มีนามเดิมว่า ธงชัย เอี่ยมสอาด เกิดเมื่อวันวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ภูมิลำเนาอยู่บ้านแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร)

เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุวรรณธีราจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสุนทรคุณธาดาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ธมฺมธโช

ธงชัย ธมฺมธโช

ธงชัย ธมฺมธโช

Thongchai Dhammathacho is the Mahanikai Royal Highness. Currently holding a position Large primate Director of the Sangha Association Assistant Abbot Wat Traimit Wittayaram Worawihan Former Advisor to the Primate Region 8, Public Welfare Department Deputy Maekong Tham Sanam Luang Supervise the International Relations Department And President of Romchat Foundation.

Somdet Phra Maha Rachamongkol Muni formerly known as Thongchai Iamsa-at was born on Saturday, February 21, 1953. Hometown is Ban Laem Khae. Na Pradu Subdistrict, Phan Thong District, Chonburi Province

Friday, December 8, 1967, at the Ubosot, Wat Traimit, Wittayaram. With Phra Dharma Veeranuwat (Sawai Thitveiro) Abbot of Wat Traimit Wittayaram Preceptor And ordination as a monk on Friday 19 April 1974 at the Ubosot, Wat Traimit, Wittayaram With Phra Wisuthathipadee (Sawai Thit Wiro)

He is preceptor. Phra Suwan Thiracharn is a lecturer. Phra Sunthon Khun Thada is the young monk named Dhammathacho.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *