อาจารย์หนู กันภัย

อาจารย์หนู กันภัย

อาจารย์หนู กันภัย เดิมท่านเป็นชาว อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีอาจารย์หนูเยาว์วัยท่านชอบศึกษาตำราไสยเวทย์ อักขระ เลขยันต์ตั้งแต่เล็ก ซึ่งต่างจากเด็กในวัยเดียวกันที่ยังชอบซุกซนในภาษาวัยเด็ก

อาจารย์หนูได้มีโอกาสรับใช้หลวงตาในวัดจนกระทั่งได้บวชเรียนเป็นสามเณรเมื่อครั้งเป็นสามเณร ท่านเป็นคนขยันปฏิบัติกิจของสงฆ์ที่พึงได้รับท่องตำราภาษาบาลีโดยตลอดไม่เคยขาด

ท่านจะเคร่งครัดในกิจของสงฆ์ เป็นอย่างมาก ท่านจะเจริญสมาธิอยู่มิได้ขาด ศึกษาร่ำเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับพระเกจิอาจารย์ก็หลายรูปฝึกจิต ฝึกสมาธิท่านก็ได้เรียนพระคาถาอาคมจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายรูป

ได้เรียนรู้เกี่ยวการใช้สมาธิ พุทธาคมที่จะน้อมนำจิตที่สงบ และบริสุทธิ์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการปลุกเสก ลงอักขระเลขยันต์ ตลอดถึงวัตถุมงคลจนสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก

ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และด้วยพลังบุญฤทธิ์ของท่านได้แผ่ออกไปให้ศิษยานุศิษย์ เปรียบเสมือนเกราะคุ้มกันภัย หนุนดวงบารมีให้ลูกศิษย์ทุกคนโดยถ้วนหน้า

Teacher Nu Kanpai, originally he was a native of Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province. This is different from children of the same age who still like to be naughty in the language of childhood มาเก๊า888

Ajarn Nu had the opportunity to serve Luang Ta in the temple until he was ordained as a novice when he was a novice. He is a diligent practitioner of the Sangha who deserves to have been reciting Pali texts all the time.

You will be very strict in the activities of the monks, you will not lack concentration. Studied Vipassana meditation with the master monk. To practice meditation, he learned the spell from many famous monks.

Learned how to use meditation Phuttakom to bring peace and pure mind to good use Whether chanting Enter the occult number characters. As well as sacred objects to create a reputation around the world

Strictly adhere to the principles of practice And with the power of your merit spread to the disciples As a protective shield Supporting the fortunes of all students by universal

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก google

อาจารย์เที่ยง น่วมมานา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *