ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ท่านพ่อลีธัมมธโร

ท่านพ่อลี ธัมมธโร เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่๓๑มกราคมพ.ศ. ๒๔๔๙เวลา๒๑.๐๐น. ตรงกับวันแรม๒ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียณบ้านหนองสองห้องตำบลยางโยภาพอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีนามเดิมของท่านคือ “ชาลี” ท่านเป็นบุตรนายปาวนางพ่วยนารีวงศ์อาชีพทำนามีพี่น้อง ๙ คน

คนเป็นชาย๕หญิง๔มารดาท่านถึงแก่กรรมเมื่อท่านอายุเพียง๑๑ปีท่านมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเมื่ออายุได้๑๒ปีผลการเรียนไม่ค่อยดีนักเพราะท่านต้องช่วยบิดาทำนาพออายุ๑๗ปีท่านจำต้องออกจากโรงเรียน ท่านพ่อลีมีอุปนิสัยชอบทำบุญมาตั้งแต่เป็นเด็กพอถึงวันพระ

ท่านก็อยากไปทำบุญที่วัดแต่บิดาท่านไม่ใคร่สนใจเรื่องทำบุญสุนทานทำให้ท่านขัดใจกับโยมพ่อบ่อยๆเพราะโยมพ่อต้องการให้ท่านทำการค้าที่ท่านไม่ชอบเช่นซื้อหมูมาขายซื้อวัวมาขายบางวันท่านนั่งร้องไห้คนเดียวกลางทุ่งนา

ต่อมาโยมพ่อได้ภรรยาใหม่ชื่อ “ทิพย์” จึงไม่ใคร่ดุว่าท่านเหมือนเมื่อก่อนทำให้ท่านมีโอกาสไปทำบุญที่วัดสมความตั้งใจสบายใจขึ้นมาก.พอดีอายุครบ๒๐ปีตรงกับพ.ศ. ๒๔๖๘ แม่ทิพย์ได้ถึงแก่กรรมหลังจัดงานศพแล้วท่านพ่อปรารภเรื่องบวชพี่น้องทุกคนเห็นด้วยโดยเฉพาะโยมพ่อทำให้ท่านได้บวชสมความปรารถนาณ บ้านเกิดมีเพื่อนๆอีก ๘ คน

ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุพร้อมกันในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน ๖ ในพรรษาแรกท่านพ่อลีได้ศึกษาและตรวจค้นดูธรรมวินัยแล้วรู้สึกยุ่งยากลำบากใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากวัดที่ท่านบวชพระภิกษุและสามเณร

Father Lee Thamtharo was born on Thursday, January 31, 1957. 2449 time 21.00 It coincides with the 2 waning days of the Yi Year of Maia at Ban Nong Song Hong, Yang Yorapab Subdistrict, Muang Sam Sip District, Ubon Ratchathani Province.His original name is “Charlie”. He is the son of Mr. Pao, Mrs. Pauanaree Wong.

People were 5 males and 4 females. His mother passed away when he was only 11 years old. He had the opportunity to study when he was 12 years old. His grades were not very good because he had to help his father farm. When he was 17, he had to leave school. Father Lee has a habit of making merit since he was a child.

He also wants to go to the temple to make merit, but his father does not care about making merit, causing him to often distress him because his father wants him to do a trade that he does not like, such as buying pigs for sale, buying cows for sale. Weep alone in the field

Later, the father got a new wife named “Thip”, so he did not disagree that he was like before, giving him the opportunity to make merit at the temple with greater determination. In 2468, Mae Thip passed away after the funeral. Father praised the ordination of the siblings, all of whom agreed, especially Yom Papa. The hometown has 8 other friends.

Having ordained as a monk at the same time on the fifteenth day of the 6th month of the first year, Father Lee has studied and examined the dharma and felt very difficult because of the temple where he ordained monks and novices.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

หลวงกลั่น ธมฺมโชติ

หลวงพ่อครูบาวัง พรหมเสโณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *