หลวงพ่อเกษม

หลวงพ่อเกษม

หลวงพ่อเกษม เขมโก (นามเดิม เจ้าเกษม ณ ลำปาง) เป็นพระภิกษุและพระภิกษุผู้นับถือศรัทธาของพระสงฆ์วิเวกวิเวกชาวพุทธในลำปางและคนไทยเคารพว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของประเทศไทย และมีผู้คนมากมายด้วยความเคารพและศรัทธาในทุกวันนี้นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้านายของราชวงศ์ Thipachak ก็เข้าสู่ฐานะปุโรหิตทางพระพุทธศาสนา

สาธุคุณพ่อเกษมเขมโกเดิมชื่อเจ้าเกษมที่ลำปางเกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2455 ประจวบกับวันพุธเดือนที่สิบสอง (เหนือ) ของปีที่ราษฎร์พระราม 131 เป็นบุตรชายของเจ้าหนูนาในลำปาง (หลังจากเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมณีอรุณ) เป็นนายอำเภอกับเจ้าแม่บัวชนที่ลำปางและเป็นราชสำนักในเจ้าบุญวัฒน์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางคนสุดท้าย

เมื่อตอนเป็นเด็กมีคนบอกว่าเขาซุกซนมาก มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาปีนไหล่ของเขา (ฝรั่งฝรั่ง) ทำให้มันร่วงหล่นและมีรอยแผลเป็นที่ศีรษะ เมื่อเขาอายุ 13 ปีเขาบวชเป็นสามเณร ซึ่งเป็นพิธีบวชต่อหน้าศพ (บวชก่อนไฟ) ของเจ้าอาวาสวัดป่าเดื่อ 7 วันและบวชเป็นสามเณรอีกครั้งเมื่ออายุ 15 ปีและบวชที่วัดบุญยืนลำปาง จังหวัด. ธรรมะจนสามารถสอบระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2474

และกลายเป็นบวชเป็นพระภิกษุในปีต่อ ๆ มาด้วยธรรมกายนายกรัฐมนตรี (พรรค) เจ้าอาวาสวัดบุญวัฒนาวิหารอดีตจังหวัดลำปางคณบดีเป็นพระอุปัชฌาย์เขาได้รับฉายา “เขมโก” ความหมาย “เกษมธรรม” เกษมเขมโกศึกษาบาลีที่สำนักงานวัดศรีล้อม ต่อมาย้ายไปศึกษาแผนกศาสนาที่สำนักงานวัดของจังหวัดเชียงราย

หลวงพ่อเกษม

Reverend Father Kasem Khemko (former name of Kasem in Lampang) is a Buddhist monk and monk The devotee of the Buddhist monk, Vivek Vivek, Buddhists in Lampang and the Thais respect that he is one of the precursors of Thailand.

And there are many people with respect and faith today Moreover, he is also the master of the Thipachak dynasty. Also entered the Buddhist priesthood

Reverend Father Kasem Khemko, formerly known as Chao Kasem at Lampang, was born on November 28, 1912, coinciding with Wednesday, the twelfth month (north) of the year of the Rat, Rama 131,

being the son of Chao No Na in Lampang (after changing his new name to Manee Arun) served as a bailiff with the Chao Mae Buachon at Lampang and is the royal court in Chao Boonwat Wongmanit. The last ruler of Lampang

As a child, someone was told that he was very mischievous. On one occasion, he climbed his shoulder (western guava), causing it to fall and scarred his head. When he was 13 years old, he was ordained a novice.

Which is the ordination ceremony in front of the dead body (ordained before the fire) of the Abbot of Wat Pa Dua, 7 days, and was ordained as a novice again at the age of 15 years and is ordained at Boon Yuen Temple, Lampang Province. Dharma until being able to take a master’s degree exam in the year 1931

And became ordained as a monk in later years With Dhammakaya Prime Minister (party), Abbot of Boonwat Wihan Temple Former Lampang Province Dean Is preceptor He was given the nickname “Khemko”, meaning “Kasem Dharma”.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *