หลวงพ่อสมหวัง

หลวงพ่อสมหวัง

วัดกลางบางพระ นครชัยศรี จัดพิธีหล่อ หลวงพ่อสมหวัง 14 องค์ เพื่อมอบให้วัดต่างๆ ในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย 12 องค์ นำไปประดิษฐานเป็นพระประธานอุโบสถวัดนาฮาง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 1 องค์ และนำไปประดิษฐานที่วัดกลางบางพระ นครชัยศรี 1 องค์

จากการที่พระอาจารย์กรุณา ศาสตรี อัคคมหาสัทธัมมโชติกธชะ และพระอาจารย์โพธปาละ แห่ง “องค์กรพันธกิจภารดรภาพสากล” (International brotherhood Mission) ตั้งอยู่ที่รัฐอัสสัม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย มีลิขิตมาขอความอุปถัมภ์ ความว่า ชาวพุทธจากรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย เป็นชาวพุทธแบบเถรวาท

ซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศไทย ประเทศเมียนมา และเมืองจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ เมื่อหลายร้อยปีก่อน ชาวพุทธเหล่านี้ได้สร้างวัดและวิหารขึ้นในถิ่นฐานของตน แต่ยังคงขาดพระพุทธรูปสำหรับสักการบูชา

ก่อนหน้านี้ “องค์กรพันธกิจภารดรภาพสากล” เคยได้ถวายพระพุทธรูปให้แก่วัดหลายแห่งแล้ว แต่ก็ยังคงมีวัดอีกจำนวนหนึ่งที่ยังต้องการอยู่ ด้วยเหตุนี้ อาตมาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการจัดหาพระพุทธรูปเพื่อมาประดิษฐานยังวัดเหล่านี้ จำนวน 12 แห่ง

Wat Klang Bang Phra Nakornchaisri held 14 Luang Por Somwang casting ceremony to give to 12 different temples in Assam, India to be enshrined as a Buddha statue of Wat Nahang, Wang Chin District, Phrae Province, and enshrined at 1 Klang Bang Phra Nakhon Chai Si Temple

From the Master Ajarn Karasat Akkachasamathat Dhammachotikha And Phra Ajahn Photha Pala of the “International Brotherhood Mission”, located in Assam. Northeast of India It is destined for patronage of Buddhists from Assam in northeastern India. Is a Theravada Buddhist.

Who migrated from Thailand Myanmar And the city of Chittagong Bangladesh Hundreds of years ago These Buddhists built temples and temples in their settlements. But still missing Buddha images for worship

Previously, the “Global Missionary Mission Organization” had already presented Buddha images to many temples. But there are still a number of temples that still need it. For this reason, I would like your help in procuring Buddha images to enshrine these 12 temples.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

 หลวงปู่พวง

หลวงปู่บุญฤทธิ์

หลวงพ่อสิริ สิริวัฒโน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *