พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ อดีตชื่อ สาคร แสงมุกดาเป็นบุตรชายคนที่ 5 ของนายบ่อแสงมุกดาและนางบัวล่าแสงแสงมุกดา (ชื่อเดิมของแม่แมมมนตรีเป็นทายาทของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูในยุคนั้น)

เขาเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ปริญญาตรีที่ตำบลเปลือยนนท์ตำบลหนองบัวลำภูอำเภอหนองบัวลำภูจังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันคือตำบลเลาโพธิ์ชัยชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู) เหวินหลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นป. 4 ไม่ได้เรียนต่อ

เนื่องจากความจริงที่ว่าบ้านไม่ได้รับการสนับสนุนเนื่องจากเมื่อคุณเปิดตาใครรับใช้ในตำแหน่งที่สูงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแทนที่จะถูกสอบสวนอย่างไม่เป็นธรรมจนกระทั่งถูกกักขังเป็นเวลา 20 ปียะย่าสูญเสียศรัทธาในระบบราชการและดังนั้นจึงไม่สนับสนุนอีกต่อไป การศึกษา.

รวมไปถึงพระราชประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลฟาร์มของครอบครัวของตัวเองให้ดีขึ้นและพ่อแม่ก็เห็นด้วย อาจารย์อาห์นสาครผู้ซึ่งเชื่อฟังผู้อาวุโสอย่างเป็นปกติวิสัยดังนั้นจึงไม่กลับไปศึกษาแม้ว่าครูจะตามไปกลับไปโรงเรียนเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว

กับบ้านที่ถูกมองว่ามีเพราะมีสวนสัตว์เลี้ยงทั้งสองที่ต้องการการดูแลอย่างมากเมื่อออกจากโรงเรียนเขาจึงช่วยบ้านอย่างแข็งขัน เมื่อถึงฤดูฝนเขาได้ทำการเพาะปลูกฟาร์มและเมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องเลี้ยงฝูงวัวเพื่อขายในต่างประเทศและต้องควบคุมหมูไก่และขายคืน ไปหายาและผลิตภัณฑ์จากป่าเพราะพ่อของฉันเป็นหมอยา

พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

Phra Ajahn Sakhon Thammavutho, formerly known as Sakorn Saeng Mukda, is the 5th son of Mr. Bo Sang Mukda and Mrs. Bua Laa Saeng Mukda (former name of Mae Mae Montri, heir to the former Governor of Nong Bua Lamphu in That era)

He was born on Saturday the 20th of October, 2498 B.E., at Roi Nonsong bare, Nong Bua Lam Subdistrict, Nong Bua Lam Phu District, Udon Thani Province (now Laoh Pho Chai Subdistrict, Mueang District, Nong Bua Lam Phu Province). Wen After graduation in grade 4, did not continue to study.

Due to the fact that the house is not supported due to When your eyes open Who had served In a high position with integrity Instead being questioned unfairly Until being imprisoned for 20 years, Yaya has lost faith in the bureaucratic system and therefore does not support further education.

As well as the royal eyes Wanted to help each other take care Farmland Of one’s own family would be better And my parents agreed. Master Ajahn Sakhon,

who is by habitually obeying the elders Therefore did not go back to study Although the teacher will follow to go back to school Is an important force of the family

With the home being regarded as having Because there are plantations Both pets that need a lot of care When leaving school So he actively helped the house. When the rainy season,

he cultivated a farm and when it was over Had to herd the herds of cattle to sell abroad and have to control the pigs, chickens and sell back sometimes. Went to find medicine and forest products Because my father is a medicine doctor

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

 หลวงพ่อสมหวัง

หลวงปู่พวง

หลวงปู่บุญฤทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *