วัดกระดึงทองหลวงปู่เหลือง

วัดกระดึงทองหลวงปู่เหลือง

วัดกระดึงทองหลวงปู่เหลือง ฉนุทาคโม หรือ “พระราชปัญญาวิสารัท” เป็นมหาเถราจารย์ชื่อดังทางอีสานอีกรูปหนึ่งที่ควรแก่การบูชา ปัจจุบันท่านอายุ 92 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง ที่จ.บุรีรัมย์ และยังเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะประจำจังหวัดอีกด้วย

ส่วนผลงานที่โดดเด่นของท่านคือได้พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมของชาวบ้าน โดยการนำพระภิกษุสงฆ์-สามเณร ตลอดจนถึงประชาชนชาวบ้านมาร่วมกันพัฒนาวัดวาอาราม จนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

ท่านแน่วแน่ในการปฏิบัติภาวนาอย่างไม่เสื่อมคลาย อยู่อย่างสมถะ เรียบง่าย และติดดิน แม้ว่าท่านจะมีตำแหน่งสูงทางโลก แต่ท่านไม่เคยถือยศถือตำแหน่งใดๆ เลย ท่านยังคงทำหน้าที่ของพระสงฆ์

โดยเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชน จึงทำให้ท่านเป็นที่รู้จักและมีความศักดิ์สิทธิ์จนผู้คนต่างพากันมาสักการะบูชาท่าน

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ เป็นพระเกจิที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย

วัดกระดึงทองหลวงปู่เหลือง

วัดกระดึงทองหลวงปู่เหลือง

Wat Kradueng Thong, Luang Pu Lueang Chanutakmo or “Phra Rachapanya Wisarat” is another famous Maha Thera Chan in Isan. At present, he is 92 years old, he holds the position of abbot of Wat Kradueng Thong. At Buriram Province And is also an adviser to the provincial priest

As for his outstanding work, he has developed a temple to become a center for the villagers. By bringing a monk – a novice As well as the people of the villagers come together to develop temples Until it caused a noticeable change.

He is steadfast in his practice of invincible meditation. Living peacefully, simply, and on the ground, even though you have a secular position. But he never held any position, he still performed the duties of the monks.

By being a good role model and creating devotion to Buddhists. Thus he was so known and sacred that people came and worshiped him.

Abbot of Wat Phra That Don Rueang, Mueang Phong, Tachileik Province Myanmar Is a respected master monk of the Thai people

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *