อาจารย์เที่ยง น่วมมานา

อาจารย์เที่ยง น่วมมานา

อาจารย์เที่ยง น่วมมานา พ่อเที่ยง น่วมมานาอ.ฆราวาส สายเหนียว ในยุคหลัง 2500อาจารย์จะมีชื่อเสียงมาก หลังปีสองพันห้าร้อย

มีลูกศิษย์เป็นหมื่นขึ้นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป เหนียวจริงวัตถุมงคลของท่านเป็นที่ยอมรับของผู้คน เพราะสมัยนั้นคนไม่ค่อยนิยมของฆราวาสจะนิยมของแต่หลวงพ่อหลวงปู่ การที่วัตถุมงคลของท่าน สามารถเบียดแทรกขึ้นมาได้

ก็ด้วยประสบการณ์และความขลัง อ.เที่ยง น่วมมานา เจ้าสำนักบ้านมีดี ท่านเรียนวิชาจากหลายสำนัก วิชาที่ขึ้นชื่อของท่านคือ หมูทองแดง บัวคู่ ผ้าเช็ดหน้า ศิษย์สายนี้ถือว่าเหนียวจริง

สัญลักษณ์ของสำนักนี้ ท่านจะสักรูปตัวเทาะว์และตัวทอ ที่มือใต้นิ้วโป้งลองดีกับใครไม่ลอง มาลองกับปรมาจารย์ใหญ่ได้
ความอวดตัวของคนไม่ใช่มีแต่ฆราวาสเท่านั้น

พระสงฆ์องคเจ้าก็ไม่เว้นเหมือนกัน เช่นดังตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟัง ถึงความอวดดีของพระ ที่คิดจะดันให้ตัวเองมีชื่อเสียง โดยการทำลายผู้อื่น แต่สุดท้ายแพ้ภัยตัวเอง

พ่อเที่ยง น่วมมานา ก็โดนพระมาลองดีเหมือนกัน เลือกวันมาดีด้วย เอาวันคนเยอะๆวันไหว้ครู มีไหว้ครูอยู่ปีหนึ่ง หลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงแล้ว

มีพระองค์หนึ่งเข้ามาสนทนากับพ่อเที่ยง พ่อเที่ยงจึงให้ลูกศิษย์นำน้ำชามาถวาย พระองค์นั้นไม่ยอมฉัน แต่กับเอาฝ่ามือตบแก้วนั้นแตก แล้วถามพ่อเที่ยงว่า”อย่างนี้ท่านทำได้ไหม” พ่อเที่ยงก็ไม่ว่าอะไร ให้ลูกศิษย์เก็บกวาดเศษแก้วไปทิ้ง และให้นำน้ำชามาถวายใหม่ พระองค์นั้นก็เอาฝ่ามือตบแก้วแตกกระจายอีก และก็ถามคำเดิมว่า”อย่างนี้ท่านทำได้ไหม” พ่อเที่ยงก็ไม่ว่าอะไร ให้เด็กมาเก็บกวาดไป

Noon teacher Nua Mana Papa Thiang Nuammana, Khla Laik Saowayee in the post-1957 era, the teacher will be very famous. After two thousand and five hundred years

With tens of thousands of followers, it is accepted by the general public that True, your sacred object is accepted by the people. Because at that time people were not popular with laymen, but Luang Por Luang Pu The object of your sacred Able to push up

With experience and mystique, Achan Thiang Nuem Mana, the house master is good He studied subjects from many schools. His most famous subject is the Copper Pig, Double Lotus, Handkerchief, this disciple. sagame66

The symbol of this school You will tattoo a tread and a weave. On the hand under the thumb, try it well with anyone who doesn’t try You can try it with the grand master.
The boastfulness of a person is not only the laity.

Priests Ong Chao are not exempt as well. For example, as an example to tell To the insolence of monks Thinking of pushing himself to be famous By destroying others But eventually lost myself

Father Thiang Nuem Mana was also tried by the monk. Choose the day well. Take a day, a lot of people, a day to pay respect to teachers Wai teacher for a year After completing the sacrifice

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

อาจารย์เที่ยง น่วมมานา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *