หลวงปู่มั่น

หลวงปู่มั่น ภูริโต หรือตามพระเครื่องว่าพระครูวิญญู Manphuritto (20 มกราคม 2456 – 11 พฤศจิกายน 2492) เป็นพระภิกษุที่มีปลายนิกาย คนอุบลราชธานีใครเป็นครูในป่าพระในประเทศไทย

หลวงปู่มั่น ภูริโต ได้ปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามพระภิกษุด้วยการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่สวยงามจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทุกคนว่าเป็นพระที่ยอดเยี่ยม

เขาวางแนวทางสำหรับการปฏิบัติของความพึงพอใจและวิปัสสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากับพระอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งมีพระภิกษุและฆราวาสมากมายคำสอนของพระองค์เป็นที่รู้จักกันดีในนามคำสอนของพระภา (พระอาจารย์มาน)

หลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี 2492 ยังมีพระที่เป็นนักเรียนของเขาดำเนินการปฏิบัติและประเพณี นักเรียนเรียกว่าพระเครื่องทำสมาธิจากวัดป่าหรือพระเครื่องจากหลวงปู่หมันด้วยเหตุนี้เขาจึงได้รับเกียรติจากผู้ศรัทธาในฐานะอาจารย์ใหญ่ของวัดป่าหรืออาจารย์ใหญ่ของวัดป่ามาจนถึงปัจจุบัน

หลวงปู่มั่น

Reverend Grandfather Man Phuritto, or as according to the amulet that Phra Kru Winaithon Manphuritto (20 January 2413 – 11 November 1949) was a Buddhist monk with the end of the sect. Ubon Ratchathani people Who is a teacher in the forest monk in Thailand

Phra Ajarn Mun Phurittato has strictly adhered to the Master’s teachings. And adheres to the monk with the beautiful cultural practices Until it was regarded by all believers as excellent monk

He laid out the guidelines for the practice of contentment and Vipassana according to the teachings of the Lord Buddha to the monks widely.

Until there are many monks and lay people His teachings are well known as Phra Pa teachings (Phra Ajarn Man).

After his death in the year 1949, there are still monks who are his pupils carry on his practices and traditions.

The students called The meditation Buddha amulet from the Wat Pa or the amulet from Luang Pu Man For this reason he was honored by believers as Headmaster of Wat Pa, or Headmaster of Wong, Dhamma of Wat Pa Until now

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่บุญ

หลวงพ่อโต

หลวงพ่อเพี้ยน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *