พระครูพริ้ง อินฺทโชติ

พระครูพริ้ง อินฺทโชติ

พระครูพริ้ง อินฺทโชติ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2413 ตรงกับสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชาวคลองสาน ฝั่งธนบุรี หรือ จังหวัดธนบุรี ในสมัยนั้น เป็นบุตรของนายเวียน และนางสุ่น เอี่ยมทศ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 7 ปี ที่วัดสิทธาราม

ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานกับพระมงคลเทพมุนี (พระอาจารย์เอี่ยม) อย่างเคร่งครัด ในปี พ.ศ. 2433 อุปสมบทที่วัดทองนพคุณ ท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม มักออกธุดงควัตรแสวงหาวิเวกไปยังป่าเขาลำเนาไพรเสมอ

เป็นที่ศรัทธาเคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป ต่อมาได้มีผู้มานิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก เกียรติคุณของท่านยิ่งได้รับความเชื่อถือมากขึ้นอีก เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ทำให้บรรดาทหารเรือส่วนใหญ่เลื่อมใสมาสักการะท่านเป็นจำนวนมาก ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2479 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูประศาสน์สิกขกิจ

หลวงพ่อพริ้ง ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2490 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สิริอายุได้ 83 ปี พรรษา 63

พระครูพริ้ง อินฺทโชติ

Phra Kru Phuang Inthachot was born in the year 1870 in the time of King Mongkut. He was a native of Klongsan, Thonburi or Thonburi Province at that time, and was the son of Mr. Vien and Mrs. Sun Eam Thosabancha, a novice at the age of 7 at Sittaram Temple.

Study Phra Dharmawinai and practice Vipassana meditation with Phra Mongkhonthep Muni. (Phra Ajarn Iam) strictly in the year 1890, ordination at Wat Thong Noppakhun You have a beautiful routine. Always go on the ascetic practice of asceticism and go to the Lamnaphai mountain forest.

It is believed and revered by the villagers. Later, he came to be the abbot of Wat Bang Pakok. Your honor is even more trusted. When King Borom her family Krom Luang Chumphon Khet Udomsak

Made most of the sailors to worship him a lot. On March 1, 1936, he was bestowed as Phra Provost Prasasikkhakit

Reverend Father Pring He died in 1947, coinciding with the reign of King Ananda Mahidol. Phra Atthamaramathibadindasiri, age 83, age 63.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *