พริ้ง อินฺทโชติ

พริ้ง อินฺทโชติ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2413 ตรงกับสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชาวคลองสาน ฝั่งธนบุรี หรือ จังหวัดธนบุรี ในสมัยนั้น เป็นบุตรของนายเวียน และนางสุ่น เอี่ยมทศ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 7 ปี

ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานกับพระมงคลเทพมุนี (พระอาจารย์เอี่ยม) อย่างเคร่งครัด ในปี พ.ศ. 2433 อุปสมบทที่วัดทองนพคุณ ท่านมีวัตรปฏิบัติที่งดงาม มักออกธุดงควัตรแสวงหาวิเวกไปยังป่าเขาลำเนาไพรเสมอ

จึงเป็นที่ศรัทธาเคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป ต่อมาได้มีผู้มานิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก เกียรติคุณของท่านยิ่งได้รับความเชื่อถือมากขึ้นอีก เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ทำให้บรรดาทหารเรือส่วนใหญ่เลื่อมใสมาสักการะท่านเป็นจำนวนมาก ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2479 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูประศาสน์สิกขกิจ

หลวงพ่อพริ้ง ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2490 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สิริอายุได้ 83 ปี พรรษา 63

พริ้ง อินฺทโชติ

พริ้ง อินฺทโชติ

Prin Inthachot Born in 1870, in the reign of King Mongkut. He was a native of Klongsan, on the Thonburi side or in Thonburi province, at that time was the son of Mr. Wien and Mrs. Sun Iamtos, ordained as a novice at the age of 7 years.

Studying the discipline and practicing Vipassana meditation with Phramongkolthepmuni. (Phra Achan Iam) strictly. In the year 1890 he was ordained at Wat Thong Noppakhun.

You have beautiful practices. Always go out and seek solitude to the forests of the mountains, Lam Na Phrai, always.

It is believed and respected by the general population. Later, people invited him to be the abbot of Wat Bang Pakok. His honor was even more trusted.

Reverend Father Pring He died in the year 1947, corresponding to the reign of King Ananda Mahidol. Phra Attharamathibodinthon Sirindhorn, age 83 years old, year 63

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

แก้ว พระวรคุณญาณมุณี

แก้ว พระวรคุณญาณมุณี เป็นพระสงฆ์ไทยสังกัดมหานิกาย นามเดิม “แก้ว” โดยอุปสมบทจากวัดพระทรง หลังจาก 3 พรรษาแล้วได้ไปจำพรรษาในถ้ำเขาหลวง 1 พรรษา

จำพรรษาที่วัดในปากทะเล หลังจากนั้นจึงได้ธุดงค์เลียบชายฝั่งทะเลไปภาคตะวันออก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี บ้านบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม แขวงเมืองเพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรี)

เมื่อเจริญวัยได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดพระทรง ตำบลท่าราบ อำเภอคลองกระแชง (อำเภอเมืองเพชรบุรี) แขวงเมืองเพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรี)

ได้เป็นสหธรรมิกร่วมสมัยกับหลวงพ่อมี วัดพระทรง โดยจำพรรษาอยู่ 3 ปี ก่อนที่จะไปจำพรรษาอยู่ในถ้ำเขาหลวง ตำบลคลองกระแชง อำเภอคลองกระแชง (อำเภอเมืองเพชรบุรี) แขวงเมืองเพชรบุรี

พรรษา ณ วัดในปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หลังจากนั้นจึงได้ร่วมกับพระภิกษุธุดงค์ออกจากวัดปากทะเลเลียบชายฝั่งไปยังภาคตะวันออก ไปจำพรรษาอยู่ ณ วัดเครือวัลย์ แขวงเมืองบางปลาสร้อย (จังหวัดชลบุรี)

หลวงพ่อแก้ว ขณะอยู่วัดในปากทะเล ซึ่งเป็นช่วงที่พระภิกษุจะต้องออกกำลังก่อสร้างวัดเอง ก็ได้มีการแจกวัดถุมงคลสำหรับโยมที่ได้นำซุงมาถวายวัดเพื่อใช้ในการก่อสร้างวัด

แก้ว พระวรคุณญาณมุณี

แก้ว พระวรคุณญาณมุณี

Glass Phra Worakhun Yanamuni is a Thai monk under Maha Nikaya, formerly known as “Kaew”. He was ordained from Wat Phra Song. After 3 years, he went to Khao Luang Cave for 1 year.

Remember the Buddhist Lent at a temple in Pak Talay After that, he took a hike along the coast to the east. holding the position of abbot Wat Kruewan Chonburi Province Ban Bang Kaeo, Bang Kaeo Subdistrict, Ban Laem District Mueang Phetchaburi (Phetchaburi Province)

When he was growing up, he was ordained at Phatthasima, Phra Song Temple, Tha Rap Subdistrict, Khlong Krachaeng District. (Mueang Phetchaburi) Mueang Phetchaburi (Phetchaburi Province)

Being a contemporary Saha Dhammakaya with Luang Por Mee, Wat Phra Song for 3 years before going to live in Tham Khao Luang. Khlong Krachaeng Subdistrict Khlong Krachaeng District (Mueang Phetchaburi District) Mueang Phetchaburi Sub-District

Phansa at Wat Nai Pak Thale, Pak Thale Subdistrict, Ban Laem District Phetchaburi Province After that, he joined the monks on a pilgrimage from Wat Pak Thale along the coast to the east. to live in the Buddhist Lent at Wat Kruawan Mueang Bang Pla Soi Subdistrict (Chonburi Province)

Luang Por Kaew While at the temple in the mouth of the sea This is the period when the monks have to work on the construction of the temple themselves. Also, auspicious temples were distributed for Yom, who brought the logs to the temple for use in the construction of the temple.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ

สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทพนมดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระเกจิมหาเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณแห่งดินแดนอิสานใต้ พระมงคลรังษี,วิ. (สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ)

หลวงปู่ธรรมรังษีเป็นพระที่มีใจใฝ่ปฏิบัติสมาธิภาวนา และกรรมฐาน ได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กับการศึกษาพระเวทย์วิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์

จนมีวิชาแก่กล้าแตกฉานและเชี่ยวชาญหลายแขนงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน และจังหวัดใกล้เคียงในประเทศกัมพูชาในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่หลวงปู่ธรรมรังษีท่านอายุ ๒๐ ปี ท่านเน้นศึกษาสายพระเวทย์ วิทยาคมจากครูบาอาจารย์หลากหลายสำนัก รวมทั้งศึกษากับพระสังฆราชชวน นาถ (พระสังฆราชองค์ก่อนในยุค ๒๔๙๐)

พระสังฆราชชวน นาถ ท่านเป็นมหาปราชญ์แห่งประเทศกัมพูชา หลวงปู่ธรรมรังษีท่านเรียนพระเวทย์เขมรโบราณชั้นสูง ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี (ถึงอายุ ๕๕ ปี) ควบคู่กับการปฏิบัติกรรมฐาน ก่อนที่หลวงปู่ธรรมรังษีจะหันมามุ่งเน้นการปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังเพียงอย่างเดียวในครั้งเวลาต่อมาในขณะนั้นหลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์ เป็น “ พระครูธรรมรังษี “ เป็นเจ้าคณะอำเภอโมงรือแซ็ย

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ ขณะที่สงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชาร้อนระอุถึงขั้นวิกฤตนั้นหลวงปู่ธรรมรังษีในฐานะทายาทผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตกอยู่ในฝ่ายตรงข้ามเขมรแดง เนื่องจากวัดวาอารามในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดพระตะบอง

สุวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ

Suwat Ching Former Abbot of Wat Phra Phutthabat Phanom Din, Tha Tum District, Surin Province He is a monk, a senior monk who has knowledge of the land of the Southern Isan. Phra Mongkhon Rangsee, Wi. (Suwat Janthasuwanno) Luang Pu Thammarangsee is a monk who has a heart to practice meditation and meditation. He has studied Vipassana meditation along with studying Phra Wet Wittayakom from monks.

Till there are old, bold and proficient subjects in many fields that are respected by the villagers. and nearby provinces in Cambodia at that time very much Ever since Luang Pu Thammarangsee, he was 20 years old, he focused on studying the Vet. Science from teachers from various schools including studying with Patriarch Chuan Nath (the first bishop in the 1947 era).

Patriarch Chuan Nath, the great philosopher of Cambodia. Reverend Grandfather Thammarangsee studied high-class ancient Khmer magic for 35 years (up to the age of 55) along with meditation practice. Before Luang Pu Thammarangsee turned to focus only on serious meditation practice, later at that time Luang Pu was given the title of “Phra Kru Thammarangsee” as the abbot of Mong Rue Sai District.

In 1875, as the civil war in Cambodia heated up to a critical point, Luang Pu Thammarangsee, as the successor to Buddhism, fell in opposition to the Khmer Rouge. Because of the temples in nearby provinces of Battambang Province

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

สุข สุจิตโต

สุข สุจิตโต เป็นพระคณาจารย์อีกรูปหนึ่ง เป็นผู้มีเมตตาสูง ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อหนึ่ง วัดห้วยโรง เพชรบุรี ท่านจึงมีวิทยาคมไม่แพ้เกจิอาจารย์อื่น ๆ

ในรุ่นราวคราวเดียวกับท่านเป็นที่เคราพนับถือของชาวบ้านในถิ่นนั้นตลอดจนถิ่นอื่น ๆ เป็นอันมาก วัตถุมงคลของท่าน สร้างไว้ ก็มีเหรียญ พระปรกใบมะขาม และลูกอม ดีทางเมตตาและป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ

ท่านมีนามเดิมว่า ทองสุข กลิ่นนาค เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 ที่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บิดามารดามีอาชีพทำนา อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2464

มีพระอธิการหนึ่ง วัดห้วยโรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์นิ่ม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เซ่ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า สุจิตโต

ในระหว่างที่เป็นพระได้ศึกษาวิชาอักขระขอมจนแตกฉาน ต่อมาจึงได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบันไดทอง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2479 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส และได้รับสมณศักดิ์ต่าง ๆ มากมาย

สุข สุจิตโต

สุข สุจิตโต

Suk Suchitto is another teacher. high-minded He was a disciple of Luang Por Nueng, Wat Huai Rong, Phetchaburi, so he had the same wisdom as the other masters.

At the same time as him, he was revered by many villagers in that area as well as in many other places. His sacred objects were created with coins, tamarind amulets and candies

He was born on February 24, 1897 at Village No. 2, Huai Rong Sub-district, Khao Yoi District, Phetchaburi Province. Parents are farming Was ordained in 1921

There is a rector of Wat Huai Rong as a preceptor. Phra Ajarn Nim as a monk Phra Ajarn Seng is a monument Received the nickname Suchitto

During his time as a monk, he studied the Khmer character subject until he became fluent. Later, he went to live in the Buddhist Lent

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล อดีตเจ้าอาวาสวัดในปากทะเล พระสงฆ์ไทยสังกัดมหานิกายผู้มีชื่อเสียงในแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งท่านเป็นชาวหมู่บ้านตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ถึอกำเนิดในครอบครัวชาวสวน อาศัยในหมู่บ้านตะปอนน้อย ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่ออายุครบบวชก็ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดประยุรวาศาวาส (วัดรั้วเหล็ก)

จังหวัดธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2406 ภายหลังได้ออกธุดงควัตรไปพบชาวอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จึงได้เดินทางมาอยู่วัดในปากทะเล (วัดปากทะเล) ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีพระวรคุณญาณมุณี (แก้ว)

เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาพระอธิการปลอดได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อแก้วให้อยู่ดูแลรักษาวัด และเป็นเจ้าอาวาสต่อมา พระอธิการปลอดได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลปากทะเล

ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันพัฒนาบูรณะวัดในปากทะเล ได้มีการสร้างกุฏิเพิ่มขึ้นใหม่อีก ๔ หลัง

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล

พระอธิการปลอด วัดในปากทะเล

The Rector is not free. Temple in Pak Talay Former Abbot of Wat Pak Talay Thai monks belong to the famous Maha Nikaya on the western coast in Ban Laem District.

Phetchaburi Province He is a native of Tapon Noi Village, Khlung District, Chanthaburi Province

Born in a farmer family Lives in Tapon Noi Village, Tapon Subdistrict, Khlung District, Chanthaburi Province When he was ordained, he was ordained at Phatthasima, Wat Prayurawatsawas. (Measure the iron fence)

Thonburi Province in 1863 after he went out to meet the people of Ban Laem District. Phetchaburi Province Therefore, he traveled to Wat Nai Pak Thale (Wat Pak Thale), Tambon Pak Thale, Ban Laem District. Phetchaburi Province which has Phra Worakhun Yanmuni (Kaew)

Be the abbot Later, the rector was assigned by Luang Por Kaew to take care of the temple. and later abbot The rector was free to join with the villagers of Pak Thale Subdistrict.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

ตัด ปวโร

ตัด ปวโร สมณศักดิ์เดิมคือ พระครูบวรกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดชายนา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรรูปหนึ่ง

พระพุทธวิริยากร (ตัด ปวโร) เป็นพระเกจิที่มีวิชาอาคมในด้านปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ท่านเป็นพระที่ชอบเรียนวิชาอาคมมาก สนใจตั้งแต่ยังหนุ่ม ท่านบอกว่า “สมัยก่อน ปี 2496 เอาหมด เอาทุกอย่างที่ไหนเขาว่าดีไปหมด

ท่านเรียนวิชาการทำ “ตะกรุด” จาก ล.พ.ทอง อยู่ที่วัดเขากระจิวและ เรียนตำราของ ล.พ.กริช ที่ตกทอดมาซึ่งเป็นพระยุคเก่าเป็นอาจารย์สาย ล.พ.กุน วัดพระนอน เรียนทำ “ปลัด” จาก ล.พ. ชุ่ม

วัดกุฏิบางเค็ม ซึ่งมีเคล็ดลับว่าให้ใช้ “ไม้ผูกคอตาย ทำถึงจะดี” และ ท่านยังได้เดินทางไปต่อวิชากับ ล.พ.ทองศุข วัดโตนดหลวง รวมทั้งอีกหลายอาจารย์

ท่านเป็นพระที่ใฝ่หาความรู้วิชาอาคมต่างๆ อย่างจริงจัง วัตถุมงคลของท่านนั้นทำเพื่อแจกและให้แก่ผู้ร่วมทำบุญบูรณะวัดอย่างแท้จริง หลวงพ่อไม่อวดตน ไม่ให้สัมภาษณ์หรือนำเรื่องของท่านและวัตถุมงคลไปลงหนังสือ

ตัด ปวโร

ตัด ปวโร

cut Pawaro was originally Phrakhru Bowonkit Kosol Former abbot of Wat Chai Na, Tha Yang District, Phetchaburi Province He is a monk of the Phet River Valley.

Phra Buddha Wiriyakon (Tad Pawaro) is a monk who has magical skills in consecrating amulets. He is a monk who likes to study magic very much. Interested since I was young, he said, “In the past, in 1953, I took it all away. Wherever everything was taken, they said it was all good.

He studied the making of “Takrut” from LP Thong at Wat Khao Krachiew and studied the textbooks of LP Krit passed down, an old monk who was a late LP Kun, Wat Phra. Sleep, learn how to make “Permanent” from LP Chum.

Wat Kuti Bang Khem Which has a secret to use “Hanging sticks to do good things” and he has also traveled to continue with LP Thongsuk, Wat Tanod Luang, as well as many teachers.

He is a monk who seriously seeks knowledge of various magical arts. His sacred objects are made to give away and give to those who make merit and truly renovate the temple. Father does not boast. Not giving interviews or bringing your story and sacred objects into the book.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

คง ฐิตวิริโย

คง ฐิตวิริโย ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง องค์แรกและองค์ปัจจุบัน ชื่อเกิดของท่านคือ นายคง แก่นไม้อ่อน ท่านเกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2466 ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บ้านบางพลับน้อย ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คน วัยเด็ก ท่านได้ย้ายจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยย้ายมาอยู่กับย่าพลอย

ท่านก็เป็นผู้ดูแลด้านการศึกษา อบรมเลี้ยงดูให้เป็นคนดี ท่านได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศโรงเรียนนี้จะอยู่ใกล้ ๆ กับ วัดชีประชาอินทร์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เรียนได้ 2 ปี

ก็ย้ายออกเนื่องจากญาติของท่านต้องย้ายมารับราชการที่จังหวัดภูเก็ต และย่าพลอยได้ส่งหลวงพ่อท่านไปอยู่ที่วัดปากท่อ จ.ราชบุรี หลวงพ่อท่านได้เรียนหนังสือที่วัดปากท่อ 3 ปี

ต่อมาท่านก็กลับมาอยู่ที่ภูเก็ตกับย่าพลอยเหมือนเดิม แต่ต่อมาคุณยายพลอยได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคอหิวาตกโรค ทำให้ชีวิตของท่านอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย

คง ฐิตวิริโย

Kong Thitwiriyo He is the abbot of Wat Khao Kling. The first and the present His birth name was Mr. Kong Kaenmai-on. He was born on September 19, 1923, corresponding to the end of the reign of King Rama VI. At Ban Bang Phlap Noi, Bang Phlap Subdistrict, Song Phi Nong District, Suphan Buri Province, there are 4 siblings with the same parents. As a child, he moved from Suphan Buri to live in Phetchaburi. By moving in with Grandma Ploy

You are an education administrator. Nurtured to be a good person He attended Benchamathep Uthit School, this school is located near Wat Chee Pracha In, Muang District, Phetchaburi Province, studying for 2 years.

He moved out because his relatives had to move to work in Phuket. and Grandma Ploy sent Luang Pho Than to live at Wat Pak Tho, Ratchaburi Province. Luang Pho Than has studied at Wat Pak Tho for 3 years.

Later, he returned to Phuket with Grandma Ploy as usual. But later Grandma Ploy passed away from cholera. Make your life alone.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

พระครูธรรมธรแล

พระครูธรรมธรแล ทิตฺตพฺโพ นามเดิมชื่อ นายแล วาดวงศ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น อยู่วงศ์) เกิดเมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 เดือน 8 แรม 8 ค่ำ ปีมะโรง ณ บ้านไร่สัตว์ หมู่ 8 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ นายอยู่ นางทอง วาดวงศ์ มีพี่น้อง 7 คน เป็นชาย 4 หญิง 3 คน โดยหลวงพ่อเป็นคนที่ 6

เมื่ออายุครบ 20 ปี จึงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดหนองไม้เหลือง จ.เพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2477 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8) โดยมีหลวงพ่อใหม่ วัดเขาทโมน เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีหลวงพ่อชื่น หลวงพ่อยอด หลวงพ่อเพลิน

วัดหนองไม้เหลือง เป็นพระคู่สวด เมื่อบวชแล้วได้จำพรรษา และร่ำเรียนวิชาต่างๆ อยู่กับหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง ด้วยความสนใจใฝ่รู้ในสรรพวิชาต่างๆ เมื่อร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อเพลินจนหมดสิ้นแล้ว ท่านจึงได้เดินทาง ไปร่ำเรียน วิชาคาถาอาคมจากพระคณาจารย์ชื่อดังต่างๆ ทั่วประเทศ

เรียนวิชาหนุมานกับหลวงพ่อพระครูสันต์ วัดเขาวัง จ.เพชรบุรี เรียนวิชาทำตะกรุดครั่งจากหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง

พระครูธรรมธรแล

พระครูธรรมธรแล

Phra Kru Thammathornlae Dittapho, formerly known as Mr. Lae Wadwong (now changed to Yoowong), was born on Wednesday, July 19, 1914, the 8th month of the 8th lunar month, the Year of the Dragon at Ban Rai Suat, Village No. 8, Rai Makham Subdistrict. Ban Lat District, Phetchaburi Province, is the son of Mr. Yu, Mrs. Thong Wadwong, has 7 siblings, 4 males, 3 females, with Luang Pho being the 6th.

At the age of 20, he was ordained as a monk at Wat Nong Mai Leuang, Phetchaburi Province on Sunday, June 24, 1934 (9th waxing moon of the 8th month), with Luang Por Mai, Wat Khao Thamon as preceptor. and with Luang Pho Chuen, Luang Pho Yot, and Luang Pho Plearn.

Wat Nong Mai Lueang as a monk When ordained, remember the Buddhist Lent and study various subjects with Luang Pho Plearn Wat Nong Mai Lueang with interest and curiosity in various subjects After studying the subjects with Luang Por Plearn until the end Therefore, he traveled to study magic spells from various famous monks. Nationwide

Learning Hanuman with Luang Por Phra Kru San, Khao Wang Temple, Phetchaburi Province, learning to make Takrud Krang from Luang Por Thongsuk. Wat Tanot Luang

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

หลวงปู่จื่อ

หลวงปู่จื่อ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) บริเวณวัดเขาตาโงะอุดมพร ตำบลหนองบัวระวี อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ นาย ณรงค์ อู๋ซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางวันดี วันซื่อ นายกรัฐมนตรีกาชาด

นางสวนญ่า กุลสุวรรณ นายอำเภอหนองบัวระเหว และลูกศิษย์กว่า 10,000 คนจากทั่วประเทศรวมตัวกันเพื่อร่วมแสดงมุทิตาคุณ หลวงปู่ชือ พัทธมุตโต พระครูสุวิมล ภาวนาคุณ เนื่องในโอกาสเจริญวัฒนามงคล 76 ปี ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2562

ภายในบริเวณวัดมีพิธีสรงน้ำ ทำโรงทาน ฟังเทศน์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลสร้างเจดีย์ที่วัดเขาตาโง้วอุดมพรด้วยความงดงามยิ่งใหญ่ โดยบรรยากาศทั่วไปในงานตั้งแต่เช้ามีคณะลูกศิษย์ พระสงฆ์ หลวงปู่ชือ พันธมุตโต และพระสงฆ์มาร่วมงานกันตั้งแต่เช้า และท่านที่ร่วมโรงทานนำอาหารมาแบ่งปันกันฟรีๆ

เช่น ข้าว ปลา อาหารคาว น้ำดื่ม โรงทานมากกว่า 1,500 แห่ง ซึ่งหลังจากร่วมแจกบิณฑบาตแล้ว ผู้คนก็ทยอยกันล้างน้ำ สวดมนต์อภัยพระภิกษุ ญาติที่ร่วมพิธีสรงน้ำพระได้รับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและขวัญกำลังใจเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้าร่วมงานนอกจากจะอาบน้ำและทำบุญแล้ว ยังสามารถชมการแสดงเชิดสิงโตและมังกรได้อีกด้วย ที่เดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์มาทำพิธีนี้ให้ท่านดูพร้อมประวัติโดยย่อ หลวงปู่ชือเป็นพระภิกษุที่อุปสมบทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ที่วัดศรีแก่งคร ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก่งโคร จังหวัดชัยภูมิ พระอุปัชฌาย์

คือพระโพธิญาณมุนี เขาเกิดในครอบครัวที่ยากจน บิดามีเชื้อสายจีน ชื่อนายห่าวแซ่จุง มารดาเป็นคนไทย นางพี ชเลวดี เขาได้รับการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และต้องออกมาช่วยที่บ้านและที่ทำงาน พอโตมาก็พึ่งฝีมือการเย็บผ้า เลยจ้างมาเย็บเป็นอาชีพ คุณมาทำงานที่ กทม. ทำงานที่ร้านเกาะเกียรติ ซึ่งเป็นร้านตัดเสื้อชั้นนำในเมืองหลวงในขณะนั้น

หลวงปู่จื่อ

Luang Pu Chu The reporter reported that today (June 17, 2019) in the area of ​​Wat Khao Ta Go Udomphon. Nong Bua Rawee Subdistrict Nong Bua Rawe District Chaiyaphum Province Mr. Narong Wuxiu, Governor of Chaiyaphum Province, Mrs. Wandee Wansue, Prime Minister of the Red Cross.

Mrs. Suanya Kulsuwan, Nong Bua Rawe District Chief And over 10,000 students from all over the country gathered to join in the performance of Luang Pu Chue Phatthamutto, Phra Kru Suwimon Phawanakhun, on the occasion of the 76th anniversary of the auspicious occasion of the Wattana Mongkhon, from June 16-17, 2019.

In the temple grounds, there is a ceremony to bathe water, make alms canteens, listen to sermons, make merit, make merit, build a pagoda at Wat Khao Ta Ngou Udomphon with great beauty. In the general atmosphere of the event since early in the morning, a group of disciples, monks, Luang Pu Chue, Phanthamutto, and monks joined together since early morning. And those who join the canteen bring food to share for free.

such as rice, fish, savory food, drinking water, more than 1,500 alms canteens, which after participating in the distribution of alms People gradually washed the water. Pray for forgiveness monks Relatives who attended the bathing ceremony received commemorative coins and morale as well.

However Those who attended the event, besides bathing and making merit, You can also watch lion and dragon dance performances. who came from Nakhon Sawan to perform this ceremony

Phra Bodhiyanmuni He was born into a poor family. Father is of Chinese descent Name Mr. Hao Sae Jung Her mother is Thai, Mrs. Phi Chalawdee. He was educated only in Grade 4 and had

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

ธงชัย ธมฺมธโช

ธงชัย ธมฺมธโช เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ รองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานมูลนิธิร่มฉัตร

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มีนามเดิมว่า ธงชัย เอี่ยมสอาด เกิดเมื่อวันวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ภูมิลำเนาอยู่บ้านแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร)

เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุวรรณธีราจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสุนทรคุณธาดาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ธมฺมธโช

ธงชัย ธมฺมธโช

ธงชัย ธมฺมธโช

Thongchai Dhammathacho is the Mahanikai Royal Highness. Currently holding a position Large primate Director of the Sangha Association Assistant Abbot Wat Traimit Wittayaram Worawihan Former Advisor to the Primate Region 8, Public Welfare Department Deputy Maekong Tham Sanam Luang Supervise the International Relations Department And President of Romchat Foundation.

Somdet Phra Maha Rachamongkol Muni formerly known as Thongchai Iamsa-at was born on Saturday, February 21, 1953. Hometown is Ban Laem Khae. Na Pradu Subdistrict, Phan Thong District, Chonburi Province

Friday, December 8, 1967, at the Ubosot, Wat Traimit, Wittayaram. With Phra Dharma Veeranuwat (Sawai Thitveiro) Abbot of Wat Traimit Wittayaram Preceptor And ordination as a monk on Friday 19 April 1974 at the Ubosot, Wat Traimit, Wittayaram With Phra Wisuthathipadee (Sawai Thit Wiro)

He is preceptor. Phra Suwan Thiracharn is a lecturer. Phra Sunthon Khun Thada is the young monk named Dhammathacho.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง