หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดิมชื่อ เด็กชาย มั่น แก่นแก้ว บิดามารดาชื่อ นายคำด้วง-นางจันทร์ แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2513 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย

ณ บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในตระกูลชาวนา บิดามารดานับถือศาสนาพุทธ มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน ได้เข้าบวชเณรตอนอายุ ๑๕ ปี และสึกออกมาตามคำขอของบิดาตอนอายุ ๑๗ ปี

เพื่อช่วยงานทางบ้าน ต่อมาเมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ท่านได้บรรพชาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดศรีทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้ฉายาว่า “ภูริทตฺโต”

หลังอุปสมบทท่านได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน (ธรรมยุต)กับท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากนั้นท่านได้เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดปทุมวนาราม และได้ศึกษาอบรมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)พ วัดบรมนิวาส หลังจากนั้นท่านได้ออกฝึกปฏิบัติ “ธุดงคกรรมฐาน” ด้วยองค์ท่านเองตามลำพัง

Reverend Father Man Phuritatto, formerly known as Boy Man Kaenkaew, father and mother named Mr. Khamduang – Mrs. Chan Kaenkaew was born on Thursday, January 20, 1970, on the waning days of the yi-year lunar month.

At Ban Kham Bong, Khong Chiam Sub-district, Khong Chiam District Ubon Ratchathani Province In the farmer family Buddhist parents A total of 9 brothers and sisters, joined the monk at the age of 15 and came out at the request of his father at the age of 17.

To help around the house Later, at the age of 22, he ordained ordination as a monk at Wat Si Thong, Muang District, Ubon Ratchathani Province, on the 12th of June, 2436, nicknamed “Phuritto”.

After the ordination, he studied in the Vipassana Meditation department. (Thammayut) with Phra Ajarn Satat, Kanon Si Lo at Wat Liap, Ubon Ratchathani Province

After that he came to study Phra Pariyatidharma at Pathumwanaram Temple. And studied with Chao Khun Ubalikunupamajarn (Chan Sirijntho) Pha Borom Niwat After that he set out to practice “Ascetic practice” by himself alone sagame66

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงพ่อสด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *