หลวงปู่สรวง

หลวงปู่สรวง ผู้วิเศษแห่งภูตะแบงเป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องภัยพิบัติ หลวงปู่สรวงละสังขารเมื่อปี ๒๕๔๓ ก่อนหน้านั้นไม่นานท่านได้กล่าวถึงเรื่องภัยพิบัติเอาไว้เหมือนจะเป็นการเตือนสติผู้คนให้รีบตั้งตัวอยู่ในคุณงามความดี

ท่านกล่าวเอาไว้ว่า ต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ คนเก่งอยู่ในเมืองไทย อยู่ที่ไหนก็ตามแต่ มุมไหนก็แล้วแต่ พ่อ – แม่ – ญาติพี่น้อง ไม่ต้องสู้กัน ไม่มีประโยชน์ เพราะจะเกิดภัยพิบัติ คนไม่ดีจะตายหมด เดี๋ยวนี้น้ำทะเลตีข้างล่างได้ครึ่งโลกแล้ว ไม่ใช่ครึ่งประเทศนะ ครึ่งโลกแล้ว

หลวงปู่สรวง ท่านต้องการเตือนให้ทุกคนหยุดแก่งแย่งชิงดีรบราฆ่าฟัน ท่านบอกเพื่อให้รู้จักคำว่าหยุด อย่าอยากเป็นใหญ่อย่าอยากชนะซึ่งกันและกัน อย่ามีเวร อย่ามีกรรมต่อกรรม จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางรอดต่อไปได้ และยังมีการเตือนเรื่องน้ำท่วมอีกด้วย ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆ

Reverend Grandfather Suang “The magician of Phu Tabeng is another person who talks about disaster Reverend Grandfather Suang and Sangkarn in the year 2000, not long ago, he spoke about the disaster as though reminding people to quickly set themselves up in virtue.

He said that following the year 2555, talented people are in Thailand. Wherever you are Regardless of the angle, depending on the father-mother-relatives. No use Because there will be a disaster All bad people will die. Now, the sea has hit the bottom half of the world. Not half the country, half the world anymore

Reverend Grandfather Suang, he wants to remind everyone to stop competing for killing You said so that you know the word stop. Do not want to be big, do not want to win each other, do not have fate, do not have karma against karma Will be a merit, a charity, a way to survive And there is a warning about floods as well Which really happened

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

http://how2llc.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *