พระอุปคุต

พระอุปคุต พระอุปคุปต์ (Upagupta) เป็นหนึ่งในพระที่สำคัญในช่วงของพระเจ้าอโศกมหาราช [และเป็นนักเทศน์นิกาย Sorasavati ชื่อ “Upakut” หมายถึง “ผู้คุ้มครอง”

พระอุปคุตเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอินเดียมอญและชาวไทยและชาวอีสานเคารพนับถือ ในอดีตมอญได้นำบัวเค็มมาถวายพระมหากษัตริย์ ในขณะที่ท่วงท่าของเขาคือแม้แต่กษัตริย์จุฬาลงกรณ์ยังได้พูดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิธีในเวลาสิบสองเดือน

เชื่อว่าพระอุปคุตมีพลังเหนือธรรมชาติในการดับพระสวามี มีเรื่องราวที่ปลายศตวรรษที่ 2 หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระพุทธเจ้าใน Patlabutra, Rajathanee (ตอนนี้เมืองปัฏนาตอนใต้ของอินเดีย) King Ashoka มหาราชบัลลังก์ในเวลานั้นชื่นชมอย่างมากในพระพุทธศาสนา

เฉลิมฉลองเจดีย์ทั้งหมดที่เขาสร้างขึ้นมาก 7 ปี 7 เดือน 7 วัน แต่เป็นการผจญภัยโดยปีศาจดังนั้นเขาจึงเชิญพระอุปคุตขึ้นมาปราบปราบมารจนยอมแพ้  จากนั้นพระอุปคุตมีชื่อเสียงในการเอาชนะปีศาจ ชื่ออื่นของเขาคือ “พระบัวเข็ม”

ในปัจจุบันยังมีความเชื่อในหมู่คนไทยว่าพระบัวเคมหรือพระอุปคุตยังคงมีชีวิตอยู่ทุกวันถึง 15 คืนที่ตกในวันพุธ คนไทยถูกเรียกว่า “วันเพ็ญพุด” พระอุปคุตจะออกบิณฑบาตในพระหนุ่ม และจะออกมาตอนเที่ยงคืนด้วยเหตุนี้จึงมีธรรมเนียมในการให้ทานตอนกลางคืน

พระอุปคุต

Upagupta was one of the important monks in the period of Ashoka the Great [and was a Preacher of the Sorasavati sect. The name “Upakut” means “protector”.

Phra Upakut is a sacred object respected by the Indian Mon and the Thai people and the northeast. In the past, Mon brought Bua Khem to King Mongkut. While his tonsure was Even King Chulalongkorn Also spoke about the history of the royal ceremony for twelve months

Believe that Phra Upakut has the supernatural power to quench the Sawasdee. There is a story that, around the end of the 2nd century AD, after Buddha’s death in Patlabutra, Rajathanee (Now Patna City Southern India) King Ashoka the Great The throne at that time Highly admired in Buddhism

Celebrated all the pagodas that he built great 7 years 7 months 7 days, but was adventurous by the devil He therefore invited Phra Upakut to subdue the Devil until giving up. Then Phra Upakut was famous for defeating the Devil. His other name is “Phra Bua Khem”.

Currently, there is still a belief among Thais that Phra Bua Khem or Phra Upakhut still lives every day up to 15 nights that falls on Wednesday. Thai people are referred to as “Wan Peng Pup” Phra Upakhut will issue alms in a young monk. And will come out at midnight For this reason there is a tradition of giving alms to the night.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ข้ามนามสกุลจากเดิมชื่ออัมพรประสาททัตพงษ์ชายาอามาโรเป็นผู้เฒ่า กางเขนทองคำครั้งที่ 20 ของกรุงรัตนโกสินทร์

โดยเริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตย์มหาสีมารามราชวรวิหารประธานคณะสงฆ์ใหญ่คณบดีคณะสถานกงสุลยุติธรรม

สมเด็จพระเจ้าอริยวงศ์ขันธ์ชื่อเดิมคืออัมพรประสาทพัทธพงศ์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2470 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 เดือน 7 ปีที่ตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรีพระชนกมีชื่อว่า Countprasatthaphong พระชนกนีชื่อว่าตันประสงค์พัฒน์พงศ์เป็นบุตรคนที่ 2 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 9 คน

หนึ่งในนั้นคือพระธรรมวุฒิจันทร์ (ไสววัฒโน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศ์สราญวรวิหารราชบุรีครอบครัวเป็นอาชีพค้าขาย

เรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนเทวานุเคราะห์เลขที่ 4 ปีกตำบลโคกกะเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจนถึงสิ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วไปเรียนต่อที่โรงเรียนพะเยาวัดพวนพูนจนจบชั้นป. 4 ในปี พ.ศ. 2480 .

7 กุมภาพันธ์ 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้พระมหามุนีมุนีเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แห่งที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

และดำเนินการจัดทำพิธีในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.50 น. ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุโดยเชิญสมาชิกสมาคมพระเถรสังฆราชาเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเข้าร่วมพิธี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

Somdej Ariyawongkhakan Patriarch Crossing the surname of the original name Amporn Prasatthapong Chaya Amaro is a patriarch. 20th Golden Cross of the Rattanakosin

By starting his position on 12 February 2017 and being the abbot of Wat Ratchabophit Sathit Mahasimaram Ratchaworawihan President of the Synod Large Dean of the Faculty of Justice Consulate of the holy mission

Somdej Ariyawongkhakan The original name is Amporn Prasatthaphong, born on Sunday 26 June 1927, corresponding to a 12-month lunar month of 7 years at Bang Pa Subdistrict, Mueang District, Ratchaburi.

Ratchaburi Phrachanok named Countprasatthaphong. Phrachanani named Tanprasattaphong is the 2nd child from a total of 9 brothers and sisters.

One of them was Phra Dharmavuthachan (Sawai Wattano), a primate counselor in Ratchaburi province. Abbot of Wat Si Suriyawongsaram Worawihan Ratchaburi The family is a trading career.

Study elementary school at Devanukroh School No. 4 Wing, Khok Kathiam Subdistrict, Mueang District, Lop Buri Province Until the end of grade 1, then continue to study at the local school of Wat Phanuen Phlu until the end of grade 4 in the year 2480.

7 February 2017, King Vajiraklao With a royal command to establish the King Maha Muni Wong as the 20th patriarch of Rattanakosin

And proceeded to perform the royal ceremony on 12 February 2017 at 16.50 hrs. At the Ubosot, Wat Phra Si Rattana By inviting the King Member of the Sangha Synod Association, Region Primate and Provincial Primate throughout the Kingdom Join the royal ceremony

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

หลวงปู่ผินะ

หลวงปู่ผินะ ปิยธโร เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2456 ที่อำเภอหัวลำโพงอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี ในช่วงวัยเด็กของเขาเขามีโรคที่รักษาไม่หาย หลังจากร้องไห้ทุกครั้งคุณมักจะวาดจนกระทั่งใบหน้าเป็นสีเขียว และแม่ก็พาเขาไปพบแพทย์ หลวงพ่อสินบอกว่าชื่อทวายเป็นคดีที่มีความหมาย

ดังนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Phina หมายถึงหันหลังกลับเปลี่ยนทิศทางไม่แยแสหรือเลิกกัน ตั้งแต่นั้นมาสภาพดังกล่าวได้ลดลง หลังจากนั้นหลังจากพ่อของเขาเสียชีวิต เขาจึงบวชเป็นสามเณร และเมื่อเขาออกบวชแล้วเขาก็บวชเป็นพระในปี 2481 ที่วัดหนองเต่าโดยมีพระครูอุดมคุณาผล

อำเภอทัพทันคณบดีเป็นพระอุปัชฌาย์และพระมหาอำนวยเป็นปราชญ์ในขณะที่เป็นพระคุณได้ขอให้เจ้าอาวาสเดินทางไกลในฤดูฝน วัดเกาะเทพโธหลังจากบวชเพียง 20 วันเขาขอให้สวมใส่ เพราะเขายังกลัวความตายสามารถอยู่ได้เพียง 11 วัน

แม่ของเขาเสียชีวิตอีกครั้ง ต่อมาเขาได้รับคำสั่งเฉพาะให้พระภิกษุเพื่อรับร่างกายเพราะโรคลำไส้ สับลงไปในกระเพาะอาหารแล้วแยกให้เห็นคุณไม่สามารถกินอาหารได้นาน 3-4 วันและนอนไม่หลับ ดังนั้นขอให้เจ้าอาวาสอยู่ที่อื่นเป็นเวลา 5 วันและจากนั้นให้โยนตะไคร้ Malachite

สาธุคุณพ่อขามถามเขาและอีกหนึ่งพระที่กลัวผีแล้วสอนว่าร่างของซัมซันเป็นเหมือนพวกเรา ทำไมคุณถึงเกลียดมัน? ต่อมาเขาก็อยู่กับหลวงพ่อขามที่วัดเกาะเทพโพธิ์

การพักอยู่ในหนึ่งเดือนเต็มจะหยุดกลัวผีหลังจากนั้น Nueng ไปแสวงบุญเพื่อหาอาจารย์เพื่อศึกษาวิปัสสนา

หลวงปู่ผินะ

Reverend Grandfather Phina Piyatharo, born on March 1, 1913, at Hua Lamphong District, Thap Than District, Uthai Thani. During his childhood, he had incurable diseases.

After every cry You tend to draw until the face is green. And the mother took him to the doctor. Luang Pho Sin said that the name Dawei is a meaningful case

Therefore changed its name to Phina, meaning to turn back, back, change direction, indifferent, or break up. Since then, the said condition has subsided. After that, after his father died. He therefore ordained as a novice.

And when he was ordained, he became ordained as a monk in the year 2481, at Nong Tao Temple, with Phra Kru Udom Kunaphon

Thap Than District Dean Is preceptor And Phra Maha Amnuay Is a Guru While being a monk You have asked the abbot to hike in the rainy season. Koh Thep Tho Temple After being ordained only 20 days, he asked to wear out. Because he was still afraid of the dead Can only stay for 11 days

His mother died again. Later, he was specifically directed to the monk Phina to take the body because of gut disease. Chopped into the stomach and then split to see You can not eat food for 3-4 days and have no sleep. Therefore requesting the abbot to stay elsewhere for 5 days and then to drown the Malachite Centipede

Reverend Father Kham then asked him and one more monk who was afraid of ghosts then taught that the body of Samsun is like ours. Why do you hate it? Later he was with Luang Pho Kham at Koh Thep Pho Temple.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

หลวงปู่แหวน

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เกิดในตระกูลช่างตีเหล็กเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2430 ซึ่งตรงกับเดือนจันทรคติที่สามของยี่ปีคุน ณ บ้านนาโป่งตำบลหนองใน (ตอนนี้ตำบลนาโป่ง) อำเภอเมืองจังหวัด เลยเป็นบุตรชายของคุณทรายและนางแก้วรามศิริโดยมีน้องเขยอีกท่านคือนางเบงราชศักดิ์รักษาและพ่อแม่ของเขาชื่อหยานซึ่งมีความหมายปรีชา

เมื่อเขาอายุประมาณ 5 ปีแม่ของเขาก็ล้มป่วย แม้ว่าจะได้รับการดูแลและการรักษาที่ดีจากสามี แต่อาการของเขาก็ลดลง ในท้ายที่สุดเมื่อเขารู้ว่าจะไม่รอดชีวิตมาได้อย่างแน่นอนเขาจึงเรียกหลวงปู่แหวนเข้ามาใกล้และบอกว่ามอบหมายให้เด็กคนหนึ่ง … แม่มีความสุขสำหรับเด็ก ๆ สมบัติใด ๆ ในโลกนี้ แต่ไม่มากนัก แม่ไม่มีความสุข

คุณแม่จะยินดีมากถ้าเด็กจะบวชเพื่อแม่ เมื่อเด็กถูกบวชและตายด้วยเสื้อคลุมสีเหลือง ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยล้ามีลูกมีภรรยา … สาธุคุณปู่แหวนพยักหน้ารับเพียงวิญญาณของเขาออกจากร่างกายไม่ช้ากว่าหนึ่งคืนในขณะที่ยายของคุณปู่แหวนกำลังนอนหลับอยู่ในความฝันที่แปลกประหลาด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลจากนั้นเขาก็นำความฝันมาสู่เด็ก ๆ และสาธุคุณปู่แหวน

ในวันถัดไปในคืนนั้นยายของฉันหลับและมีความฝันที่แปลกมาก ฝันว่าคุณนอนหลับอยู่ในดงขมิ้น จนกระทั่งลำตัวสีเหลืองอร่ามดูน่ารักและน่ารัก คุณยายเห็นว่าบุคคลนี้จะมีโชคลาภในการบวช ดังนั้นฉันอยากให้คุณเป็นพระตลอดชีวิต และขอให้ตายด้วยเสื้อคลุมสีเหลืองคุณไม่ต้องรู้สึกเหมือนมีลูกหรือภรรยา คุณทำได้มั้ย?

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

Reverend Grandfather Waen Suchinño, was born in the family of a blacksmith on January 16, 1887, coinciding with the third lunar month of Yi Pi Kun at Ban Na Pong, Nong Nai Subdistrict (now Na Pong Subdistrict), Muang District, Province. Loei, being the son of Mr Sai and Mrs. Kaewram Siri, with another sister-in-law, Mrs. Beng Rajasaksa, and his parents named Yan, meaning Preecha.

When he was about 5 years of age, his mother fell ill. Although receiving good care and treatment from her husband But His symptoms only subsided. In the end, when he realized that Would not have survived for sure, so he called Luang Pu Waen to come near and said entrusted that A child … A mother is happy for the children. Any treasure in this world, however many, may not matter. Mother is not happy.

Mother will be very pleased if the child will ordain for mother. When children are ordained and die with yellow robes. Don’t have to feel worn out Have children, have a wife … Reverend Grandfather Waen, nod Pick only His spirit left his body no sooner than one night,

while Grandpa Waen’s grandmother was sleeping deep in a strange dream. Which was a auspicious sign He then brought the dreams to the children and Reverend Grandfather Waen.

The next day, that night, my grandmother slept and had a very strange dream. Dreaming that you slept in the turmeric grove. Until the whole body of the glittering yellow looks cute and adorable. Grandma sees that this person will have a fortune in ordination.

Therefore, I would like you to become a lifelong monk. And asked to die with the yellow robes You don’t have to feel like having a child or a wife. Can you do it?

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

หลวงพ่อคำ

หลวงพ่อคำ ชาตสุโข มีพื้นเพมาจากจังหวัดอ่างทองเกิดในวันอังคารเดือนที่สาม (กุมภาพันธ์) ของปีงูปี พ.ศ. 2436 เป็นบุตรของพ่อแสงแสงศรีและแม่กลม แสงศรีครอบครัวของเขา แต่เดิมทำงานเป็นชาวนา มีพี่น้อง 5 คน ได้แก่ 1. นางกิตติพล 2. นางเล็ก 3. นายหาด 4. นางหนู 5. คือหลวงพ่อคำ

หลวงพ่อคำ ได้รับการบวชและอาศัยอยู่ที่วัดอำพวันอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง ตัวเขาเองเป็นลูกศิษย์ของวัดปราณีที่รับใช้หลวงพ่อทันตั้งแต่อายุ 8 ขวบ อยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อได้เตรียมเครื่องรางสำหรับการปีนเขาก่อนที่จะไปหาศิษยาภิบาลเขาบอกเขาว่า “พ่อลูก” เฉพาะตอนท้ายของคำ

เขาถามพ่อของเขาว่า “พ่อกำลังจะไปไหน” พ่อของเขาไม่ตอบสนอง เดินออกจากวัดต่อไป เขาวิ่งและตะโกนคำถามซ้ำแล้วซ้ำอีก ในที่สุดท่านผู้นั้นก็พูดว่า “ถ้าพ่อไม่พบอาจารย์ดีพ่อจะกลับมาภายใน 1 ปี แต่ถ้าเขาพบอาจารย์ที่ดีอย่ารอพ่อลูกชาย” จากนั้นเขาก็เดินออกจากวัดโดยไม่หัน กลับ.

เมื่อหลวงพ่อคำโตเป็นชายหนุ่มดังนั้นได้ยินว่าพ่อของเขาไปอาศัยอยู่ในถ้ำ ทางเหนือชื่อบ้านหนองหนอง พ่อของเขานอนอยู่คนเดียวในถ้ำ แต่บางคนบอกว่าเขานอนอยู่กลางป่า ชาวบ้านไปพบและพาเขาไปรักษาที่วัดอมแก้วอำเภอสวรรคโลกจนเสียชีวิต ก่อนถึงแก่กรรมชาวบ้านสอบถามชื่อนามสกุลและชื่อญาติ สาธุคุณพ่อคำจึงสามารถรู้ข่าวได้ในภายหลัง

Reverend Father Khamchatchat Sukho, originally from the Ang Thong province Was born on tuesday The third month (February) of the Year of the Snake, 1893 is the son of Father Saeng Saengsri and Mother Klom. Saengsri, his family, originally worked as a farmer. Have 5 siblings which are 1. Mrs. Khiplom 2. Nang Lek 3. Nai Haad 4. Nang Nu 5. is Luang Phor Kham

In which he is the youngest Later, the father of Luang Pho was ordained and resided in Wat Ampawan, Pa Mok District, Ang Thong Province. He himself was a pupil of Wat Prathanee, serving Luang Pho Than since 8 years old. One day, Luang Pho prepared an amulet for hiking Before going to the pastor, he told him, “Father, son.” Only the end of the word.

He asked his father that “Where is the father going?” His father did not respond. Continue to walk out of the temple. He ran and shouted questions repeatedly. Finally, His Highness turned and said “If Father does not meet the Master well Father will return within 1 year, but if he finds a good teacher Don’t wait for the father, son. “Then he walked out of the temple without turning back.

When Luang Phor Kham To was a young man Therefore heard that His father went to live in a cave. In the north, the name is Ban Nong Nong. His father was lying alone in a cave, but some said that he was lying in the middle of a forest.

The villagers went to meet and brought him to treat at Omkaew Temple, Sawankhalok district until passing away. Before passing away, the villagers inquired the name, surname and names of their relatives. Reverend Father Kham therefore can know the news later

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

หลวงปู่นรสิงห์
หลวงปู่ฤาษีลิงดำ
หลวงปู่สรวง

หลวงพ่อทองอยู่

หลวงพ่อทองอยู่ จนฺทสาโร วัดบางเสร่งคงคาตำบลเกษรที่มีชื่อเสียงของตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดสามัคคีบรรพตตอนนี้เขาอยู่ในวัดที่วัดบางเสร่งคามราม สำหรับประชาชนและลูกศิษย์ของคุณซึ่งแพร่กระจายไปทั่วทุกส่วนของประเทศเพื่อบูชาพระวิหารจนถึงทุกวันนี้

หลวงพ่อทองอยู่ ชื่อเดิมของเขาคือ “ทองอยู่” นามสกุล “บุญเรือง” เขาเกิดที่บ้านบางเสร่ชื่อพ่อคือผึ้งชื่อแม่คือฮันเกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2430 (ตรงกับวันอังคารวันจันทรคติ 14 เดือน 1 ปีมีพี่น้อง 8 คนในวัยเด็กครอบครัวของคุณอพยพไปทำ อาศัยอยู่ที่ตำบลบางโฮ (คลองด่าน) อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเขาออกบวชเมื่อ พ.ศ. 2450 (อายุ 20 ปี) เขาบวชที่วัดโคตาวารี (วัดบางเหี่ยว) อำเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยพระอุปัชฌาย์คือพระครูพิพัฒน์นิธิฐกิจ (ปาน) วัดบางเหี่ยว

ศึกษาคำสอนเรื่องวินัยและการศึกษาในนิกายต่าง ๆ จากหลวงพ่อปานตลอดระยะเวลา 8 ปี เขาไปปีนเขากับหลวงพ่อปานตลอดเวลา เมื่อหลวงพ่อปานถึงแก่กรรมและทำพิธีเผาศพของหลวงพ่อปาน

เขาออกจากสิกขาหลังจากพ่อของเขามาที่บางเสร่ ช่วยในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ช่วยพ่อของเขาตามความสามารถของเขาและมีครอบครัวที่มีชีวิตอยู่ทางโลกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปีจนกระทั่งในปี 1920 (อายุ 33 ปี)

ภรรยาของคุณให้กำเนิดลูกคนที่ 3 ภรรยาเสียชีวิต แต่เด็กปลอดภัย เขาเสียใจด้วยความทุกข์ยาก การให้เด็กคนอื่นเป็นบุตรบุญธรรมอย่างสมบูรณ์ เมื่องานศพของภรรยาเสร็จสมบูรณ์

หลวงพ่อทองอยู่ จนฺทสาโร

Reverend Father Thongyoo Bang Saray Kongkharam Temple The famous maestro of Bang Sare Subdistrict, Sattahip District, Chon Buri Province Was the beginning of the construction of Wat Samakkhi Banphot

Now he is in the temple at Wat Bang Sare Kongkharam. For the people And your pupil Which has spread throughout all parts of the country to worship on the temple to this day

Reverend Father Thongyoo His former name was “Thong Yu” surname “Bunrueang”. He was born in Ban Bang Sare, father’s name is Bee, mother’s name is Hun, born on January 15, 1887 (corresponding to Tuesday,

14 lunar months 1 year There are 8 brothers and sisters. In the childhood, your family migrated to make a living at Bang Hoe Subdistrict (Khlong Dan), Bang Bo District, Samut Prakan Province.

When he was ordained in 2450 B.E. (aged 20 years), he was ordained at Wat Khotawari (Bang Hiao Temple), Khlong Dan, Samut Prakan Province. With the preceptor, namely Phra Kru Phiphat Nirithakit (Pan), Bang Hiao Temple

Studied the teachings of discipline and education in various sects From Luang Pho Pan throughout the period of 8 years. He went hiking with Luang Pho Pan all the time. When Luang Por Pan passed away And completed the cremation ceremony of Luang Pho Pan

He left Sikkabt after his father came to Bang Saray. Help in various careers Help his father in accordance with his ability And have a family Lived a secular life for a period of not less than 6 years, until in the year 1920 (age 33 years),

your wife gave birth to the 3rd child. The wife died but the child was safe. He was saddened with misery. Giving a child to someone else is entirely adopted. When the funeral of the wife was completed

ขอบคุณข้อมูลจาก google

หลวงพ่อพัฒน์

พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

หลวงพ่อสมหวัง

หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

หลวงปู่บุญ ชาตะเมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๑๐การสำรวจสำมะโนประชากรใกล้กับวันที่ 3 กรกฎาคมพุทธศักราช ๒๓๙๑

นายชาตรีบ้านท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร (ในเวลานั้นยังคงเป็นบ้านใหม่ในเมืองนครชัยศรีจังหวัดนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมถูกย้ายไปที่อำเภอกระทุ่มแบน Baen, จังหวัดสมุทรสาคร)

พ่อแม่พันธุ์ของคุณปู่เรียกว่า “แสง” บุญมามีชื่อ “ลิม” เขามีพี่น้องที่เหมือนกันเพื่อดูแลบุคคลเดียวกัน เขาเป็นพี่คนโตและมีพี่น้อง 5 คน

1 นางเอม 2. นางบาง 3. นางจันทร์ 4. นายปาน 5. นายคง

เมื่อ หลวงปู่บุญ เป็นเด็กตัวเล็กจงอยู่กับสุภาพบุรุษทั้งสองที่มีลักษณะแตกต่างจากเด็กไม่ยอมฆ่าสัตว์ที่ตัดชีวิตและไม่ชอบจับสัตว์มาเล่นด้วยการทรมานเหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ ทั้งคู่มีอาชีพในสาขานั้น ในขณะที่ไม่มีงานทำพวกเขาจะค้นหาปลาในหนองน้ำต่าง ๆ เพื่อที่จะปรุงอาหารและบริโภคอาหารอย่างชาวนาจำนวนมาก

และทั้งคู่ก็พาคุณไปด้วยเสมอเพราะเขาเป็นลูกชายคนแรกโดยมอบหมายให้เขาจับปลา ในตอนแรกเขาปฏิเสธที่จะไปกับเขาถูกดุโดยลูกศิษย์ว่าเขาพอใจมากที่สะพานของกระเป๋าตามเขาวันหนึ่งปลาจำนวนมากที่จับได้ทั้งมีความสุขที่จะปล่อยปลาจำนวนมากเมื่อเขากลับบ้านเขาเตรียมปลาที่จะปรุงอาหาร เมื่อมันถูกเปิดออกปรากฏว่าไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวในร่างกายของเขา

เมื่อถูกถามเขาบอกว่าปลาทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวไปพร้อมกัน ในวันนั้นแทบจะไม่มีอาหารกินทั้งบ้านแจมโกรธมากและไม่ลงโทษเขาอย่างรุนแรง หลังจากนั้นก็ไม่ได้พาเขาไปหาปลาอีกแล้วเขาก็กลายเป็นเด็กขี้เหงาง่วงนอนเบื่อชีวิตทางโลก

สาธุคุณปู่เคยบอกคนที่สนิทกับเขาว่าเขารู้สึกตั้งแต่เล็ก แต่น้อยว่าชีวิตในโลกเป็นวิธีการประหัตประหาร และมีความปรารถนาที่จะเข้าพระวิหารเพื่อบวชอย่างรวดเร็วและมีโอกาสเป็นพระภิกษุสามเณรเมื่ออายุ 13 ปีและมีชีวิตอยู่ในธรรมะเสมอหลวงปู่บุญ

หลวงปู่บุญ

Reverend Grandfather Boonchat, on the 3rd Monday of the 8th lunar month of the Year of the Monkey, Chulalongkorn, 1210 Census, close to 3 July, 2391 B.E.

Mr. Chatree Ban Tha Mai, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province (At that time, it was still a new home in Nakhon Chai Si City, Nakhon Chai Si Province, Nakhon Pathom Province, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, was moved to Krathum Baen District, Samut Sakhon Province.)

The grandfather’s parents are called “Saeng”. Boonma has the name “Lim”. He has the same siblings to look after the same person. He is the eldest and has 5 siblings.

1 Mrs. Emm 2. Mrs. Bang 3. Mrs. Chan 4. Mr. Pan 5. Mr. Kong

When Reverend Grandfather Bun is a small child, stay with both gentlemen who are different from children and refuse to kill animals that cut their lives and do not like to play animals with torture like other children. Both have careers in that field. While there is no work, they will search for fish in various swamps in order to cook and consume food like many farmers.

ขอบคุณข้อมูลจาก google

หลวงพ่อพัฒน์

พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

หลวงพ่อสมหวัง

หลวงปู่ฝั้น

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เกิดในวันอาทิตย์ที่ 14 ของเดือนจันทรคติที่ 9 ในวันเดียวกับวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ที่บ้านม่วงไข่อำเภอพนาอำเภอพรรณานิคม สกลนครเป็นบุตรชายคนที่ 5 ของเจ้าชายชัยกุม (หนู) ในตระกูล “สุวรรณรงค์” ซึ่งเป็นอดีตผู้ปกครองของพรรณนานิคม แม่ของเขาชื่อนุ้ยพระอาจารย์พัดลม นิสัยอ่อนเยาว์นิสัยดีมากมายขยันอดทนอุปสรรคช่วยงานของพ่อแม่โดยไม่ท้อถอย

เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เดือนจันทรคติของเดือนจันทรคติที่ 9 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ที่บ้านม่วงไข่ตำบลพนาอำเภอพนัสนิคม สกลนครเป็นบุตรชายคนที่ 5 ของเจ้าชายชัยกุม (หนู) ในตระกูล “สุวรรณรงค์” ซึ่งเป็นอดีตผู้ปกครองของพรรณนานิคม แม่ของเขาชื่อนุ้ยพระอาจารย์พัดลม นิสัยอ่อนเยาว์นิสัยดีมากมายขยันอดทนอุปสรรคช่วยงานของพ่อแม่โดยไม่ท้อถอย

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เมื่อเขาอายุ 20 ปีเขาได้รับการบวชเป็นพระที่วัดสิทธิบางคมตำบลไร่อำเภอพรรณานิคม สกลนครด้วยการปกป้องพระครูจงเป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นครูผู้สอนการทำสมาธิตลอดช่วงเข้าพรรษาครั้งแรกจากนั้นเขาก็กลับไปพักที่วัดทองทองซึ่งมีพระครูสกลนคร เป็นเจ้าอาวาสและวิปัสสนานำพระภิกษุ, Fan Ajaro มาสู่พระและเติบโตขึ้น

ในช่วงชีวิตของพระเขาปีนเขาไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่คำสอนของคำสอนจนได้รับความเคารพจากญาติหลายคนและถือได้ว่าเป็น “พระภิกษุ” ซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกของเขาที่เป็นผู้ฝึกหัดที่ดีเช่นภาพหลายภาพเช่นพระโพธิธรรมมหาราช ปรมาจารย์รับรู้ (อัมพรอัมพร)

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

Reverend Grandfather Fan Ajaro was born on the 14th Sunday of the 9th lunar month, on the same day as August 20, 1899, at Ban Muang Khai, Phana District, Phanna Nikhom District.

Sakon Nakhon Is the 5th son of Chao Chai Kuman (mouse) in the “Suwannarong” family,

the former ruler of Phanna Nikhom. His mother ‘s name is Nui Phra Achan Fan.

Young times Well-behaved Bountiful habits Diligent Endure obstacles Assisting the work of parents without discouragement

Born on Sunday, the 14th lunar month of the 9th lunar month, on the 20th of August 1899 at Ban Muang Khai, Phana Sub-district, Phanna Nikhom District. Sakon Nakhon Is the 5th son of Chao Chai Kuman (mouse) in the “Suwannarong” family,

the former ruler of Phanna Nikhom. His mother ‘s name is Nui Phra Achan Fan. Young times Well-behaved Bountiful habits Diligent Endure obstacles Assisting the work of parents without discouragement

Reverend Grandfather Fan Ajaro, when he was 20 years old, he was ordained as a monk at Wat Sitti Bangkhom, Rai Sub-district, Phanna Nikhom District.

Sakon Nakhon With the provost protecting Be preceptor And is a teacher Meditation throughout the first Buddhist Lent,

then he returned to reside at Wat Thong Thong which has Provost Sakon Samonkit. Is an abbot And the insight Vipassana Bring the monk, Fan Ajaro to the monk and grow up.

During the life of the monk He hike to various places. To spread the teachings of the teachings until being respected by many of the kith and kin And is regarded as a “Buddhist monk”,

one of his disciples who are good practitioners like many images, such as Phra Photithamajarnthon (Suwat Suwajo), Somdej Ariyawongkhot perception Patriarchs (Amporn Amporn)

ขอบคุณข้อมูลจาก google

หลวงพ่อพัฒน์

พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

หลวงพ่อสมหวัง

หลวงพ่อจอน วัดดอนรวบ จ.ชุมพร

หลวงพ่อจอน วัดดอนรวบ จ.ชุมพร

หลวงพ่อจอน เดิมชื่อนายจอน เทพทอง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2392 ตรงกับวันศุกร์ปีที่ 6 แห่ง ระกา ที่บ้านท่าชัยอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบุตรชายของนายนนท์และนางคงเทพ ลวดหนัง 3 คนคือ

1. นางสี
2. หลวงปู่จอน
3. นายขิน

ในวัยหนุ่มของเขาเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางร่างกายแข็งแรงสง่างามผิวสีแดงเข้มสูงประมาณ 170 เซนติเมตร ไม่อ้วนและไม่ผอมเกินไปใบหน้าสูงโปร่งโปร่งมีหนวดเครา

จบการศึกษาทั่วไปจบประโยคสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดดอนชัย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเลขที่ 4 ตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานตรวจศาสนาบริจาคเงินจากวัดดอนชัยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเลขที่ 4 ตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นบรรพชาสามเณรอายุ 18 ปีในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2410 ณ วัดดอนชัย เมื่อเขาอายุ 21 ปีบวชเป็นพระในปี 2413 ที่วัดดอนชัยอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี พระครู อาจารย์เทศน์ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระสมุห์ปณฺฑิโค เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการเทพยั่ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์

โดยได้รับฉายา Siri Master ซึ่งเขาศึกษาศึกษาสร้างสมาธิฝึกสมาธิและฝึกฝนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท่องสวดรวมถึงพระสูตรวินัยและอภิธรรม ชัดเจนถูกต้องตามวิธีตัวละครแม้แต่คำอธิษฐานที่ไม่ค่อยได้ใช้ในศาสนพิธีต่างๆคุณสามารถอธิษฐานได้ โดยเทพอื่น ๆ ต้องนั่งเงียบ ๆหลวงพ่อจอน

Reverend Father Jon, Don Ruap Temple, Chumphon Province
Formerly known as Mr Jon Thepthong, born on Friday May 6, 1849, coinciding with the 6th Friday of the Rooster in Ban Tha Chai, Tha Chana District, Surat Thani Province, is the son of Mr Non and 3 Khongthep Suthan, who are

1. Mrs. Nang
2. Luang Pu Jon
3. Mr Khin

In his youth, he was physically strong, elegant, with a deep red skin, about 170 centimeters tall, not fat and not too thin, his face was tall, airy, and had a beard.

Completed general education, complete sentences for grade 4 from Wat Don Chai school. Located at Village No. 4, Tha Chana Subdistrict, Tha Chana District, Surat Thani Province

Religious donations from Don Chai Temple are located at Village No. 4, Tha Chana Subdistrict, Tha Chana District, Surat Thani Province.

ขอบคุณข้อมูลจาก google

หลวงพ่อพัฒน์

พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

หลวงพ่อสมหวัง

 

หลวงพ่อทอง (สุทธสีโล)

หลวงพ่อทอง

หลวงพ่อทอง หรือเด็กชายทองคำเกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2492 พ่อคือนายบัวกลันมารดาของนางภูคลานฮันบ้านเดมในบ้านโนนสูงตำบลวังหินอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา ที่วัดสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 1971 ขณะบวชที่วัดสระแก้วได้รับพระเมตตาจากหลวงพ่อขุน

ซึ่งหลวงพ่อขุนเห็นว่าพระทองเป็นพระที่เงียบสงบไม่ค่อยพูดและเป็นพระที่เรียบร้อยสอนง่ายฟังง่ายและเมื่อ หลวงพ่อสอนเป็นผู้เรียนเป็นผู้เรียนและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอดังนั้นจึงได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อขุนในการถ่ายทอดวิชาและคาถา

รวมถึงการจารึกตัวละครต่าง ๆ ในเหรียญตะกรุดและหลวงพ่อขุนเขาเห็นความมุ่งมั่นของพระทอง ด้วยการท่องจำอย่างต่อเนื่องซึ่งหลวงพ่อได้สอนเมื่อหลวงพ่อขุนเห็นว่าพระทองคำควรได้รับการเผยแพร่ในเรื่องคาถาของหลวงพ่อขุน

สอนทุกอย่างรวมถึงการทำสมาธิเพื่อให้มีความมุ่งมั่นอย่างแรงทำให้เกิดพลังในสิ่งที่คุณกำลังสวดอ้อนวอนในภายหลัง ในปี พ.ศ. 2517 หลวงพ่อขุนคุณเห็นว่าพระทองควรนำวิชาออกไปปฏิบัติ ดังนั้นเข้าร่วมเพื่อถวายเหรียญหลวงพ่อขุนในปี พ.ศ. 2517 กับ หลวงพ่อทอง

จึงถือได้ว่าเป็นพระที่อยู่ไกลจากหลวงพ่อขุนและถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ใกล้กับสาธุคุณพ่อไม่สำคัญว่าหลวงพ่อขุนเป็นใคร การเดินทางสถานที่ที่จะย้ายไปพักหลวงพ่อทองจะติดตามเขาไปทุกที่ ครั้งหนึ่งคุณมิตทรีบุญสูงได้เชิญหลวงพ่อขุนให้ไปที่วัดที่หาดราไวย์วัดขาวภูเก็ต

หลวงพ่อทองติดตามเขาด้วยในฤดูฝนหนึ่งฤดูฝน จากนั้นเดินทางกลับไปที่วัดสระแก้วอีกครั้งกับหลวงพ่อขุนและหลังจากนั้นก็ติดตามหลวงพ่อขุนทุกที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีจังหวัดลพบุรีอำเภอชัยบาดาลจังหวัดเชียงใหม่และในที่สุดก็จำได้ที่วัดบ้านไร่ขุนด่านทศ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อทอง

Golden Boy was born on August 31, 1949. Father Iceberg, Ban San Kamphaeng, In the city of Nakhon Ratchasima Prachuap Khiri Khan 2471 as Wat Phu Wet Received an honor from the noblemen. Sincerely apologize that Phra Thong is a quiet monk. Sole and is a monk teaching strictly on

reading and following Accepting plays, characters in silver coins and monarchs, he sees the determination of Phra Thong by continuous memorization of Luang Pho Khun, teaching everything, including

participation in preventing impulse, giving power to things You Praying later in the year 1974. Luang Phor Khun You see what Phra Thong should do in joining the King Pho Khun medal ceremony in 1974. Luang Pho Thong is

regarded as a distant Buddha. Went from Luang Pho Khun and is considered a Buddha statue near the Reverend Father. It doesn’t matter that Luang Pho Khun is the person who travels to every place that will travel to him. There

are people asking to visit Phra Kaew Temple, which is located in Phuket, Phra Mae Thon, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province, Lop Buri District, Mueang District, Lop Buri Province.

ขอบคุณข้อมูลจาก google

หลวงพ่อพัฒน์

พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ

หลวงพ่อสมหวัง