พระครูอุตรการบดี

พระครูอุตรการบดี

พระครูอุตรการบดี นามเดิม วัน หรือ ทา เป็นเกจิอาจารย์ชาวไทย เกิดราวปี พ.ศ. 2376 บรรพชนเป็นชาวลาว ท่านเป็นบุตรคนโต มีน้องชาย 3 คน เมื่อโตขึ้นได้อุปสมบทและออกจาริกจนถึงปี พ.ศ. 2390

มาจำพรรษาที่วัดปทุมคงคารามที่ร้างอยู่ในขณะนั้น ต่อมาเรียกว่าวัดพะเนียงแตก ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งจากพระปฐมเจติยานุรักษ์ (กล่ำ) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่พระวินัยธรรม ถึงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2432

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ไตรผ้าสลับแพร พัดยศ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ตั้งเป็นพระครูอุตรการบดี ทิศเหนือ เจ้าคณะรองเมืองนครไชยศรี มีนิตยภัตเดือนละตำลึง 2 บาท

พระครูอุตรการบดีอาพาธเป็นโรคชรา ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2459 สิริอายุ 83 ปี

พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2449 ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระครูอุตรการบดี

พระครูอุตรการบดี

Phra Kru Uttarakarabdi Former name Wan or made as a Thai master, born around 1833. His ancestors are Lao. He was the eldest and had three younger brothers when he grew up, ordained and went on a pilgrimage until 1847.

Come to remember the Buddhist Lent at the abandoned Pathum Gongkharam Temple at that time. Later called Wat Phanieng Tak Later, he was appointed by Phra Pathom Jetiyanurak (Klam) to hold the position of the Encyclopedia at Phra Winai Tham until 22 June 1889.

King Chulalongkorn, therefore, please give the commission. Tri-cloths and cloths, Phan Yot, and the accessories of the title Set as a provost to the north, the deputy monk of Nakhon Chai Si There are 2 baht per month, with a cap of 2 baht.

The Phra Kru Uttarathirakul is an old disease. To death on October 4, 1916, Siri, aged 83.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *